Analys om

Nätjättarna pressas att ta krafttag mot konspirationsteorier kring vaccinet

Nu sätts press på Facebook av USA:s president Biden. En ny rapport visar att de löften nätjättarna gav om hur de skulle hantera desinformation inte har hållits.

De nya varianterna av Covid-viruset sprider sig och drabbar framför allt de som inte är vaccinerade bland annat unga vuxna och barn.

Deltavarianten som är den mest smittsamma uppges vara 225 procent mer smittsam än tidigare varianter enligt analyser av forskaren Tom Wenseleers från belgiska universitet KU Leuven uppger radiobolaget NPR.

I USA återinförs restriktioner i allt fler regione för att dämpa smittspridningen. I helgen återinförde LA County i Kalifornien krav på munskydd i offentliga miljöer inomhus – även för de vaccinerade. Detta inkluderar teatrar, butiker, gym, kontor och arbetsplatser och på restauranger när man inte äter och dricker.

Nu är frågan om kalifornienbor ens kommer att orka och vilja acceptera munskyddsreglerna igen.  Många har vaccinerat sig för att kunna återgå till ”det nya normala” och föreställt sig en vardag utan mask. Och om budskapet varit att man är skyddad om man är vaccinerad så blir det svårt att acceptera nya restriktioner framför allt för att behöva ta hänsyn till de som valt att inte vaccinera sig.

Restriktioner återinförs i Los Angeles efter att antalet intagna på sjukhus nu ökar för första gången sedan januari. De allra flesta intagna har smittats av deltavarianten.

I dagsläget har 182 miljoner av de totalt 328 miljoner amerikaner fått minst en dos, däribland nästan 90 procent av de äldre och 70 procent av vuxna över 27 år. Sammantaget är nu 160 miljoner fullvaccinerade.

Men i USA har vaccinationstakten avtagit och det finns delstater och regioner med väldigt mycket lägre vaccinationsgrad än genomsnittet.

De fem minst vaccinerade staterna är i dagsläget Mississippi, Louisiana, Wyoming, Idaho och Nord Dakota enligt hälsoorganisationen KFF (Kaiser Family Foundation).

Det finns även en politisk skiljelinje för vaccinationsviljan som växer sig allt starkare. Demokrater vaccinerar sig i genomsnitt mer än republikaner visar en undersökning av KFF. I juli var det drygt 46 procent av demokraterna som vaccinerat sig jämfört med 35 procent av republikanerna. Och det är en skillnad som ökar med tiden.  

KFF har även tittat närmare på vad som ökar tilliten till information om vaccinering. De som anses ha högst trovärdighet för vaccininformation bland republikaner är läkare och arbetsgivare. Det man har lägst förtroende för är statlig information genom myndigheter.

Bidenadministrationen har därför nu aviserat att man ska gå bort från myndighetsuppmanande massvacccineringar och prioritera möjligheten för människor att bli vaccinerade i sitt närområde, nära hemmet eller arbetet uppger Vita Huset.

Strategin för att öka tilliten bland vaccinskeptiska är att de ska kunna möta personer de litar på och känner sedan tidigare. Här menar administrationen att 42 000 lokala apotek kan spela en stor roll tillsammans med husläkare, arbetsgivare som erbjuder vaccinering på arbetsplatsen eller erbjuder möjligheten att gå från arbetet för vaccinering. Dessutom planeras det för mobila enheter som erbjuder vaccinationer på olika större evenemang under sommaren.

En annan aspekt som påverkar vaccinationsgraden är desinformation och vilka nätvanor man har. Facebook har de senaste veckorna fått svidande kritik av Bidenadministrationen för sin roll här. Presidenten fick nyligen en fråga om hur han ser på Facebooks roll i relation till desinformation om Covid-19 och hans svar var tydligt:

De dödar människor. Den enda pandemin vi har nu är bland de som inte är vaccinerade, säger Joe Biden.  

Värt att påminna om här är att allt sedan pandemins början har alla de större nätbolagen koordinerat informationsinsatser med WHO. I ett unikt samarbete har ett störra antal techbolag åtagit sig att få allt som rör myter, konspirationsteorier, falsk information och bedrägerier i möjligaste mån bort från sina plattformar.

Parallellt har de gjort det möjligt att nås av korrekt hälsoinformation genom att de som nämner eller söker information om Covid-19, eller närliggande sökbegrepp, länkas till respektive lands olika hälsomyndigheter samt WHO. Algoritmerna skulle hjälpa till med att såväl synliggöra information man kan lita på som att dölja eller fördröja innehåll av konspirationsteoretisk karaktär. Det inkluderar även falska rykten om mirakelmediciner och andra livsfarliga påståenden vilket Blankspot rapporterat om tidigare.

Tidigare samma dag som Joe Biden var så tydlig om Facebooks roll för desinformation hade Vita Huset under en pressträff tydliggjort allvaret med detta. De presenterade en rapport om problemet med desinformation från organisationen CCDH, Center for Countering Digital Hate. I rapportens inledning konstaterar man att nätbolagen inte alls lyckats med vad man lovat.

”Facebook, Google och Twitter har infört riktlinjer för att förhindra spridning av felaktig information om vaccin; de har alla hittills inte alls lyckats tillämpa dessa riktlinjer. De har alla varit särskilt ineffektiva med att ta bort skadlig och farlig felinformation om coronavirusvacciner, även om omfattningen av felinformation på särskilt Facebook är störst och därmed effekterna av deras misslyckande än större. Dessutom har de inte lyckats ta bort konton från framstående anti-vaxxers som upprepade gånger har brutit mot plattformarnas användarvillkor”.

CCDH menar att även tidigare forskning visar att plattformarna inte agerar på 95 procent av inrapporterade fall av felaktig information om Covid-19 och vaccin.

I den aktuella rapporten ”The Disinformation Dozen” lyfter de fram 12 profilerade nätaktiva anti-vaxxers. De har valts ut på grund av det stora antalet följare, den stora andelen av anti-vaxx innehåll de delar och för deras snabba tillväxt de senaste två månaderna.

Enligt CCDH står de för 65 procent av allt anti-vaccinrelaterat innehåll på Facebook och Twitter. Organisationen är mycket kritisk till hur Facebook, Instagram och Twitter hanterat dessa tongivande personer. Trots upprepade överträdelser av plattformarnas användarvillkor finns nio av dessa tolv personer kvar på alla tre plattformar, endast tre har helt tagits bort, och då endast från en av plattformarna.

De anser att Facebook underskattar inflytandet från den här sortens ledande anti-vaxxers och att man därmed inte kommer åt ursprungskällan till merparten av den desinformation som sprids.

CCDH går sedan över till att ge ett antal råd för hur man ska komma åt problemet. De vill bland annat att Facebook förbjuder hemliga eller stängda anti-vaccingrupper men uppger att det allra mest effektiva sättet att stoppa spridningen av skadlig information är att blockera och stänga av dessa personers sociala mediekonton. En radering av konton som också bör omfatta alla eventuella organisationer som dessa tolv kontrollerar eller finansierar, samt alla reservkonton de har skapat för att undvika radering skriver CCDH i rapporten. De namnger sedan dessa personer och beskriver vilka organisationer som finns i deras nätverk samt ger en mängd exempel på överträdelser som de gjort och vad för slags falsk information de sprider.

En profilerad och välkänd antivaxxer på deras lista är Robert F. Kennedy, Jr som också arbetar med organisationen Children´s Health Defense.  De ger i rapporten exempel på hur Kennedy och barnorganisationen i mitten av mars publicerade en video med riktade budskap mot svarta och latinamerikaner som målgrupp.

Facebook avvisar kritiken och tänker inte “distraheras av anklagelser som inte stöds av fakta” säger de till NBC News i en kommentar. Däremot ville de lyfta fram att det är över 2 miljarder människor som hittat faktabelagd information tack vare dem och adderade:

”Mer än 3,3 miljoner amerikaner har också använt vårt sökverktyg för vaccin (Vaccine Finder) för att ta reda på var och hur man kan få en dos vaccin. Fakta visar att Facebook hjälper till att rädda liv. Punkt.” meddelade Dani Lever, Facebook till NBC News.

Det är tydligt att även desinformationen befinner sig i en fjärde våg.

Frågan är också vad som kommer hända när allt fler länder börjar inför så kallade ”hälsopass” för att få tillgång till offentliga miljöer som restauranger, nattklubbar, konserter och museum. Med en vaccination eller ett bevis för genomgången infektion och antikroppar kommer fler dörrar att öppna sig och en snabbare återgång till mer av en vanlig vardag.

Men räcker det för fler att inse nyttan med en vaccination eller väcker det mer av en ilska för att ytterligare friheter inskränks när man inte får välja själv. I Tyskland såväl som Frankrike har man nyligen haft stora demonstrationer mot det man uppfattar som ett allt mer växande krav från majoriteteten på vaccinering och de aviserade begränsningarna för de som ej är vaccinerade.

Amerikanska och internationella anti-vaxxers har inte fått samma genomslag i Sverige. Allt som blir stort i USA plockas inte upp här även om det är lätt att tro så om man följer delar av det offentliga samtalet, särskilt på twitter.

I USA finns det 50 olika riktlinjer om vaccin. I Sverige har vi en tydlig folkhälsostrategi som står på starka ben av samhällsinformation och tillit.

Det blir, trots ett stort användande av sociala medier även i Sverige, överordnat. Här märks det redan i statistiken för antalet covid-vaccinerade i Sverige att vi är ett land som av tradition har en hög grad av vaccinationsvilja. 70 procent av landets vuxna har redan vaccinerat sig och väntas öka nu är vaccin tillgängligt för alla över 18 år.

Foto: Michael Swan, CC BY-ND 2.0

Läs rapporten:

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.