Analys om ,

Analys: En rökridå på väg mot undergången när Musk släpper in Trump på Twitter

"Folket har talat" twittrar Elon Musk efter en omröstning på Twitter om huruvida den tidigare presidenten ska få sitt konto tillbaka. Men den mer angelägna frågan är hur twitter överhuvudtaget ska överleva? Det skriver Brit Stakston i en analys.

Beslutet har gett Elon Musk ännu en dag i rampljuset och tar för en kort stund bort fokuset från de verkligt angelägna frågorna för ett företag som ser ut att vara på väg rakt in i en bergvägg.

Nattens beslut om att öppna Trumps konto ställer ett desperat hopp till att den nätaktiva konservativa högern återvänder till sin tummelplats för polarisering och Mus hoppas på en ny pardans med etablerade medier som ökar användandet av plattformen.

Igår genomfördes en omröstning på Twitter där drygt 15 miljoner deltog, 51.8 procent röstade till Trumps fördel. Musk deklarerade därefter att: “Folket har talat. Trump kommer att återinstalleras.”

Donald Trump stängdes permanent av från Twitter två dagar efter stormningen av Kapitolium. Twitter hänvisade också till de många tidigare överträdelserna och varningarna. Agerandet under händelserna runt den 6 januari ledde till att han senare även stängdes av från Facebook och de flesta andra större plattformarna.

Trump har sedan dess försökt lansera plattformen Truth Social men intresset har varit lågt och hans digitala närvaro minimerad.

Frågan om avstängningar och om de ska ske i en livstid är ju ytterst upp det till enskilda företaget. Det verkar rimligt att det är beslut som kan omprövas efter en given tid. Det angelägna är snarare att om, Donald Trump, eller någon annan agerar på ett sätt där man ökar konflikter och driver fram en ilska hos stora folkmassor med falska påståenden stängs av.

Detta är inte en yttrandefrihetsfråga, det här är privata företag och Elon Musk kan göra precis det han vill.

Att det sker just nu är heller ingen slump.

Veckorna med Musk vid rodret har varit turbulenta. Annonsörerna sviker och anställda flyr fältet eller hukar för en rad okunniga beslut och motsägelsefulla budskap. Det mesta som han hunnit driva igenom, trots varningar från medarbetare har slutat med en flopp.

Och Musk har för varje tweet avslöjat en djup okunnighet om såväl sambandet mellan moderering och sunda plattformar, annonsmarknadens betydelse för sociala medieföretag, yttrandefrihet och demokrati. Istället meningslösa tirader om hur twitter ska förändra mänskligheten och i ett Twitter circle samtal om annonsering med tjänstens marknads- och affärsansvarige Robin Ashley samt Yoel Roth ansvarig för integritet och säkerhet var pinsamheterna många.

Istället för att på ett strukturerat sätt berätta om vad han lärt sig under sina första 14 dagar som skulle få annonsörer att vilja komma tillbaka till tjänsten målade han upp sina mest grandiosa bilder av twitters framtid som mest liknande ett barns fantasier om en värld utan konflikter.

Han sa bland annat att 80 % av mänskligheten ska finnas på Twitter. Notera att idag har endast ca 63 % av världens befolkning tillgång till internet.

“80% av mänskligheten ska vara på Twitter och prata, kanske helst på ett positivt sätt, kanske kan vi då istället byta våld mot ord och kanske kan då och då människor ändra sig. Det övergripande målet är hur kan vi göra twitter till en god kraft för civilisationen”.

Sedan gick han över till den ständiga förbättringsprocessen som skulle leda företaget fram till det målet. Han vill att när vi ser tillbaka på twitter ska det vara tydligt vad det gjort för mänsklighetens utveckling och den kraftfulla kampen för sanningen.

Musk fortsatte och argumenterade för vilken god affär det skulle vara att ta betalt för att bli verifierad. Försökte förklara att det stora problemet med botar som till exempel köps av nationer och andra aktörer för distribution av inlägg skulle försvinna nu när dessa behöver ett kreditkort för att verifiera sig.

“De har inte 8 miljoner kreditkort och de har inte 1 miljon vänner”.

Ju länge tiden gick desto mer uppenbart besvärad blev marknadschefen. Inget av det han sa stärkte förtroende inför annonsörerna och det var snarare så att även under denna stund lade han mest kraft på att lyfta fram alla fel på tjänsten. Annonsörerna står trots allt för drygt 90 % av bolagets intäkter. Men det var uppenbart att Musk inte ens här kunde dölja sitt ointresse för dem.

En intressant aspekt som framkom under frågestunden var när en chef för ett nätverk av annonsörer ställde frågan om huruvida bilannonsörer skulle kunna lita på Musk i hans olika roller. Företag som Ford och General Motors är ju storannonnsörer. Det frågan berörde var huruvida den insikt om annonsgenomslag som Musk kan få tillgång till är ju affärskritisk information som man inte vill ska hamna i händerna hos konkurrenten Teslas ägare.

Musk förde långa monologer om hur han å ena sidan skulle skapa en bra och trygg miljö för annonsörer å andra sidan duckade helt för hur det ska gå till nu när han avskedat och stängt ner centrala delar i det arbetet.

“Vi vill ha ett råd, vi ska in olika synpunkter, nationella och internationella, men jag fick nycklarna först för en vecka sedan. Det tar en stund att skriva om allt. Utvecklingstakten för twitter kommer att vara enorm jämfört med vad det har varit, jag är en tekniker och jag kan få tekniken att gå snabbt. Det kommer du se under de kommande månaderna. Min avsikt är inte att göra dumma saker, men det finns vissa element här som kräver att vi försöka äventyrliga saker för att kunna göra stora språng, radikala förändringar. Om vi gör ett dumt drag kommer vi att korrigera det snabbt.”

Han har de senaste veckorna också i rollen av den självpåtagna rollen yttrandefrihetsräddare fortsatt sin starka mediekritik mot traditionella medier. Det föranledde frågan från annonsörerna som deltog i samtalen om synligheten av traditionella medier på twitter.

Musk svarar att han vill förstärka medborgarjournalistiken och ställer sig frågan hur det västerländska narrrativet byggs.

“Idag är det överdrivet definierat av ett fåtal publikationer, det är inte så bra, jag vill göra det möjligt för folket att definiera berättelsen och vill lyft fram mer av medborgarjournalistiken. Vi har alla sett dessa artiklar i de stora etablerade tidningarna där vi nu vet att det faktiskt inte är vad som hände och att inte artikeln representerar det som skedde.”

Det luddiga svaret leder till en uppföljande fråga om högkvalitativ journalistik ens har en roll på twitter?

Musk upprepar hur han vill ge röst åt folket genom “vox pops” på twitter.

Under samtalet utesluter inte heller Musk en konkurs.

De senaste veckorna efter det misslyckade försöket att stärka förtroendet för twitter hos annonsörer har präglats av kraftiga nedskärningar av anställda och ett internt kaos som läcker ut till media.

I och för sig går alla nätbolag nu igenom ett stålbad och behöver skära ned på personal.

Men här kombineras den osäkra framtiden med en känslostyrd ledare som ena dagen kastar ut nyckelmedarbetare för att sedan ta tillbaka dem när han inser att deras kompetens behövs. Dessutom fattas en rad enväldiga och ogenomtänkta beslut som han senare tvingas backa från såsom tex möjligheten för användare att köpa den blå verifieringssymbolen och effekterna av det. För varje beslut och tweet avslöjar Elon Musk en djup okunnighet om såväl att driva sociala medieföretag samt yttrandefrihet, fri press och demokrati. Kraschlandningen är nära förestående.

Säkerhetsansvarige Yoel Roth som varit den som länge försvarat Musk i sociala medier har nu lämnat företaget. Han motiverar sitt beslut med att det inte finns någon anledning att vara kvar när Twitter enbart styrs av Musks påbud, där ingen hänsyn tas till hans teams långa erfarenheter eller regleringar i olika delar av världen som Twitter måste förhålla sig.

Marknadschefen Robin Wheller som gjorde ett tappert försök under samtalet med annonsörer att få ur Musk svar som skulle öka Twitters förtroende gentemot annonsörer lämnade under gårdagen.

En vanlig användare kanske än så länge inte märkt så mycket av all den turbulens som sker på företaget men inom kort kan tjänsten börja hacka rejält med långa nedtider och liknande effekter. Det är hög tid att ladda ner sin data från Twitter och fundera på en framtid bortom den plattformen.

Musks agerande ligger i linje med hur Silicon Vallyes hjältar ofta agerar utifrån en historielöshet. Här kombinerat med det faktum att han är världens rikaste man med ett storhetsvansinne som tydligast avslöjats genom hans val av avslutande ord om nattens omröstning på twitter: “Vox Populi, Vox Dei.”

“Folks röst är Guds röst.”

Civilisationens framtid ligger enligt Musk i enkäter initierade av honom på Twitter. Man häpnar.

Foto: Cima da Conegliano, God the Father, c. 1510–1517, Wikimedia Commons.