Analys om ,

Stor oro över högerextrem terror

Oron för transnationell högerextremism är fortsatt stor. Det visar två aktuella rapporter från FN och SÄPO.

Inom ramen för FN:s säkerhetsråd finns ett utskott för bekämpning av terrorism, CTED, som nyligen publicerade en trendrapport.

Rapporten kommer efter att flera medlemsstater blivit allt mer oroade över det växande gränsöverskridande hotet från högerextrem terror.

Rapporten visar på en 320 procentig ökning av attacker under en femårsperiod. Attackerna har i de flesta fall genomförts i västerländska länder. Antal gripna har fördubblats mellan åren 2017 och 2018.

I rapporten beskrivs extremhögern som en skiftande och svårdefinierad rörelse, präglad av både hatbrott, politiskt våld och organiserad terrorism. Skiftande, komplexa och överlappande miljöer som drivs av olika men relaterade ideologier.

Det de olika individerna, grupperingarna och rörelserna har gemensamt, enligt rapporten, är att de uttrycker främlingsfientlighet, hat och rasism. islamofobi, antisemtism, hat mot hbtq-rörelsen och alla andra former av oliktänkande dominerar.

Det konstateras också att högerextrema terrorister konstant visat sin anpassningsförmåga till nya digitala arenor och verktyg och ofta är de första att prova på dem för att distribuera och rekrytera.

I rapporten beskrivs hur attacken i Christchurch, Nya Zeeland visar hur väl extrema terroriströrelser exploaterar olika plattformar för att optimalt använda dessa för att distribuera sina aktioner. Det är en raffinerad mediestrategi där stora och små plattformar blandas och distributionens effekt maximeras genom att URL:er delas till olika supporternätverk.

Detta välplanerade sätt att i detalj lära sig allt om plattformarna och använda dem för att nå hela världen med de terroristattacker man genomför gjorde att en del stater gick samman efter Christchurch för att göra något åt dessa rörelser online.

Samtidigt väcker dessa åtgärder en parallell diskussion om var gränsen för yttrandefrihet går. Men man kan inte nog understryka hur bekymmersamt effektivt nätet är för många ensamvargar med extrema åsikter att finna likasinnade och därmed stärkas av en gemenskap, samt få utbildning i terrorism.

Blankspot har tidigare skrivit om hur snabb vägen till terrorism är bakom tangenterna.

Även i Säkerhetspolisens årsbok från 2019 berättas att den våldsbejakande extremismen har fått en allt större spridning och attraktionskraft i Sverige. Även om Säpo i årsboken skriver att det fortsatt är den våldsbejakande islamistiska miljön som utgör det största hotet vad gäller attentat, så ger de också samma bild av det växande hotet från högerextrema miljöer som FN-rapporten.

I Säpos årsbok betonas att tillväxten av högerextrema våldsbejakande miljöer inte bara ökar i antalet attacker utan också bidrar till en ökad polarisering i samhället i stort.

Även Säpo lyfter fram internet som en arena för att stärka, rekrytera, mobilisera och inspirera varandra och för att kunna sprida propagandan.

Säpo beskriver i rapporten om att de ska bemöta tillväxten av dessa rörelser genom att ta ett starkt grepp runt den radikalisering som sker, att noga följa rekryteringsformerna och analysera var finansieringen som gör att hotet växer kommer ifrån.

Vidare beskriver de hur man måste arbeta med metoder som avslöjar den institutionalisering som råder inom den våldsbejakande extremismen. Verksamheterna sker i olika bolag, stiftelser och föreningar som omsätter hundratals miljoner kronor. Detta måste flera aktörer arbeta med för att det ska kunna belysas menar Säkerhetspolisen.

När Jonas Trolle från Centrum mot våldsbejakande extremism talade i samband årsdagen för terrorattentatet i Stockholm förra veckan lyfte han just fram nätverkandet och hur det förebyggande arbetet involverar alla. Det inkluderar myndigheter, kommuner, olika civilsamhällesorganisationer och trossamfund till skola, vård och omsorg.

Efter att ha läst de här rapporterna samtidigt som pandemin sprider sig blir det tydligt att arbetet mot extremrörelser som växer i anonymitet och medieskugga inte får glömmas bort.

Och att det fortsatta arbetet blir hela samhällets ansvar.

Läs mer:

CTEDs trendrapport

Årsbok från Säpo

Centrum mot våldsbejakande extremism

Lecture: Alternatives for rural right-wing populist Europe w. Natalia Mamonova