Nyheter om ,

Plötsligt språkbyte för prov skapar debatt i Rwanda

Myndigheterna i Rwanda vill att grundskolans lägre årskullar tar sina nationella prov på det lokala språket kinyarwanda istället för engelska.

Slutet av året är provtider i Rwanda. 456 000 grundskole- och gymnasieelever testas innan de kan ta nästa steg på sin utbildningsresa.

Men bara dagarna före de nationella proven inleddes annonserade Rwandas skolstyrelse – ansvarig för att utveckla och följa upp utbildningen i landet – att alla elever i lägre grundskolan skulle skriva prov på det lokala språket kinyarwanda. Enligt dem är åtgärden ett sätt att harmonisera undervisning och prov samt att främja barns användning av språket.

Rwandas utbildningspolicy gör sedan tidigare gällande att elever i lägre grundskolan ska undervisas på kinyarwanda. Men de flesta skolor undervisar ändå på engelska och erbjuder Kinyarwanda som ämne eftersom lärare och föräldrar föredrar engelska. Det betraktas som ett språk som ger barnen bättre framtidsutsikter.

Informationen från Rwandas skolstyrelse att alla prov enbart får utföras på kinyarwanda kom alltså som en chock för många. Dessutom kommer myndigheten från och med nu att utforma proven – tidigare har skolorna själva gjort det.

Enligt UNESCO lär sig barn i de lägre graderna av grundskolan snabbare och bättre när de undervisas på sitt modersmål. Och visst finns personer i det rwandiska samhället som stödjer idén med prov på kinyarwanda för att det är ett språk som barnen bättre förstår. Men majoriteten föräldrar verkar inte övertygade.    

 – Det är olyckligt att eleverna måste skriva prov på ett språk de inte undervisas på. Undervisning på kinyarwanda kan visserligen förbättra användandet av modersmålet men de flesta föräldrar förknippar engelska med möjligheter för barnen och känner sig stolta när de kan uttrycka sig på ett utländskt språk. Det är en attityd som det kommer att bli svårt att ändra på, tror Theophile Bucyana, lärare vid en skola i huvudstaden Kigali.

Han tror att det kommer att bli en kamp för beslutsfattarna att få alla skolor att undervisa på kinyarwanda. 

Av: Jean-Pierre Bucyensenge

**

De här vykorten möjliggörs genom ett journalistprojekt som drivs av den brittiska organisationen OneWorld. Syftet är att genom lokala fotografer och journalister få in fler perspektiv i utlandsrapporteringen. Projektet finansieras av Sida men är redaktionellt oberoende.