Nyheter om ,

Ökad risk att sälja vapen till Thailand

  Thailand försämrar sin ställning ytterligare i Transparency Internationals rankning över länder där det är hög risk för korruption i försvarssektorn. Landet hamnar i kategori E, vilket innebär en “väldigt hög” risk. Thailand har under flera år varit en av de största köparna av svenskt krigsmateriel. Sverige har vid flera tillfällen fått kritik för att […]

 

Thailand försämrar sin ställning ytterligare i Transparency Internationals rankning över länder där det är hög risk för korruption i försvarssektorn. Landet hamnar i kategori E, vilket innebär en “väldigt hög” risk. Thailand har under flera år varit en av de största köparna av svenskt krigsmateriel.

Sverige har vid flera tillfällen fått kritik för att inte tillräckligt överväga riskerna för korruption vid vapenexport – bland annat från antikorruptionsorganisationen Transparency International (TI).

Redan när Sverige sålde Jasflygplan till Thailand 2008 ansågs det som ett högriskland för korruption. I en ny rankning har landet nedgraderats till nivå E, vilket innebär “väldigt hög risk för korruption”. Den nya bedömningen har gjorts efter att Thailands militärjunta tog makten i maj 2014.

Sverige har inte gjort några nya vapenaffärer med Thailand efter att juntan störtade den folkvalda regeringen. Däremot har följdleveranserna, efter tidigare affärer, fortsatt. Under 2014 levererades bland annat ett marint stridsledningssystem och granatgeväret Carl Gustaf. Under 2013 var landet en av de största köparna av svenskt krigsmaterial i världen.

I september avslöjade Blank Spot Project att ett 70-tal thailändare har fått gratis universitetsutbildning som en följd av Jas-affären. Försvarets materielverk, som sålde flygplanen, har helt överlåtit till Thailand att göra urvalet av de studenter som ska få komma till Sverige.

Bland de studenter som valts ut är 40 officerare i det thailändska flygvapnet och ett stort antal är anställda vid thailändska statliga myndigheter. Exakt vilka personerna är, och vilken koppling de har till den styrande militärjuntan, är inte känt.

I mitten av december kommer Riksenheten mot korruption besluta om en förundersökning ska inledas om vapenaffärerna med Thailand.

 

JAS-39_Gripen_down_under