Analys om

Är det dags att lämna Twitter nu?

Elon Musk styr twitter med järnhand i en turbulent tid för företaget. Brit Stakston frågar sig om det inte börjar bli dags att lämna plattformen av såväl säkerhetsmässiga som etiska skäl.

Sedan Elon Musk tog över Twitter i oktober 2022 har 80 procent av de anställda sagts upp. Till delar liknar detta de åtstramningar som alla techbolag genomgår just nu. Men att personalstyrkan minskat från knappt 8 000 till 1 500 anställda och att viktiga nyckelfunktioner som cheferna för policyfrågor, säkerhet, annonsering och marknadsfrågor fått gå utan ersättare, vittnar om ett företag utan annan styrning än Musks dagliga infall.

Twitter har som en konsekvens av detta haft problem med stabilitet och att olika funktioner i tjänsten bitvis krånglat.

I veckan rapporterades det om att en bugg gjorde att det läckte privata inlägg ämnade att skickas till en utvald kurerad grupp av i förväg godkända följare. Meddelanden inom så kallade ”Twitterkretsar” är twitters motsvarighet till grupperingar av ”nära vänner” för utvalda stories på Instagram. Och även om en klok utgångspunkt alltid är att att allt kan läcka i sociala medier är en bugg av detta slag allvarlig och ett brott mot Twitters löfte om integritet gentemot användarna.

Buggen visade dessutom dessa inlägg för personer som inte ens följde personerna som postade inlägget. Ett allvarligt tecken på att Twitter börjar få stora problem.

Det är med andra ord läge att vara extra försiktig med vad man delar på Twitter. Jobbar man på ett mediebolag, myndighet eller människorättsorganisation som fört dialog i direktmeddelanden eller i Twitterkretsar måste man göra risk- och konsekvensanalyser av hur detta kan påverka de man interagerat med.

Ytterligare en förändring Musk genomfört under sitt första halvår är att allt arbete som Twitter brottats med gällande innehållsmoderering förkastats som varandes censur. Det systematiska arbetet mot desinformation och säkerställande av säkerhet för minoritetsgrupper har avslutats. Ett exempel är att det externa rådet med organisationer för mänskliga rättighetsfrågor över hela världen, Twitters Trust and Safety Council, har lagts ner.

Musk har även släppt en rad interna dokument och mejl till ett urval av journalister som bränsle för att skapa debatt om Twitters tidigare innehållsmoderering. De släppta dokumenten ger insyn i vad som hände bakom kulisserna kring Donald Trumps avstängning efter stormningen av Kapitolium. I USA har detta ytterligare förstärkt konspirationsteorierna om att konservativa röster stoppats på plattformen. Andra mer oberoende experter menar tvärtom att de publicerade dokumenten visar hur företaget kämpat med att hantera den balansgång det innebär att moderera sociala medier i realtid.

Tidigare avstängda konton, som brutit mot Twitters tidigare policyregler, har under Musks ledarskap fått tillbaka sina konton, till exempel den misogyne influeraren och före detta kickboxaren Andrew Tate samt Donald Trump.

Elon Musk har sett en tillväxt på cirka 50 miljoner följare på sitt eget konto sedan april förra året när han lade budet på twitter. Han är själv den som har flest följare av alla i världen med sina 130 miljoner.

Sammantaget har den här utvecklingen av plattformen fått annonsörer att dra sig tillbaka. I februari hade 625 av de 1000 största annonsörerna lämnat plattformen. Ännu har långt ifrån alla återvänt.

Elon Musk brottas också med stora räntekostnader för sina lån för köpet av Twitter och är i behov av att kompensera de stora annonsförlusterna. Långsiktigt ser han twitter som en accelerator för att skapa X, en ultimat allting-app.

Kortsiktigt vill han introducera en betaltjänst på twitter med funktioner som gör att användare kan redigera i publicerade tweets, skriva minst dubbelt så långa inlägg, lägga upp längre videos och ljudfiler, mindre annonser och kunna sortera bokmärken i mappar.

I grunden är det inte en dålig idé alls att introducera en premiumtjänst, men det är en sämre idé att prioriteringen endast ligger på premiumtjänsten och inte möjligheten att verifiera sitt konto.

Den blåa verifieringsbocken som tidigare varit en kostnadsfri symbol för verifiering blir nu en symbol för betaltjänsten Twitter Blue. Det var tidigare en hyfsat omfattande legitimeringsprocess för att bli verifierad. I en amerikansk kontext har verifieringen haft en stor betydelse för avsändarens trovärdighet och legitimitet. Nu menar många att den blå blocken snarare kommer att betraktas som ett tecken på att man är en clown, som betalar Musk för att skapa innehåll på hans plattform.

Musk själv ser det som att han ger makten till folket och säger att den tidigare verifieringen delade in folk i adel och borgare.

Jag har haft en äldre blå verifieringsbock och har de senaste veckorna bombarderats med varningsmeddelanden från Twitter om att den kommer att tas bort från mitt konto och nu endast är till för de som prenumererar på Twitter Blue.

För de nya användarna av Twitter Blue skedde det först inte någon kontroll av identiteten av den enskilda personen/företaget/organisationen vars namn man vill använda sig av. Problemet blev förstås att vem som helst kunde bli “verifierad” under någon annans namn. Och det startades snabbt många fejkkonton.

Personligen är jag mest bekymrad över det faktum att när Twitter nu aviserar att de kommer ta bort den tidigare blåa bocken försvinner även möjligheten till tvåfaktors-autentisering av tjänsten på plattformen. Även det en funktion som endast blir tillgänglig för prenumeranter. Och det är trots allt en tillgång att kunna göra det via den plattformen och inte behöva använda sig av sin egna tredjepartsplattform om man är admin för ett officiellt konto i sitt arbete.

Än en gång visar Elon Musk att han inte prioriterar frågor om säkerhet.

Den 20 april 2023 kommer de gamla verifierade bockarna att tas bort enligt det senaste beskedet. Det är för övrigt den internationella cannabisdagen och i februari blev Twitter den första plattformen att tillåta reklam för marijuana i USA.

Att lyckas förstöra betydelsen av den verifiering som den blåa bocken haft är obegripligt. Trenden på övriga plattformar är den rakt motsatta. Facebook erbjuder även de tjänster kopplade till en verifiering av konton, som till exempel kundtjänst.

I veckan överraskades journalisten James Clayton från BBC när Musk plötsligt sa ja till en intervju på huvudkontoret som senare livesändes på twitterspaces som är Twitters motsvarighet till Clubhouse.

Musk medgav under intervjun för första gången offentligt att han varit tvungen att köpa företaget för det (höga) bud han själv lagt på grund av ett lagt avtal.

Några av intervjuns många märkliga stunder var hur Musk återigen upprepade att hans hund Floki är vd för Twitter. Dessutom en mycket kompetent sådan förtydligade han.

Han berättade också om hur han ordnat så att bokstaven ”w” på huvudkontorets logotyp målats över så det numer står ”Titter” istället för Twitter. Han kluckade märkbart nöjd över det smått barnsliga och sexistiska skämtet.

Han upprepade även med förtjusning att Twitter är himmelriket för troll, berättade också om den stora tillfredsställelse han känt när han tog bort New York Times verifiering i veckan. Och skojade om den debatt som blivit när etablerade medier som BBC och NPR i veckan blev taggade som regeringsmedier och lovade under intervjun att han dagen efter intervjun skull ändra markeringen från regeringsmedier till offentligt finansierade. Beskrivningen av NPR som finansierat av regeringen fick mediebolaget att stänga ner alla bolagets olika twitterkonton.

Statskontrollerade medier i länder som Ryssland och Kina har länge haft förklarande etiketter på Twitter. Att addera etiketten ”offentligt finansierade medier” på public servicebolagen i demokratier syftar till att märka dem för att minska trovärdigheten för dem. En varning på samma sätt som märkningen av statliga propagandakanaler i auktoritära stater hade. Ett effektivt medietrollande från Musks sida i hans ständiga kamp mot etablerade medier.

De här många små händelserna ger en tydlig bild av hur allt är möjligt i stundens ingivelse och att Elon Musk gärna flexar sina muskler när det behövs.

Och i veckan har det funnits fler stunder som visar att när Elon Musk brusar upp försvinner alla fagra löften om en öppen fri plattform för alla med total yttrandefrihet.

Nyhetsbrevstjänsten Substack lanserade i veckan ”Notes”, en ny funktion där deras användare kan lägga ut korta notiser om något de läst eller producerat. Musk tolkade det som ett direkt angrepp och anklagade dem för att ha laddat ner kod och klonat twitter samt blockade synligheten för Substack på twitter. Användarna på Substack, inklusive en av de handplockade journalisterna som varit Musks vapendragare gällande Twitterfiles, kunde inte längre länka till sitt innehåll på Substack. Och om man sökte på ”substack” hänvisades man till andra tjänster med en varning om att Substack kan vara spam.

Det här är avslöjande för hur mycket Twitter är i Elon Musks händer och att det är en makt han kan utnyttja när något irriterat honom. Ner till minsta instruktion om vad som ska hända med avsändarens innehåll.

I dagarna har nu en nyhetsbrevstjänst på twitter aviserats som en del i Twitter Blue-förmånerna.

Tyvärr var journalisten James Clayton för dåligt förberedd och uppenbart nervös för att klara de ordväxlingar om källkritik, hat och hot på twitter och journalistik som uppstod under samtalet.

På frågor om det upplevt ökade haten, hoten och desinformationen på plattformen efter hans tillträde menar Musk att tjänsten tvärtom förbättrats. Han växlade sedan över till att envist fråga journalisten efter konkreta exempel på att det finns ett ökat hat. Journalisten har senare förlöjligats bland Musks fans på grund av att han tappade orden och inte kunde ge ett enda exempel under den långa ordväxlingen om detta.

Clayton borde nämnt den omtalade tweet som han själv senare i intervjun tog upp. Den Musk skrev efter att demokraten Nancy Pelosi´s man attackerades hade varit ett utmärkt exempel på hur han med sina många miljoner följare inte tar ansvar för något av vad han säger.

I det aktuella fallet spekulerade han i att det fanns ”mer bakom denna attack än vad det först ser ut som” och länkade till en konspirationssajt med egna spekulativa teorier om händelsen. Tweeten ledde till ännu en diskussion om hans omdöme, karaktär och desinformation. Musk raderade den senare.

Under intervjun tonade han ner händelsen och menade att lärdomen helt enkelt är att inte twittra efter 3 på morgonen.

Det återkommande ämnet under samtalet i övrigt var den så välbekanta och slängiga mediekritiken mot traditionella medier från Musks sida som han delar med många techgelikar i Silicon Valley.

– Jag tror att media är pådrivaren för desinformation mycket mer än vad media vill erkänna att de är. Och vem som vet bäst, den genomsnittlige medborgaren eller någon som är journalist? Jag tror att det i många fall är den vanliga medborgaren som vet mer än journalisten. Faktum är att väldigt ofta när jag ser en artikel om något som jag vet mycket om, och jag läser artikeln, och det är som att de får mycket fel.

Det mest oroande är att se på utvecklingen av twitter i relation till den vision som Musk aviserade om det öppna fria torget för alla. Om hur twitter ska rädda mänskligheten.

Det är en naiv vision som upprepas i varje intervju. Hans eget agerande efter övertagandet bidrar till det motsatta. Att inte skydda förföljelse av minoriteter och prioritera innehållsmoderering bidrar till det rakt motsatta. Även det öppna demokratiska fysiska torget har sin regler för hur man förhåller sig till varandra.

Tvärtom försvarar Musk att detta tagits bort och menar att “censurbyrån” fått gå eftersom det inneburit att twitter kantrat längst ut på den politiska vänsterkanten.

– Det är inte vad du vill ha för ett offentligt torg. Du måste ha likabehandling för människor från hela det politiska spektrumet.

Men de stora orden om att “Twitter ska vara ett torg som ger lika röst åt hela landet. Och helst hela världen. Det ska inte vara partipolitik.” ekar tomt. När han reducerar problemet till att Twitter tidigare “var en effektiv megafon för mycket nischad regional politik och megafonerade det till världen.” avslöjar han en naiv syn på innehållsmoderering och hur han är fast i en Silicon Valley-bubbla.

Det gör de tydligt att han inte förstår grundläggande demokratiska digitala utmaningar i en värld där Twitter trots allt haft en unik roll för hur det kunnat stärka människor och gett dem röster på en global arena. Och det trots att tjänsten använts allra mest av ett fåtal aktiva användare. Generellt har 90 % av innehållet producerats av de 10 % mest aktiva. Men dess plats som digitalt verktyg under kriser, katastrofer och demokratirörelser har varit unikt.

Men tyvärr det är hög tid att inte bara ifrågasätta appen TikTok utan även Twitter efter ett halvår med Elon Musk.

Toppfoto: Elon Musks tweet om twitters nya VD.