Blankspot utbildar. Vi genomför kurser, utbildningar och till och med hela utbildningsprogram.

Pandemin vs demokratin

Under våren 2021 kan du se delar av vår bevakning om pandemins effekter på demokratin i en utställning som turnerar runt om i landet. 

Jorden runt ställs mänskliga rättigheter och den politiska processen på undantag i kampen mot viruset.

Blankspot har undersökt situationen i över 50 länder och bjuder genom vår löpande rapportering och en utställning in till diskussion om läget i världen.

Se var utställningen är planerad att vara hittills!

Personlig säkerhet på farliga uppdrag

Blankspot har tillsammans med Metis Services tagit fram en utbildning och en bok i syfte att erbjuda kunskap som ska stötta journalister vid arbete i konfliktzoner och hotfulla situationer.

En röd tråd genom hela materialet är att skydda inte bara journalisten utan även skydda uppgiftslämnare och de uppgifter som man får i förtroende.

Föreläsningar och workshops

Blankspot kan hjälpa till med skräddarsydda utbildningslösningar inom journalistik och digitala medier.

Kontakta gärna oss för att beskriva dina behov!

Medie- och informationskunskap i praktiken

Hur har digitaliseringen påverkat demokratin och medier? I ett tidigare skolprojekt tog vi fram ett studiematerial för att arbeta med medie- och informationskunnighet i praktiken. Syftet var att stärka källtilliten och kunskapen om hur digitaliseringen påverkat demokratin och journalistiken. 

2021 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm