Analys om

Kravet på obligatoriskt vaccin växer inom EU

Antalet coronafall ökar i hela Europa och trycket på att öka vaccinationsgraden växer snabbt inom hela EU där genomsnittet bland de 27 medlemsländerna idag är 66 procent.

Österrike var först ut med att i samband med en fjärde nedstängning av landet för samtliga invånare avisera en kommande obligatorisk covid-vaccinering från och med nästa år efter en parlamentsomröstning. Efter två veckors nedstängning öppnar landet återigen upp och har under tiden fattat det formella beslutet om vaccintvång från och med den 1 februari för alla över 14 år.

I väntan på att länderna når vaccinationsmålen ökas antalet vaccinationsinsatser, munskyddstvång återinförs i delar av samhället och i vissa länder får de som inte är vaccinerade allt mindre rörelsefrihet. Det kan handla om att inte kunna delta på större offentliga evenemang, gå på restaurang eller konsert eller restriktioner som liknar de husarrester.

För den som vägrar att vaccinera sig i Österike väntas böter på 3 600 euro. Värt att notera är att den som är tillfrisknad från infektion inte behöver vaccinera sig de närmaste sex månaderna efter genomgången infektion.

Allt fler länder överväger obligatoriska vaccinationer men det är en komplicerad fråga som rör fundamentala rättigheter. Reaktionerna mot ökade vaccinmandat växer sig allt starkare och leder till ännu starkare polarisering och kritik mot minskade friheter. 

I Österrike har det regelbundet genomförts stora demonstrationer och så även i helgen och samlade över 40 000 demonstranter.

I övriga Europa ser situationen lite olika ut och handlar ofta om att man infört hälsopass eller coronapass liknande det vi har i Sverige eller vaccinkrav inom vissa yrken rapporterar Euronews.

Här följer några exempel på åtgärder.

Från och med september har man i Frankrike krävt att hälso- och vårdpersonal, brandmän och transportarbetare ska vaccineras. För de som är yrkesverksamma inom yrken där man träffar många människor finns krav på ett hälsopass som bevisar att man är vaccinerad, tillfrisknade eller har ett aktuellt test. Och samma gäller för att få gå på restaurang, gym, barer eller andra evenemang.

I Grekland planerar man att börja bötfälla personer över 60 år som inte vaccinerar sig och man får böta 100 euro per månad så länge man inte är vaccinerad.  Här är det också sedan september obligatoriskt att vara vaccinerad när man arbetar inom vården i såväl offentlig som privat verksamhet.

Lettland har gjort något än mer drastiskt än kraven på vaccinplikt hos de som arbetar med utsatta människor. Här har man sedan en dryg månad uteslutit ovaccinerade parlamentsledamöter från att rösta vilket får en helt annan påverkan på demokrati. Detta är folkvalda politiker som därmed hindras från att utföra sitt arbete. Lettland kräver också att läkare, lärare och personer på vårdhem ska vaccineras.

I Italien gäller redan en vaccinplikt om man jobbar inom vården och det kravet utökas i den kommande veckan att omfatta andra yrkesgrupper såsom lärare, administrativ personal inom skolor, militär, polis och räddningstjänst.

I Polen vill man genomföra vaccinplikt från och med mars 2022 för medicinsk personal, lärare och övrig blåljusverksamhet.

I Schweiz slår man fast att regeringen eller lokala kantoner kan införa obligatoriska vaccineringar av “utsatta grupper av människor och för vissa människor, under mycket strikta villkor.” men man har gjort det tydligt att ingen kommer att “tvingas” att vaccinera sig.

I Storbritannien har man aviserat att covid-vaccinering är obligatorisk för vård- och socialarbetare från och med 1 april.

I Tyskland förväntas parlamentsledamöter att rösta om att införa en vaccinationsplikt. Även där pågår en diskussion om balansen mellan det intrång i individens frihet å ena sidan och vikten av att skydda liv och fri rörlighet i samhället å andra sidan.

I Ungern krävs vaccination för hälso- och vårdpersonal, lärare och personer verksamma hon statliga institutioner.  Privata arbetsgivare får bestämma om de anställda måste vaccineras eller inte.

Foto: Vaccinationsinsats i Österrike.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.