Nyheter om ,

Amnesty: Qatar utreder inte varför arbetarna dör

Myndigheterna i Qatar brister när det gäller att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de senaste tio åren. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten, In the Prime of their Lives, dokumenterar Amnesty hur Qatar rutinmässigt utfärdar dödsorsaksintyg för migrantarbetare utan att göra ordentliga utredningar. De här intygen, som i rapporten beskrivs som “meningslösa”, utesluter möjligheten till kompensation för de anhöriga till de drabbade, där många redan står inför svåra ekonomiska utmaningar när de förlorat en familjeförsörjare.

— Istället för att på ett korrekt sätt utreda varje enskilt dödsfall bland migrantarbetarna har myndigheterna i Qatar som rutin att fastställa dödsorsaken som att den beror på “naturliga orsaker” eller på grund av vagt definierade “hjärtproblem”. Att dödsfallen utreds är viktigt inte minst för att de efterlevande ska kunna söka och få ekonomisk kompensation vid ett arbetsrelaterat dödsfall och det är Qatars skyldigt att utreda dessa dödsfall, säger Ami Hedenborg, talesperson på Amnesty Sverige i ett pressmeddelande.

I rapporten har Amnesty dels analyserat 18 dödsorsaksintyg och talat med familjemedlemmar till de avlidna, dels djupintervjuat de närstående till sex av de avlidna männen, som alla avlidit när de var 30-40 år.

Amnesty har också konsulterat medicinska experter och gått igenom den data som regeringen i Qatar har för tusentals dödsfall.

— När relativt unga och friska män dör helt plötsligt efter långa arbetsdagar i extrem hetta väcker det allvarliga frågor kring säkerheten gällande arbetsförhållandena i Qatar. Genom att inte utreda de bakomliggande orsakerna till dödsfallen hos migrantarbetare ignorerar myndigheterna i Qatar de varningstecken som — om de togs på allvar — skulle kunna rädda liv. Det här utgör en kränkning av rätten till liv. 

De förnekar också de drabbade familjerna deras rätt till ersättning, och lämnar dem med plågsamma obesvarade frågor, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International.

— Att inte utreda, kompensera och förhindra dödsfallen hos migrantarbetere är ett brott mot Qatars skyldigheter att värna och skydda rätten till liv, säger Steve Cockburn.

Enligt experter som Amnesty konsulterat bör det i ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem vara möjligt att identifiera den exakta dödsorsaken i alla utom 1 procent av fallen. Men Amnestys granskning av data från de länder varifrån många migrantarbetare kommer visar att andelen oförklarliga dödsfall i Qatar kan uppgå till närmare 70 procent.

Det faktum att ett högt antal dödsfall i Qatars statistik kategoriseras som “hjärt-kärlsjukdomar” kan i själva verket mörka en stor del dödsfall som i verkligheten är outredda. Att så skulle vara fallet indikerar också den dödsfallsdata från de länder i Sydostasien där en stor majoritet av migrantarbetarna kommer ifrån.

Till exempel visar dokumentation från Bangladeshs regering att 71 procent av dödsfallen hos bangladeshier i Qatar mellan november 2016 och oktober 2020 förklarades med “naturliga orsaker” av myndigheterna i Qatar.

En utredning gjord av tidningen The Guardian visade också att 69 procent av dödsfallen bland indiska, nepalesiska och bangladeshiska arbetare i Qatar mellan 2010 och 2020 förklarades med naturliga orsaker.

I rapporten har Amnesty gjort grundliga undersökningar av sex migrantarbetares dödsfall: fyra byggnadsarbetare, en säkerhetsvakt och en lastbilschaufför. Ingen av dem hade några kända sjukdomar och alla hade gått igenom de obligatoriska medicinska testerna innan de reste till Qatar. Ingen av deras familjer fick någon kompensation efter deras dödsfall.

Amnesty har intervjuat männens familjer i Nepal och i Bangladesh. Familjemedlemmarna betonade sin chock över dödsfallen, och underströk att de hade trott att deras släktingar var friska och vid god hälsa. Flera beskrev den extrema hettan och de svåra förhållandena som deras släktingar regelbundet hade blivit utsatta för på sina arbeten.

Ingen av familjerna som Amnesty intervjuat blev erbjudna någon form av utredning efter dödsfallet för att identifiera dödsorsaken. Det här innebar att det inte kunde avgöras om arbetsförhållanden hade bidragit till deras död, och på så sätt uteslöts möjligheten att kunna få kompensation från antingen arbetsgivaren eller myndigheterna i Qatar. 

— Alla våra drömmar försvann när min bror dog. Han hoppades att han skulle kunna förbättra levnadsstandarden för oss alla, men vi kunde aldrig spara några pengar eftersom den största delen av lönen gick åt till att återbetala kostnaden för migrationen, säger Didarul Islam, vars bror Mohammad Kaochar Khan hittades död i sin säng den 15 november 2017. Han blev 34 år och arbetade som murare.

Sedan det 2010 stod klart att landet skulle bli värd för herrfotbolls-VM 2022 har Qatar infört flera viktiga och positiva reformer när det gäller den lagstiftning som reglerar arbetsrätten. Men en svag implementering och ett svagt genomdrivande av lagarna innebär att verkliga framsteg på marken går långsamt och att utnyttjandet fortsätter. Många migrantarbetare fortsätter alltjämt att vara utlämnade till hänsynslösa arbetsgivare som tillåts begå övergrepp utan att straffas för det. 

Amnesty uppmanar Qatar att stärka lagarna som reglerar att arbetare skyddas från extrem hetta genom att införa obligatoriska raster i linje med de risker som de möter, samt att förbättra utredningarna, intygen och kompensationen vid migrantarbetares dödsfall.

— Qatar måste etablera ett specialistteam som kan utreda dödsfallen hos varje arbetare på ett korrekt sätt och säkerställa att kompensation betalas ut i varje fall där arbetsförhållanden som att utsättas för extrem värme inte kan uteslutas som en bidragande faktor till dödsfallet. Qatar är en av de rikaste länderna i världen. De har inte bara råd att göra mycket bättre ifrån sig, de har en skyldighet att göra det, säger Steve Cockburn. 

En talesperson för myndigheterna i Qatar säger till VG att de inte håller med om det som skrivs i rapporten och att de infört reformer som haft positiva effekter, och som gynnar fler än en miljon människor.

VM-kvalet återupptas i början av september. 

Sverige har inlett med två raka segrar och ligger tvåa i gruppen, en poäng bakom Spanien som har en match mer spelad.

Qatar har nyligen infört vissa förbättringar när det gäller skydd för arbetare, men stora risker kvarstår och myndigheterna har gjort alldeles för lite när det gäller att utreda omfattningen av arbetsrelaterade dödsfall.