Analys om

Detta bör vara med i ditt avskedsbrev

I veckan har debatten rasat om när och om man bör skriva ett avskedsbrev. Men vad ska ett avskedsbrev innehålla och vad bör man tänka på när man skriver ett? Läs ett utdrag ur säkerhetshandboken ”Kom Levande hem”.

Det är inte bara viktigt att förbereda sig och planera för ett lyckat arbete. Om det värsta skulle inträffa är det viktigt och ansvarsfullt, inte minst gentemot anhöriga, att det finns en plan eller en tanke för begravning, önskemål och andra riktlinjer.

Detta kommer inte du att drabbas av, men dina anhöriga kommer att veta hur du vill ha det. Kanske finns det en plats du vill bli begravd eller kremerad på, musik som ska spelas, fest eller vaka, vem som för din talan i arrangemangen. Detta kallas »det vita arkivet« och bör även kom- pletteras med testamente. Det finns färdiga mallar att hämta gratis på begravningsbyråer eller deras hemsidor. Dessa kan förvaltas hos dem eller skrivs ut för egen förvaring.

Det finns inställningar på Facebook och andra sociala medier där du kan ställa in vem som har rätt att släcka ned ditt konto, alternativt att driva det vidare efter din bortgång

Livsbevis, ofta kallat »Proof of life« eller »isoprep«, är en sorts dokument som syftar till att kunna bevisa att du är du om du skulle bli bortförd och din identitet måste verifieras. Dokumentet ska innehålla grundläggande fakta om dig som var gällande inför just denna resa och måste alltså göras om eller uppdateras med jämna mellanrum. Detta eftersom information som civil status, skador, ärr eller tatueringar kan ändras genom årens lopp.

I dokumentet ska det tydligt stå personliga data motsvarande:

→ NAMN (SAMTLIGA, ÄVEN SMEKNAMN)

→ ÅLDER

→ KÖN

→ LÄNGD OCH VIKT

→ IDENTIFIERBARA KÄNNETECKEN (ÄRR, TATUERINGAR, MED MERA)

→ FAMILJEFÖRHÅLLANDEN OCH CIVIL STATUS (ÄVEN ANTAL BARN)

→ NYTAGNA FOTON

Vill man kan man lägga till ytterligare information så som kläd- storlekar i olika plagg, faktiska fingeravtryck och annat personligt, men även specifik utrustning som medfördes inför resan (kameror, mikrofoner), resplanen (inklusive tänkta möten, platser, namn, telefonnummer) och annat av värde.

Det ska dock framgå minst tre frågor och svar som endast den som skrivit dokumentet ska kunna svara på. Det kan vara vem du var hemligt förälskad i som ung eller vad som var speciellt med din första bil. Glöm inte bort att svaret och frågan ska vara unika för just dig. Om du en gång använt en fråga är den förbrukad och kan inte återanvändas i nästa livsbevis.

Dokumentet ska förseglas och plomberas i ett kuvert som förvaras inlåst av en betrodd person eller enligt rutin på arbetsplatsen. Glöm inte att lägga till önskemål om det är någon som ska kontaktas först när något händer och om det finns en betrodd person som har i uppgift att meddela föräldrar, barn eller partner om något hänt, eller som har till uppgift att radera mailloggar, släppa information, kontakta press eller myndigheter. Det finns färdiga mallar att ladda ned, exempelvis från The Rory Peck Trusts hemsida.

**

I veckan lanserade Blankspot och Metis Services boken Kom Levande Hem. Beställ den online och unna dig själv en sen julklapp.