Nyheter om ,

Ungas reflektioner om pandemin – livesänt samtal från Göteborg

Vad säger Göteborgs unga om pandemins effekter på demokratin? Idag klockan 16.00 sker ett livesänt samtal mellan unga engagerade göteborgare och Blankspot utifrån vår aktuella digitala utställning "Pandemin vs demokratin".

Coronapandemins effekter på samhället börjar nu synliggöras. Rapport efter rapport visar hur pandemin inte bara påverkat människors hälsa utan också fått långtgående effekter som till delar fördjupat klyftorna och utmanat demokratin. Vår egen unika mötes- och rörelsefrihet är starkt begränsad genom pandemilagstiftningen som i Sverige i dagsläget endast tillåter sammankomster med högst åtta deltagare.

Unga och deras utbildning är en sektor som också drabbats hårt runt om i världen.

Klyftan har ökat mellan rika och fattiga när skolor varit stängda under långa perioder, och den digitala klyftan har visat sig finnas i såväl USA som andra delar av världen. Dessutom menar en del undersökningar har den mentala hälsan hos unga försämrats.

Representanter från Göteborgs Ungdomsfullmäktige och från det ungdomsledda nätverket Auroramålet samtalar ikväll om hur pandemin påverkat dem.

De har inför kvällens panelsamtal läst in sig på det vi skrivit om i utställningen under just utbildning.

“Barn från mer missgynnade bakgrunder blev helt utestängda när skolor stängde. Tillgången till verktyg för att kunna bedriva utbildning hemifrån bygger inte bara på att man har bredband och egen dator. Det behövs också stödjande miljöer för att kunna fokusera på inlärning.”

Vi möter ungdomar från Göteborg i ett samtal om pandemins effekter på deras liv, vad de långsiktiga konsekvenserna kan bli i samhället ur deras horisont och hur de ser på framtiden.

Bär de med sig nya insikter som förändrat deras syn på framtiden?

Vår utställning och journalistik om pandemin vs demokratin kommer att fortsätta byggas ut till hösten. Utställningen kartlägger hur människors friheter och rättigheter har påverkats under pandemin av allt ifrån inställda val över konspirationsteorier till stängda skolor. men vi visar också att aktivister världen runt trots pandemin har lyckats driva sin kamp.

Vi hoppas utställningen i sin helhet ska väcka tankar om våra egna demokratiska rättigheter och hur de används varje dag. I en tid där hoten mot demokratin tar allt fokus kan denna reflektion sätta fingret på vad man upplever fungerar och vad som kan förbättras. Bortom den reflektionen kan nya former av engagemang skapas eller nya nätverk skapas.

Evenemanget livesänds i eftermiddag via Stadbiblioteket Göteborgs Facebooksida och deras Youtubekanal Biblioteken i Göteborg och Blankspots Facebooksida.

Tid: 16.00 – 17.00

Intresserad av utställningen och liknande samtal?

Hör gärna av dig till Lin Kleiven, lin@blankspot.se om du vill göra något liknande på din ort som Stadsbiblioteket i Göteborg gjort. Vi erbjuder föreläsningar och samtal om utställningen och ser gärna fler liknande lokala panelsamtal som uppföljning.

Till den digitala utställningen finns ett affischmaterial att beställa samt under hösten en tillhörande lärarhandledning och ett tryckt magasin.

Målgrupp: kulturarangörer, föreningar, bibliotek eller gymnasieskolor.


Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.