Analys om ,

Från måltavla till medvetenhet – rapport från en kurs i säkerhet för journalister

Journalister har blivit måltavlor och behöver alla verktyg som finns för att skydda sig mot angreppen. I slutet av oktober gick Blankspots praktikant Emma Engquist en säkerhetskurs i Uppsala.

En journalist kan bli ihjälskjuten mitt på gatan, en annan blir kidnappad och utsatt för tortyr och en tredje blir övervakad och senare fängslad. Förut ansågs journalister vare en viktig del av det demokratiska samhället, folkets röst, den tredje statsmakten. Nu utsätts vi ofta för hot, hat och stundtals livsfara.

Hat- och hotklimatet journalister lever i numera verkar nå nya nivåer varje dag. Varför det ser ut på det här sättet är inte en lätt fråga. Det är enkelt att sitta bakom en skärm och kommentera hat eller skicka hotfulla meddelanden.

Det är heller inte alla yrkesgrupper som utsätter sig själva för så extrema risker som vissa journalister gör. Det är visserligen ett självvalt yrke och det verkar heller inte finnas någon snabb lösning på problemet, så frågan blir istället: hur ska man handskas med det här nya klimatet och hur håller man sig själv, men även andra, så säker som möjligt?

För att kanske få en del av svaret på min fråga gick jag Svenska Journalistförbundets kurs i säkerhet i Uppsala för journalister.

Kursen genomförs av Metis i samverkan med Niclas Wisén, psykolog och forskare inom uthållighet och stress. Den riktar sig till journalister som är sysselsatta i Sverige och ger verktyg för ökad uthållighet, riskreduering, självkontroll, att kunna skydda sig själv och att kunna skydda källor på ett säkert sätt.

Man söker till kursen genom att skicka in en ansökan om stipendiet på Journalistförbundets hemsida. Kursen utgår ifrån boken ”Kom levande hem – personlig säkerhet på farliga uppdrag” av Martin Schibbye, Magdalena och Johan Robertsson Lind, Brit Stakston, Fredrik Janse, Cecilia Tengroth, Olivia Forsberg och Joakim Medin.

Den första dagen föreläste Jonathan Leman från Expo, en tidskrift som granskar högerextrema grupper och idéer, om både hur högerextremismen ser ut och fungerar i Sverige, men även om hur man säkrar material så att något man letat fram inte går förlorat.

Under kursens gång fick vi en föreläsning om risk och riskreducering samt intuition, källskydd och övervakningsmedvetenhet av två av initiativtagarna till säkerhetskursen samt grundarna till Metis, Magdalena och Johan Robertsson Lind. Det fanns dessutom alltid tid att diskutera sina individuella erfarenheter och upplevelser för att få mer ”hands on” hjälp med sina egna problem. 

Under den andra dagen fick vi testa på våra kunskaper i verkligheten med ett övervakningsscenario som utspelade sig på stan i Uppsala. Det var en mycket nyttig erfarenhet, och det satte våra kunskaper på prov. 

Inte nog med att det är obehagligt att leva med hot som trillar ner i brevlådan var och varannan dag så tillför det mycket stress. Därför passade det bra att vi den sista dagen fick en föreläsning av Niclas Wisén, som är psykolog och forskare inom uthållighet och stress, om stress och återhämtning. Hur man håller sig på en bra nivå samt hur man märker när stressen och måendet börjar komma för mycket ur balans. 

Under hela kursens gång blandades vad som är problemet med hur man kan lösa det. Vi fick verktyg att ta med oss, samt en individuell utvecklingsplan som reflekterar ens individuella förutsättningar och behov.

Det var otroligt lärorikt för någon som mig, en praktikant som inte har kastat sig helt fullt ut i medievärlden ännu, att höra om alla andras erfarenheter. Vi var en väldigt spridd, både i ålder och erfarenhet. Allt från journalist och frilans till producent och redaktör. Det gick att lära sig av varandras erfarenheter och misstag och att reflektera kring vad man kunde förbättra. 

Det spelade ingen roll att vi alla låg på olika nivåer, alla hade någon gång utsatts för mer eller mindre hat – och de flesta lär i framtiden få utstå ännu mer.

Jag tar med mig en ökad medvetenhet om vilka risker som finns, hur jag undviker eller åtminstone reducerar dem samt hur jag känner av när någonting inte riktigt står rätt till.

Helt enkelt: En kurs väl värd att gå om man är journalist i Sverige.

Toppbild: Bilden är från ett tidigare kurstillfälle.

Här kan du köpa säkerhetshandboken i tryckt och elektroniskt format