Nyheter om ,

Ministern om stängda bankkonton: ”Förhandlingar pågår om nya regler”

Efter Blankspots avslöjande om att Länsförsäkringar bank misstänkliggjort en kund för transaktioner till svenska medier har den politiska debatten startat. Nu svarar finansmarknadsminister Niklas Wykman på kritiken från Vänsterpartiet.

Den här artikel är en del av en löpande serie om hur de nya penningtvättslagarna slår mot civilsamhället och privatpersoner. Läs de tidigare delarna här.

Förra veckan avslöjade Blankspot att Länsförsäkringar bank ifrågasatt en kunds transaktioner till etablerade svenska medier, däribland Arbetaren och ETC:s aktiebolag.

Efter publikationen reagerade den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Ali Esbati, som sitter i riksdagens finansutskott, med att kräva svar från finansmarknadsministern Niklas Wykman (M) om bankernas tillämpning av den nya penningtvättslagstiftningen.

”Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att se över risken för kränkningar av åsikts-, press- och föreningsfriheten för vanliga medborgare i samband med bankernas tillämpning av penningtvättslagstiftningen?”

Enligt riksdagsordningen fick Niklas Wykman en vecka på sig att besvara den inkomna skriftliga frågan, vilket han nu har gjort.

I sitt svar skriver finansmarknadsministern att det är upp till bankerna att tillämpa penningtvättslagens föreskrifter.

”Enligt penningtvättslagen får en bank inte genomföra en transaktion eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund om banken inte har tillräcklig kännedom om kunden. Att skyldigheten att vidta åtgärder för kundkännedom tas på allvar är mycket viktigt för att penningtvätt och finansiering av terrorism ska motverkas. Hur omfattande åtgärder för kundkännedom som ska vidtas kan variera, där högre risker i princip motiverar mer omfattande åtgärder medan det omvända gäller när riskerna är lägre.”

Han tillägger att han som statsråd inte kan uttala sig om de enskilda åtgärderna är motiverade eller inte från banken, men att han däremot kan konstatera att det inom EU pågår förhandlingar om ett nytt penningtvättsregelverk.

”Jag vill däremot nämna att det inom EU pågår förhandlingar om ett nytt penningtvättsregelverk. Förslaget innebär bl.a. att stora delar av regelverket blir direkt tillämpligt i medlemsstaterna genom en ny EU-förordning och att det bildas en ny EU-myndighet på området. Regeringen har i förhandlingarna bevakat att regelverket ska vara riskbaserat, ändamålsenligt och proportionerligt (2020/21:FPM146) och avser att göra det även i de fortsatta förhandlingarna.”

Den nya penningtvättslagen trädde i kraft den 1 januari i år. Även om problemen för föreningar, privatkunder och företag eskalerat efter införandet av lagen så är de inte nya. Redan efter att beslut om nya penningtvättslagar fattades i EU 2015 tilltog bankernas åtgärder.

Andelen rapporterade tillbud har sedan 2018 fram till förra året har mer än fördubblats från bankerna till finansinspektionen.

Förutom att föreningslivet drabbats hårt av både ökad adminstration och ökade kostnader så vittnar en mängd föreningar som hört av sig till Blankspot om att banker är ovilliga att acceptera dem som kunder överhuvudtaget.

I lokalmedier i Södertälje har det sedan 2021 skrivits frekvent om att privat- och företagskunder misstänkliggjorts av bankerna som stängt deras konton. Bland annat har Torbjörn Granström vid lt.se skrivit en artikelserie om nedstängningarna.

Ali Esbati är inte nöjd med Niklas Wykmans svar och säger till Blankspot att det krävs ökad bevakning både från politiker och journalister för att följa situationen.

– Det är ett icke-svar som inte gör mig mindre orolig för läget. Jag tycker att det är en indikation på att detta är något som fler borde hålla ögonen på framöver, både politiskt och journalistiskt.

Toppbild: Bild på Sveriges riksdag. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

GILLAR DU DEN HÄR GRANSKNINGEN? Stöd Blankspot idag. Vi är läsarfinansierade och behöver ditt bidrag för att fortsätta granska Sveriges och världens vita fläckar.

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.