Stöd till Blankspot

Alla har inte råd att betala för journalistik. Därför är våra reportage och artiklar sedan vi startade öppna att läsa för alla. Sprid vår journalistik och fortsätt gärna läsa oss! 

Och till dig som kan ge oss ett ekonomiskt stöd vill vi rikta ett stort tack för att du bidrar till att vi kan fortsätta göra oberoende journalistik. Vi har publicerat tusentals artiklar och reportage, gett ut böcker, producerat utställningar om demokratirörelser i världen och turnerat i skolor. Allt tack vare enskilda bidrag från sådana som dig! 

Ditt stöd idag går direkt till produktion av fler reportage och nya artiklar. 

Vi gör en journalistik som visar på gråskalorna och vill peka på det komplexa snarare än att ge de enkla förklaringarna. Vare sig det handlar om utvecklingen i östra Afrika och oljeutvinningen i Sudan, digitaliseringens ödesfrågor eller människors kamp för demokrati vill vi genom vår journalistik tillsammans bli klokare.

Vi kan inte bevaka allt, men det vi bevakar gör vi tillsammans med er läsare.

STÖD OSS IDAG!

Prenumerera månads- eller årsvis, föredrar du att ge ett valfritt engångsbelopp är det också möjligt. JA, jag vill gärna stötta Blankspot.

Vill du hellre swisha är numret 1235543541 (märk bidraget med Stöd 2023).

2023 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm