Nyheter om , ,

Hälften av barnen i centrala Sahel känner sig otrygga i skolan

Skoningslösa attacker och hot mot skolor i centrala Sahel orsakar alarmerande stressnivåer hos barn i konfliktdrabbade områden. Det visar en ny rapport från NRC Flyktinghjälpen som uppger att 53 % av barnen inte känner sig trygga i skolan.

Omfattande problem med säkerheten har lett till att över 5 500 skolor har stängt i Mali, Burkina Faso och Niger, vilket innebär att barn utestängts från utbildning. Men även för de barn som går i skolan innebär striderna en ökad känsla av otrygghet. NRC flyktinghjälpen har intervjuat 641 barn (354 flickor och 287 pojkar) i åldern 6 till 14 år på 19 skolor i centrala Sahel. 

Rapporten visar att konflikten har stora psykologiska effekter på barn och påverkar deras beteende och inlärningsförmåga. 

– Viljan att lära borde aldrig övertrumfas av behovet att gömma sig, säger Marta Schena, regional utbildningsspecialist för NRC Flyktinghjälpen. De här barnen har bevittnat och utsatts för många typer av våld, med kronisk stress och trauma som följd. Det är vår plikt att hjälpa dem att återupptäcka oskuldens, glädjens och nyfikenhetens språk.

Hög stressnivå gör att barn underpresterar i skolan. Nästan två tredjedelar (62 %) av barnen rapporterade att de inte kan koncentrera sig och 9 av 10 säger att de har problem med att hantera sina känslor. Som försvar isolerar barnen sig, interagerar inte längre med jämnåriga och deltar inte under lektionerna. Andra uttrycker sin stress genom ilska, aggression eller panikattacker.

– Det är uppenbart att barnen är stressade och oroliga: några av dem vaknar på nätterna på grund av mardrömmar, andra börjar plötsligt att gråta utan någon uppenbar orsak, säger en föräldrarepresentant från Tillabéri, Niger. 

Trots kraftigt ökande behov sackar finansiering och stöd till utbildningssektorn efter i de humanitära insatserna. 2021 täcktes endast 6,5 % av utbildningsbehoven i Burkina Faso och 7,9 % i Niger, vilket gör sektorn till det minst finansierade området för humanitära insatser i båda länderna. 

Skolor kan spela en viktig roll för att läka de psykiska såren hos miljontals barn och hjälpa dem att återfå en känsla av normalitet. Men först måste de bli trygga platser.

– Vi uppmanar regeringar, skoladministrationer och det humanitära samfundet att omedelbart öka resurserna och ge lärare rätt utbildning. Vi måste se till att lärarna har de kunskaper som krävs för att stödja barn som har upplevt trauma, säger Schena. 

Foto: Nana, Alkana och Tashi på väg till skolan i Tillabéri, Niger. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC