Blankspot utbildar. Vi genomför kurser, utbildningar och till och med hela utbildningsprogram.

Pandemin vs demokratin

Jorden runt ställs mänskliga rättigheter på undantag i kampen mot viruset. Folkhälsan har varit viktigare än allt annat. Men hur kommer det påverka demokratin långsiktigt? Läs mer om hoten mot demokratin som pandemin inneburit i utställningen.

Personlig säkerhet på farliga uppdrag

Blankspot har tillsammans med Metis Services tagit fram en utbildning och en bok i syfte att erbjuda kunskap som ska stötta journalister vid arbete i konfliktzoner och hotfulla situationer.

Föreläsningar och workshops

Blankspot skräddarsyr också utbildningar inom journalistik och digitala medier.

Medie- och informationskunskap i praktiken

Vi har tagit fram ett metodmaterial för att skolor praktiskt kan arbeta med medie- och informationskunnighet i praktiken för att stärka källtillit och kunskapen om journalistik. 

2023 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm