Analys om

Analys: Därför blir antivaxx-budskap virala

De högröstade vaccinskeptiska rörelserna är ett oroande globalt fenomen. De blir ännu en av många sanningssägare vars genomslag växer genom sin digitala närvaro.

Det har sedan internets början funnits ett särskilt stort intresse för hälsofrågor på nätet. Där kunde drabbade personer mötas och dela erfarenheter, där var ingen fråga för dum att ställa. I många olika forum kunde såväl patienter som anhöriga diskutera ostört och hjälpa varandra.

I mina allra första föreläsningar om internet var just hälsoområdet ett tydligt exempel på möjligheterna med mer nischade mer privata forum. Det är ju just som drabbad av en sjukdom som man vill möta de som har liknande erfarenheter och inte något man vill diskutera brett med de nära vänner som inte delar samma problematik. Om man dessutom adderar hur enkelt det är att hitta än mer information genom sökmotorer så är det lätt att se hur välinformerade patienter kunnat bli tack vare detta.

Och ibland felinformerade.

För vården har det varit utmanande att ha möjlighet att bemöta den förförståelse som patienten ofta kommit med till vården. Jag har mött såväl förtvivlade läkare som vittnat om hur de fått börja med att läsa in sig på vad för slags information patienten refererar till andra som med glitter i ögonen berättat om hur patientens förförståelse gav dem en chans att förklara.

Oavsett vilken väg de valde kräver det tid. Och tålamod.

Just detta kommer att vara en viktig beståndsdel för att hantera den tendens till större ovilja för vaccination som finns i samhället idag när det är dags att börja vaccinera mot Covid-19.

Det kommer också vara viktigt att lyfta fram att den stora majoriteten ställer sig bakom vaccinationer som en effektiv metod för att säkra människors liv från dödliga sjukdomar. Att vaccinationer är en del av ett hälsosamt liv och räddar många liv varje år och ge fakta om hur majoriteten av världens befolkning skyddas mot sjukdomar som stelkramp och hjärnhinneinflammation.

Vacciner räddar enligt WHO cirka två till tre miljoner liv varje år.

Antivaccinationsröster är inget nytt fenomen, de har funnits lika länge som vaccinationer existerat. Men rörelser som idag ifrågasätter vaccin är mycket aktiva på nätet och riktar in sig mot till exempel nyblivna föräldrar. Alla föräldrar vill göra det allra bästa för sitt barn och en googlande generation kommer hitta många olika perspektiv på sina frågor baserat på sin egen sökhistorik. Den stora skillnaden mot de tidiga vaccinationsskeptikerna är hur snabbt de nya rörelserna kan sprida desinformation når ut mycket bredare än tidigare.

Ett fåtal aktörer kan med lätthet ta stor plats i samhällsdebatten och ge sken av att representera en massiv opinion som är emot vaccinationer. Nätet har gjort dessutom gjort det så enkelt att förpacka personliga åsikter och starka känslor så att det ser ut som och får samma tyngd som forskningsrapporter.

Den här typen av personliga berättelser och anekdoter väcker dessutom ett stort engagemang och starka känslor. Vilket i sin tur leder till att det innehållet premieras i synlighet i jämförelsen med det mer faktabaserade forskningsunderlaget som inte alls röner samma uppmärksamhet.

Algoritmer baserade på ”populäritet” visar det engagerande innehållet för fler eftersom det rankas högre för att få användarna att stanna kvar längre på de annonsfinansierade plattformarna.

Vaccinskeptiker påstår en mängd saker samt kryddar med några korn av sanning men det mesta har inte någon som helst vetenskaplig grund, det återkommer till exempel påståenden om att vaccinationer leder till autism.

De förespråkar ofta mer ”naturliga tillvägagångssätt” och sprider rykten om de många kemiska beståndsdelarna som finns i vaccin för att avskräcka människor. Det sprids en mängd sådana ingredienslistor för det kommande vaccinet mot Covid-19 på nätet.

Allt ifrån det återkommande ”död vävnad från aborterade barn” till ”cancerframkallande balsameringsmedel”.  Det finns också konspirationsteorier om att Bill Gates är inblandad i ett projekt där vaccinet leder till att amerikaner injiceras med ett spårningschips.

Långt före coronapandemin hade de sociala medieföretagen agerat mot desinformation runt vaccin och gått samman för att begränsa spridningen av falsk information. Det inleddes efter att mässlingen såg ut att börja fästa sig globalt i såväl Europa som USA. Och i augusti förra året rapporterade WHO om att fyra länder som ansetts vara mässlingsfria under en period fått smittan tillbaka efter att vaccinationstäckningen blivit för låg.

Samarbeten mellan de största sociala medieföretagen och ansvariga smittskyddsexperter har även använts under pandemin för att säkerställa att användare över hela världen dirigeras till WHO samt de olika ländernas expertmyndigheter.

Det här pågående samarbetet kommer vara ett viktigt verktyg för att ytterligare öka informationen om nyttan med vaccin och sprida information om hur vaccin är livsavgörande verktyg för den globala folkhälsan. I det amerikanska presidentvalet nyligen blev den här typen av samarbete mellan sociala mediebolag och ansvariga myndigheter ett viktigt sätt att peka väljarna till korrekt valinformation när falsk information började spridas om poströstandet.

Ett framgångsrikt vaccinerande leder ju till att olika livsfarliga sjukdomar försvinner eller till och med utrotas. Det är lätt att glömma vad effekten vore av att vaccinet inte fanns och de flesta som ifrågasätter vaccin har inte själva drabbats av vare sig mässling eller polio.

När nu vaccinet mot Covid-19 ska rullas ut i hela världen blir det ett tillfälle för vaccinationsskeptiker att fortsätta positionera sig. För att bemöta detta behöver man dels förstå oron dels lyfta upp hur stor den generella tilliten till vaccinationer är och att det trots allt är normen. Och att vaccinationskeptikerna är i en klar minoritet.

Men de når ut på nätet. De har dessutom ett mycket starkare incitamentet genom att de upplever sig vara emot något och ha sett något “majoritetssamhället” inte ser.

En underdog har alltid mer att kämpa för. De nöjda invånarna som tror på vaccinationer för folkhälsan kommer inte ägna sitt dagliga liv åt att debattera frågan på nätet. Det är de vaccinationskritiska som de facto kommer att höras och märkas mest.

De får dessutom draghjälp av andra rörelser som ifrågasätter institutioner, politiker, vetenskap och media som till exempel klimatskeptiker och en bred palett av populistiska rörelser.

Folkhälsoaktörer kan inte längre avfärda den mängd av desinformation som sprids online, den måste bemötas och då inte enbart med fakta. Det krävs snarare mer av en djup förståelse för samspelet mellan sociala medier, traditionell media och de andra nya ekosystemen för nischmedier utanför det etablerade systemet.

Vad gör det för det offentliga samtalet när varje individs flöde på nätet är fyllt av skrämmande vittnesmål från verkliga och fabricerade händelser? Och vad händer när allt fler lokaltidningar försvinner. En nyligen genomförd undersökning visar att de som förlitar sig på sociala medier för nyheter är mycket mer benägna än traditionella mediekonsumenter att bli felinformerade om vacciner och dess säkerhet.

Under pandemin har influencers varit en del av mediestrategin i Sverige för att nå ut med information om att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit. När vaccinationsprogrammen implementeras kommer personer med många följare på nätet bli viktiga mediekanaler för att informera. Vi har ju de senaste veckorna sett Stefan Löven förklara de nya restriktionerna hos såväl Veckorevyn som Therese Lindgren. Kanske kommer några influencers också vaccinera sig själva såsom presidenterna Bush, Obama och Clinton aviserat att de ska göra i tv för att främja allmänhetens förtroende för vaccinets säkerhet.

I en svensk kontext kommer också de allvarliga bieffekterna som vaccinet mot svininfluensa ledde till i Sverige med de cirka 400 unga som drabbats av narkolepsi spela en roll för debatten om vaccinationer här.

Det har också funnits starka röster mot vaccinationen mot livmoderhalscancer, det så kallade HPV-vaccinet.

Högljudda vaccinationsskeptiker kan lyckas att oroa fler genom hur de sår frön av tvivel. Man måste därför från vården prioritera denna effekt hos nya generationer av föräldrar och inte bara avfärda det.

De mest hårdnackade motståndarna mot vaccinering kommer inte att kunna omvändas med fakta. Det fungerar inte mot faktaresistenta personer men däremot måste de som tvekar och börjat fundera lyssnas på.

De måste få tid att resonera om sin oro i mötet med vården.

Förtroendet för ansvariga myndigheter kommer att spela en stor roll så här pågår ju redan ett stort förtroendearbete med varje intervju som ges inom ämnet vaccinationer. Allt man säger nu påverkar i nästa led.

Beteendeforskaren Noel Brewer från University of North Carolina menar att till exempel sådant enkelt som påminnelser om vaccinationer också kan förändra beteenden och knuffa människor i rätt riktning. En annan form av “nudging” vore att vaccinera barn i skolan utan att kräva föräldrarnas medgivande. Föräldrar kan naturligtvis invända mot det och välja bort vaccinationen men forskningen visar att föräldrar är betydligt mindre benägna att motsätta sig att barnen vaccineras om ingångsantagandet är att de förmodas göra det.

– Monetära incitament kan också vara ett annat alternativ, menar Brewer.

Vilket påminner om att i debatten om vaccinationer spekuleras det redan om till exempel flygbolag i framtiden kan komma att ställa krav på vaccinationer eller om arbetsgivare inom vissa branscher kan ha det som anställningskrav.

Noel Brewer skickar med en varning:

– Allmänhetens förtroende är nödvändigt för att nudging ska fungera, och COVID-19-vaccinet utvecklas i den snabbaste takt som något vaccin någonsin tagits fram i historien. Att stressa fram ett vaccin eller om man skär i några hörn i den processen kommer att undergräva människors förtroende för vaccinet och resultat av det är att det undergräver förmågan att sjösätta de vaccinationsprogram som vi vet är mycket effektiva, säger beteendeforskaren Noel Brewer till tidningen Boston Globe.  

Läs- och tv-tips:

Sabin vaccination institute and The Aspen institute: Meeting the challenge of Vaccine hesitancy

SVT Dokument inifrån: Vaccinkrigarna

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.