Nyheter om , ,

Nordiska klinkbåtar klassas som kulturarv av Unesco

Ända sedan vikingatiden har båtbyggare i Norden byggt sina båtar i klinkteknik. Den 14 december skrevs traditionen in på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Klinkbåtstraditionen har skrivits in på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Att bygga träbåtar i en teknik av överlappande bordplankor, så kallad klinkteknik, är en tradition som har funnits sedan järnåldern i Norden. Inskrivningen på listan är resultatet av en nominering från samtliga nordiska länder gemensamt.

– Det är första gången som Sverige har nominerat något till denna lista inom Unesco. Att vår första inskrivning på listan är ett kulturarv som vi delar med våra grannländer känns särskilt glädjande. Nomineringen är ett fint exempel på nordiskt samarbete mellan ideella organisationer och klinkbåtstraditionen är verkligen ett levande immateriellt kulturarv i dess fulla bemärkelse, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Klinktekniken inom nordisk skeppsbyggnad innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. Tekniken har funnits i de nordiska länderna i nästan 2 000 år. Den är densamma i såväl Nydamskeppet från 300-talet, i vikingatida farkoster, i skärgårdböndernas ekor och i en folkbåt från 1960-talet.

– Vi är väldigt glada att Unesco nu beslutat godkänna nomineringen och därmed värdesätta det stora engagemanget hos dem som bygger och seglar dessa båtar och som är del i en levande hantverks- och kunskapstradition, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

En av alla svenska föreningar och utövare som bidragit i arbetet med nomineringen är Föreningen Allmogebåtar, som arbetar för att bevara gamla nordiska båttyper och traditionerna kring dessa.

– Ser man klinkbyggda båtar från olika ställen i Sverige och Norden ser man snart att de skiljer sig åt beroende på var de kommer ifrån. Detta är till stor del baserat på de traditioner, behov och förutsättningar som finns lokalt. Erfarenheterna och kunskaperna har gjort att olika klinkbåtstyper och klinkbåtstraditioner utvecklats olika på olika platser, men grundprincipen med klinkbyggt skrov är gemensam, säger Anders Bolmstedt som är styrelsemedlem i föreningen.

Beslutet att uppta klinkbåtstraditionen på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv fattades av Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet på kommitténs sextonde möte den 14 december 2021.

Toppbild: Blankspots redaktör Martin Schibbye i sin klinkbyggda båt.

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"