Nyheter om ,

Nytt vaccin väcker hopp om en framtid utan malaria

För första gången någonsin har ett vaccin visat hög effektivitet mot malaria. Vaccinet framtaget av Jenner Institute gav i tester ett skydd på närmare 77 procent.

I dagsläget går uppemot 400 000 människor om året bort i sviterna av malaria, varav två tredjedelar är barn under fem söder om Sahara.

Men i förra veckan publicerades Jenner Institute vid Oxford University som Blankspot skrivit om tidigare ett resultat som åter väckt hopp om att kunna tygla sjukdomen.

Karta över malariautsatta i världen, desto mörkare färg desto hårdare drabbat. År 2019 smittades 229 miljoner människor av malaria enligt WHO

Resultatet av studien som genomfördes på 450 barn i åldrarna 5 till 17 månader i Burkina Faso – ett av världens hårdast malariadrabbade områden – visade på att det nya R21-vaccinet gav ett skydd på 77 procent.

Professor Adrian Hill vid Jenner Institute hyser i en intervju med The Guardian stora förhoppningar om vad ett vaccin kan åstadkomma framöver.

– Vad vi hoppas på är att sänka dödstalen från dagens 400 000 till ett tiotusental inom de närmaste fem åren, vilket skulle vara helt fantastiskt.

I slutet av april förväntas en så kallad fas 3-studie påbörjas i Burkina Faso, Tanzania, Mali och Kenya med 4800 personer inblandade.

Nyheten om studien kommer strax efter det att forskare vid Rwandas biomedicinska center i Kigali kunnat visa på den oroväckande uppkomsten av muterade varianter, resistenta mot standardbehandlingen med läkemedlet Artemisinin.

Strävan att ta fram malariavaccin har pågått i årtionden utan att tidigare ha resulterat i en produkt med tillräckligt hög verkningsgrad. Mosquirix, utvecklat av GlaxoSmithKline, som förut var det mest framgångsrika försöket innebär ett skydd på 29 respektive 39 procent för barn och vuxna. 

Långtifrån den av WHO uppritade målbilden på 75 procent. 

Men nu finns alltså ett nytt lovande vaccin på gång.

Fas 3 är det slutgiltiga steget innan ett läkemedel kan godkännas och i förlängningen börja distribueras på marknaden, en process som i regel tar flera år. Men det finns undantag.

Precis som var fallet med coronavaccinen kan “nödauktoriseringar” ske för att påskynda prövoperioden.
Det är ännu inte bestämt ifall Jenner Institute kommer att ansöka om särskild auktorisering av R21, säger Adrian Hill till BBC som däremot drar paralleller till coronapandemin.

– Coronavaccinet blev färdgigt på några månader. Varför skulle de inte kunna göra klart med malariavaccinet på samma tid då hälsoproblemen är av än större skala i Afrika.

Utöver att spara liv har ett framtida vaccin möjlighet att dessutom spara resurser.

I dag spenderas miljarder dollar på antimygg-utrustning som sängnät, insektsmedel och olika malariamediciner för att hindra den kritiska situationen från att förvärras ytterligare.

Därmed blir frågan om vaccin – och särskilt för länder länder i södra Afrika – i allra högsta grad en ekonomisk fråga.

Hur och av vem ett framtida vaccinprogram ska finansieras är ännu inte klargjort.

Jenner Institute har för produktionen av R21 slutit ett avtal med indiska Serum Institutet – världens största vaccintillverkare som för tillfället producerar Astra Zenecas och “covaxprogrammets” coronavaccin.

En storskalig och relativt billig produktion kommer således vara möjlig, intygar Jenner Institute.

Orosmoln i form av den nuvarande pandemin har däremot tornat upp. Dels kan den allvarliga coronasituationen söder om Sahara utgöra problem för den planerade fas 3-studien.

Och dels för att det eskalerande hälsoläget i Indien skjutit leveranser av coronavaccin till omvärlden på framtiden, vilket i nästa steg eventuellt även skulle kunna försvåra en tidigarelagd produktion av malariavaccin ifall en “nödauktorisering” skulle bli verklighet.

Adrian Hill tror dock att R21 som tidigast skulle kunna godkännas sent 2022.

Cyrus Poonawalla och Adar Poonawalla, styrelsemedlem respektive VD för Serum institutet, försäkrade i sin tur i ett uttalande att de är trygga över att kunna möta behovet när det väl tillkommer.

– Vi är väldigt självsäkra över att vi kommer kunna att leverera mer än 200 miljoner doser årligen i linje med strategin, så snart alla myndighetsgodkännanden finns på plats (av R21-vaccinet).

Huvudbild: Jim Gathany/CDC/Flickr/Creative Commons

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.