Analys om ,

“Den förlorade generationen” slår tillbaka – samtal om pandemins effekter

Den pågående föreläsningsserien och utställningen om pandemins påverkan på demokratin har som syfte att väcka publikens tankar om de egna demokratiska rättigheterna och hur de används. Läs om veckans samtal med unga i Göteborg om utställningens frågeställningar.

Under en eftermiddag på Göteborgs stadsbibliotek fick åhörarna chansen att ta del av Blankspots och fyra ungdomars tankar om pandemin och dess inverkan på deras demokratiska arbete under det år som gått.

Lilian Helgason och Edvin Johansson representerade Göteborgs Ungdomsfullmäktige och från det ungdomsledda nätverket Auroramålet deltog Simon Boerenbeker Klang och Douglas Malm.

Efter en kort inledning av Brit Stakston och Martin Schibbye från Blankspot inleddes panelsamtalet med ungdomarna av barnbibliotekarien Sofia Eliasson från Göteborgs stadsbibliotek.

Inför panelsamtalet hade ungdomarna tagit del av utställningsmaterialet som berör effekten av nedstängda skolor över hela världen.

Med den inledande bakgrunden från Blankspot om hur pandemin globalt riskerar att ytterligare öka klyftan mellan rika och fattiga bekräftade Lilian Helgason och Edvin Johansson från Göteborgs Ungdomsfullmäktige att det varit tydligt även i Sverige att pandemin blottat demokratins skörhet.

Deras gemensamma bild var att det varit lättare att stänga ner de delar av demokratin där unga deltar medan den mer etablerade och respekterade delen av samhället fått bibehålla ett delvis större utrymme.

Det gäller såväl allt det som rör frågor om elevers elevdemokrati men de vittnade båda om hur distansundervisningen blottlagt klyftor.

– Alla har olika förutsättningar och visst det kan handla om att man inte har wifi hemma, men också om att det inte är alla som har möjlighet att få studiero eller har en bra plats att sitta på i hemmet, sa Lilian Helgesson.

Konsekvenserna har blivit ett stort kunskapstapp för många elever som det kommer att ta tid att ta igen.

– Det är också tydligt att det krävts mycket av föräldrar och vuxna med god utbildning så de kan delta mer för att stötta i undervisningen, sa Edvin Johansson.

De bekymrade sig båda för att när man nu närmar sig ett andra skolår under helt nya förutsättningar kan man tala om en förlorad generation.

– Det måste avsättas stora resurser för att försöka ta igen allt det man tappat, sa Lilian Helgason.  

Auroranätverket berättade sedan om hur de bildats under pandemin och hittills enbart träffats digitalt. De beskriver sig som en växande grupp av barn, unga och vuxna som nu vill stämma svenska staten för att de inte gör tillräckligt för klimatkrisen.

– Det förs ingen klimatpolitik som kan nå hela vägen i mål, därför vill vi nu pröva en juridisk väg genom att stämma staten, sa Simon och adderade att det krävs stora reformer för att göra något åt klimatkrisen.

Simon Boerenbeker Klang som varit engagerad i Fridays for future-rörelsen före pandemin vittnade om det tvärstopp det innebar för dem. Den så aktiva rörelsen med demonstrationer i länder över hela världen som samlade tiotusentals personer – förlorade över en natt många verktyg.

När Aurora startade i augusti 2020 utifrån insikten om att klimatprocesserna är otillräckliga för klimatarbetet organiserade de sig från början helt via nätet.

– Det har varit en utmaning att inte kunna använda den stora styrkan som det innebär att ta plats på gator och torg, förklarade Douglas Malm.

De båda adderade att de är en dynamisk social rörelse och har försökt vara kreativa för att nå ut och släppa det mer fyrkantiga sättet att organisera sig.

Under en reflektion om vad man bär med sig från året som gått menade Simon och Douglas från Auroramålet att det finns mycket att lära från hur man trots allt lyckats hantera en kris under en pandemi.

Auroramålets kritik går ju ut på att man menar att det finns ett icke-agerande gällande klimatfrågan. De menar att ur klimatsynpunkt skulle klimatfrågan vinna på att behandlas som den kris det är – problemet är att den hittills inte av alla behandlats just som en kris.

Dessutom vill de också lyfta fram att det finns en stor fördel med att pandemin synliggjort vetenskapens roll. De båda dock kritiska till hur vuxenvärlden ser på unga vuxna.

– De är inte mottagliga för att unga engagerar sig, de ser oss gärna som bortcurlade, avslutade Simon och menar att den unga kreativa tekniska generationen borde ses och värdesättas mer för hur de engagerar sig och att det finns nya sätt att omorganisera sig på.

Simon Boerenbeker Klang berättade om hur en debattartikel han och Douglas nyss skrev avfärdades just med att de skulle växa upp. Det ledde inte till den sakliga debatt de hoppats på.

– Man måste legitimera ungas tankar och inte direkt avfärda dem som banala. Man måste vara medveten om från vuxenvärlden om hur det är att vara ung och samhällsengagerad. Det kan var tufft, sa Simon.

Det var perspektiv som Lillian och Edvin från Göteborgs ungdomsfullmäktige delade. De menade att just detta ned att bjudas in och möta unga av etablerade makthavare, där man får visa upp sig med statsministern och sedan händer inget knappast leder till vidare engagemang.

– Det här är den eviga frågan vi jobbar med: hur unga ska engagera sig. Lösningen är att man måste legitimera ungas tankar, sa Edvin Johansson.

– Låt unga vara med från början. Se oss som de faktiska medborgare vi är idag och inte människor som håller på att bli medborgare och ska lära sig bli det. Vi har legitima och viktiga åsikter, fyllde Lillian Helgason i.

Samtliga av de deltagande ungdomarna längtade till att under hösten, om samhället återgår till normalläget, få ge sig ut och träffas och demonstrera och betonade vikten av att få göra sin röst hörd.

– Jag längtar mest av allt att få träffas fysiskt med alla de 101 representanterna i ungdomsfullmäktige, det har vi inte kunnat göra sedan februari 2020, sa Edvin Johansson.

– Ja och överhuvudtaget genomföra nationella event där ungdomspolitik är i fokus, sa Lilian Helgason.

Det de båda saknade från liveevent är det som händer utanför schemat.

– Man missar det naturliga minglet, missar den organiska upplevelsen där det föds nya tankar och idéer. Och det är där man lätt hittar passionen för de här frågorna. Man torkar lätt upp lite annars, fortsätter Lilian.

Auroranätverket ser fram emot att ses för första gången, de startade och växte under pandemin och har aldrig träffats bortom skärmen.

– Ja, tänk att få ta plats på gatorna och se sura ut tillsammans, sa Douglas Malm.

En målbild som även Simon Boerenbeker Klang delade om att ses på gator och torg.

– Ja tänk att fylla avenyn och trängas.

Här finns hela samtalet inspelat som var ett samarrangemang mellan Göteborgs Stadsbibliotek och Blankspot.

Intresserad av utställningen och genomförandet av ett panelsamtal med unga?

Hör gärna av dig till Lin Kleiven, lin@blankspot.se. Vi erbjuder föreläsningar och samtal om utställningen och välkomnar liknande lokala panelsamtal som uppföljning.

Till den digitala utställningen finns ett affischmaterial att beställa samt under hösten en tillhörande lärarhandledning och ett tryckt magasin.

Målgrupp: kulturarrangörer, föreningar, bibliotek eller gymnasieskolor.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.