Nyheter om , , ,

Bjudresorna till Azerbajdzjan fortsätter – ny grupp svenska journalister på plats

Efter Blankspots granskning av en bjudresa anordnad av Azerbajdzjaniers kongress i Sverige kan vi avslöja att det i veckan anordnades ännu en all-inclusive resa med svenska journalister till diktaturen.

I förra veckan kunde Blankspot publicera en intervju med journalisten Thomas Wedérus om bjudresan som gjordes på inbjudan av Azerbajdzjaniers kongress i Sverige. En organisation som Blankspot granskat i ett tidigare reportage. 

Efter Blankspots granskning anordnades i veckan ännu en bjudresa med svenska journalister den 24-29 oktober.

Bilder på journalisterna Maria Bertell, Agneta Nordin, Deniz Merdol och fotografen Mikael Silkeberg på plats i Azerbajdzjan har lagts upp på Facebook av Leyla Qasimova, azerbajdzjanska regimens ansvariga för diasporakontakter i Sverige.

Maria Bertell, Deniz Merdol och Agneta Nordin har utfört uppdrag för Public Service medier, både för SR och SVT. De två förstnämnda återkommer bland annat som vikarierande producenter och researchers för programmet Nordegren & Epstein, och den sistnämnda i bland annat radioprogrammet Pyramiden.

I en kommentar från Sveriges Radio säger presschef Claes Bertilson att de berörda tidigare haft vikariat, men inte är anställda av Sveriges Radio längre och att det därför inte är en fråga för SR.

I ett samtal med Deniz Merdol förklarar hon att hennes nyfikenhet för Azerbajdzjan ligger på ett personligt plan.

– Jag är själv turk, och har länge varit intresserad och nyfiken på regionen, då det finns kulturella och historiska kopplingar till min bakgrund. Här uppstod en möjlighet att utforska den och jag tog den. Jag åkte till Azerbajdzjan för att lära mig mer om området.

En av de andra journalisterna, Agneta Nordin, berättar för Blankspot att hon aldrig planerat att publicera något från resan.

– Det fanns inga krav på mig att jag skulle leverera några texter eller reportage under eller efter resan. Det hade jag försäkrat mig om innan resan. Jag kommer inte publicera så mycket som ett kommatecken från resan.

Vidare upplevde hon det som problematiskt att vara en del av ett större propagandamaskineri som resan urartade i.

– Det är uppenbart att vi blev använda som rekvisita, och det är problematiskt. Jag förstår att det inte finns några gratisluncher och att jag blev rekvisita i ett designat upplägg. Men jag har med egna ögon också fått uppleva hur en propagandamaskin fungerar. Det var ur mitt journalistiska perspektiv intressant.

Hon förstår dock att delar av syftet med resan har uppfyllts genom att de åkte. Under resan publicerades en stor mängd bilder på dem och artiklar från deras möten.

– Syftet med resan var att rikta fokus på konflikten i området, ur ett azerbajdzjanskt perspektiv. Och att bjuda in journalister för sina egna syften. Det fullbordades genom att vi som reste fotograferades och att bilderna publicerades.

Hon avslutar med att berätta att resan dock väckt hennes intresse för regionen.

– Resan var intressant ur många aspekter. Jag fick kännedom om en region jag hade dålig kunskap om, ett område präglat av konflikt och med stora utmaningar framför sig. 

En femte person, Rahim Sadiqbayli, syns också på bilderna. Han satt under ett par år och fram till 2021 i styrelsen för Azerbajdzjanska riksförbundet och har kopplingar till den azerbajdzjanska tidningen Baku Press Klub. Han har utöver det haft uppdrag hos Sveriges utbildningsradio (UR). Svenska utrikesdepartementet har med honom på sin lista över utrikeskorrespondenter som är verksamma i Sverige.

Enligt Agneta blev hon sammankopplad med Rahim av en före detta kollega från Public Service.

På demonstrationen syns Grå vargarnas flagga och i videon syns människor med turkiska flaggor göra “vargtecknet” under flera tillfällen. MUCF som ger arrangörerna, Azerbajdzjanska riksförbundet, bidrag för att vara en etnisk organisation har en pågående utredning om deras kopplingar till Grå vargarna. Riksförbundet har försvarat vargtecknet med att det har en egen innebörd i Azerbajdzjan.

På en demonstration anordnad av azerbajdzjanska riksförbundet 17 oktober 2020, där den turkiskt etnofascistiska organisationen Grå vargarna var närvarande, höll Rahim tal och kommenterade mediebilden i Sverige om Azerbajdzjan. Grå vargarna är förbjuden i bland annat Frankrike. Vid demonstrationen var Rahim fortfarande förtroendevald i Riksförbundets styrelse.  

– Somliga svenska parlamentariker gör stora misstag när de berättar om Nagorno-Karabachkonflikten. Samma obehagliga situation syns i den svenska pressen. De sprider oriktig information baserad på falska fakta från armeniska och ryska källor. Det skapar vinklade perspektiv för svenska folket.

Retoriken känns igen i Blankspots kontakter med både Azerbajdzjaniers kongress i Sverige och azerbajdzjanska ambassaden. De har återkommande kritiserat Blankspot för att inte rapportera i enlighet med den azerbajdzjanska statens syn på konflikten och regionen. Kongressen har också anklagat undertecknad för att var betald av en armenisk lobby. Detta budskap har de spridit i sociala medier.

Under veckan har det gått att följa resan genom uppdateringar av azerbajdzjanska nyhetsartiklar, uppdateringar i sociala medier från dem de har träffat och i deltagarnas egna sociala medier.

Bland annat har publikationer gjorts: I den engelskspråkiga Azerbaijan Times där gruppen besöker den statliga organisationen för flyktingfrågor. I den ryskspråkiga tidningen Haqqin.az där samma information framgår. På ministeriet för mångkulturalism där de pratar mångfaldsfrågor i Azerbajdzjan. På utrikesministeriets presstalespersons Twitter, Leyla Abdullayeva, där hon skriver att hon tyckte om den gemytliga och vänliga atmosfären från mötet med den svenska delegationen.

Baku Press Klub har en nyhet publicerats om att den svenska delegationen kommer publicera ett antal filmer och artiklar från resan. Rahim Sadiqbayli säger i ett citat att armenier i Sverige kritiserar de svenska journalisterna för deltagandet, och när kritiska artiklar om resan publiceras så kommer dessa delas i Azerbajdzjan för att illustrera bilden av Azerbajdzjan utifrån.

Vid publicering har Rahim Sadiqbayli inför Blankspot inte kunnat styrka påståendet om att armenier i Sverige lyft kritik mot resan.

Under resan har Leyla Qasimova löpande publicerat bilder på delegationen. Här från den första kvällen i Baku. Fotot från Leyla Qasimovas Facebooksida.

Fotografen Mikael Silkeberg har löpande lagt upp bilder på sin Instagram, bland annat när de träffar utrikesministeriets presstalesperson Leyla Abdullayeva.

– Jag är fotograf och har ett eget företag obunden till någon organisation resonerar Mikael. Jag är inte fackligt ansluten. Jag kan inte riktigt se några moraliska dilemman.

Den som är medlem i Journalistförbundet förbinder sig att följa yrkesetiska regler som bland annat säger att man inte ska ta emot gratisresor eller ge efter för yttre påtryckningar.

Under resan har den lokala arrangören Leyla Qasimova liveuppdaterat i sociala medier från gruppens möten med delegater från regeringen, ett flertal filmer från deras aktiviteter och ett antal avslappnade bilder.

Dessa varvas med delningar från diktatorn Ilham Alijevs officiella Facebooksida när Turkiets president Recip Teyyip Erdogan är på statsbesök i Azerbajdzjan. De klipper bland annat banden till den nya flygplatsen i Fuzuli i de områden av Nagorno-Karabach som Azerbajdzjan kontrollerar efter fjolårets krig mot Armenien.

Medan the Economist i demokratiindex placerar Turkiet strax över gränsen för att vara en fullblodsdiktatur, så placeras Azerbajdzjan långt under och i nivå med Belarus.

Bilden som är delad på Leyla Qasimovas Facebook under resan föreställer Azerbajdzjans och Turkiets presidenter som precis invigt flygplatsen i staden Fuzuli. Länderna brukar beskriva sin relation som “En nation – två stater”. Foto från Ilham Alijevs Facebook.

Upplägget på resan är av allt att döma med samma personer och möten som Blankspot skrev om i intervjun med Thomas Wedérus: ”Gäst hos diktaturen” den 17 oktober.

I intervjun berättar Thomas om att de blev uppgraderade till Hilton hotell när de landade, träffade samma personer som denna delegation gör och om Leyla Qasimovas gästfrihet.

Agneta Nordin bekräftar att det gått till på liknande vis under deras resa.

Leyla tog sin mastersexamen vid Halmstads högskola och har skrivit om nordiska välfärdssystemet. Därför pratar hon svenska.

Även från den resan har Leyla publicerat bilder, men då försökte några av journalisterna att undvika att bli fotograferade.

Rahim Sadiqbayli bekräftar i en kommentar till Blankspot att det är Baku Press Klub och azerbajdzjanska journalistförbundet som finansierat och bjudit in till resan.

– Syftet med resan var att visa journalisterna och fotografen den armeniska vandalismen som de gjort i 30 år under ockupationen, skriver Rahim.

Vidare meddelar han att han inte är medlem i Azerbajdzjanska riksförbundet.

**

För att resa till Nagorno-Karabach genom Azerbajdzjan krävs det dock att man reser med regeringsrepresentanter, och i det här fallet är det den statliga diasporaorganisationens representant Leyla Qasimova som ackompanjerat gruppen.

Human Rights Watch har vidare rapporterat om att det i princip saknas fri press i Azerbajdzjan, och de få som är fria på riktigt utsätts för trakasserier från staten. Att någon av dessa tillåts att åka på en pressresa till Nagorno-Karabach med regeringen får anses orimligt.

Sedan fjolårets krig mellan Azerbajdzjan och Armenien i Nagorno-Karabach som slutade 10 november 2020 har Azerbajdzjan anordnat ett stort antal pressresor för utländska journalister. Enligt uppgifter så planeras ytterligare resor i både november och december. Resorna anordnas ofta genom en mellanhand, så som Baku Press Klub eller Azerbajdzjaniers kongress i Sverige.

Blankspot har tidigare rapporterat om att syftet med dessa resor är att sprida en azerbajdzjansk syn på konflikten i Nagorno-Karabach, och att möjligheten till att ställa kritiska frågor eller kontrollera vem och var man ska träffa personer har varit ytterst begränsad. Bland annat är det sällsynt, om överhuvutaget förekommande, att journalister under pressresorna träffar regimkritiker och aktivister.

Även om flera av texterna som producerats efter dessa resor har varit inställsamma till den azerbajdzjanska regimen, så finns det exempel på journalister som anordnat resor till Nagorno-Karabach självständigt, men genom regeringskontakter.

I en intervju för Blankspot resonerar Reportrar utan gränser i Sveriges ordförande Erik Halkjær att man som journalist inte under några omständigheter ska ta emot gåvor eller bjudresor av diktaturer.

– Det kan finnas skäl att åka på sådana här resor, men då måste du vara otroligt tydlig mot arrangörerna att du betalar allt själv. Det gäller flygresor, hotell, mat och alla kringkostnader. 

I Azerbajdzjans fall menar Erik Halkjær att det är ett av världens mest repressiva länder mot journalister, och att det hamnar på plats 167 av 180 i organisationens pressfrihetsindex. Det medför ett ansvar för journalisten, både yrkesetiskt och för sin egen säkerhet.

– Regimen fängslar journalister, aktivister och meningsmotståndare. Det finns alltså en risk i att åka på en bjudresa, då en sådan medför förväntningar – oavsett om de säger det eller inte. Man kan helt enkelt riskera att utpressas och svartmålas, eller utsättas för andra repressalier.

Han avslutar sitt resonemang med att jämföra Azerbajdzjan med Nordkorea och Iran.

– Hade du åkt på en bjudresa till Nordkorea, eller Iran? Sannolikt inte. Det finns ett ansvar hos både reportern som åker och redaktionen som skickar att kolla upp den som bjuder in och vad resan innebär.

Maria Bertell skriver i en skriftlig kommentar till Blankspot att hon inte vill diskutera sitt beslut att delta på resan i samband med denna publicering men gärna längre fram.

Toppbild: Delegationen poserar tillsammans med utrikesministeriets presstalesperson, Leyla Abdullayeva. Fotot från Leyla Abdullayevas Twitterflöde.

Uppdateringar:

Måndagen 1 november: Sveriges Radio har efter publicering inkommit med ett förtydligande om att ingen av de nämnda journalisterna befann sig i Azerbajdzjan på uppdrag av dem.

Tisdagen den 9 november. Mikael Silkeberg har tagit bort bilderna från resan från sitt instagramkonto och kontaktar Blankspot och vill att vi tar bort den faksimil från kontot som publicerats från deras möte med Leyla Abdullayeva vilket redaktionen gör.