Blankspot om

Köp säkerhetshandboken Kom levande hem

Här kan du köpa vår nya säkerhetshandbok i tryckt och elektroniskt format

Säkerhetshandboken Kom levande hem – personlig säkerhet på farliga uppdrag riktar sig i första hand till journalister, diplomater, biståndsarbetare, företagare, människorättsaktivister och andra som jobbar med informationsinhämtning i farliga miljöer.

I boken finns kunskap, baserad på flera decenniers samlade erfarenheter från arbete i högriskmiljöer, inte bara om hur du skyddar dig själv, utan även om hur du skyddar dina källor och de uppgifter som du får i förtroende. 

Du får tips om allt från andning till klädstil. Från internetanvändning till skjutvapen.

Men framförallt får du ett sammanhållet sätt att tänka kring säkerhet. En inre kompass som hjälper dig att avgöra vilka risker som är värda att ta.

Ingen bok i världen kan garantera att du kommer levande hem. Men vi vågar lova att du genom att läsa den här boken förbättrar dina chanser.