Nyheter om ,

Snabbguide till valet i Thailand: Majestätslagar, Marijuana och Myanmar är stora valfrågor

I veckans snabbguide tar vi oss till Thailand där över 6000 personer tävlar om en plats i landets parlamentet.

Var: Thailand

När: 14 maj

Typ av val: Parlamentsval

Statsskick: Monarki/enhetsstat

Vilka är de största problemen i landet?

Sedan 1940-talet har Thailands historia präglas av kupper och militärstyren och anses inte längre vara ett demokratiskt land, inte ens på pappret. Enligt författningen som antogs år 2017 är det främst militären som innehar makten i landet och de har bland annat reserverade platser i landets parlament och en nära relation till kungahuset.

Thailands majestätslagar är även de bland de hårdaste i världen, vilket har utnyttjas av makthavarna för att kuva politisk opposition och hindra medierapportering om kungahuset, militären och rättsväsendet.

I samband med omfattande demostrationer som genomfördes år 2020 ökade antalet dömda för majestätsbrott. Bara sedan november 2020 har mer än 200 demokratiaktivister dragits inför rätta för majestätsbrott, varav en kvinnlig demokratiförespråkare fick 42 års fängelse.

Korruptionen är utbredd inom hela rättssystemet, även inom polisen, och pressfriheten i landets har försämrats drastiskt sedan milleniumskiftet. Regeringen kontrollerar i praktiken alla markbundna TV-kanaler och militären äger de flesta radiokanaler.

Till följd av hårdare lagar och ökade befogenheter att gripa brottmisstänkta har landet fängelsen blivit överfulla och det förekommer att fångar misshandlas och torteras. Dödsstraff utdöms för mord och grova narkotikabrott. 

Klimatkrisen har även påverkat Thailand hårt som ständigt drabbas av översvämningar, tsunamier, stormar, långa torkperioder samt skogsbränder till följd av höga temperaturer. Under år 2004 var landet också ett av de som påverkades hårdast när en jordbävning i Indiska oceanen utlöste flera enorma tsunamis som ledde till att minst 226 000 människor dog och över 5 miljoner beräknas ha blivit hemlösa eller tvingats fly.

Vilka är aktörerna?

Totalt har 6679 personer valt att kandidera om platserna i Thailands parlament och ytterligare 63 personer har registrerade sig som premiärministerkandidater.

Sammanlagt deltar 70 politiska partier varv endast två, “För Thailand” (Pheu Thai) och “Förenade thainationen”(Ruam thai sang chart), lämnade in en fullständig partilista vilket innebär 100 kandidater.

För Thailand är det största partiet i landet och grundades år 2007 av den före detta premiärminister Thaksin Shinawatra som efter fem år som premiärminister blev avsatt i en militärkupp år 2006. Partiet bildades som en ersättare för “Folkets maktparti” (PPP) som blev förbjudet efter bara tre månader efter att landet författningsdomstol hade funnit partimedlemmar skyldiga till valfusk. 

PPP hade i sin tur varit en ersättare för Thaksins ursprungliga parti, “Thailändare älskar thailändare” (TRT) som upplöstes av domstolen i maj år 2007 för brott mot vallagar. 

Sedan år 2006 har Thaksin Shinawatra varit i självvald exil men hans syster Yingluck Shinawatra har lett För thailand och även varit premiärminister innan hon avsattes i en militärkupp år 2014. Sedan år 2022 har även Thaksin Shinawatras dotter Paetongtarn fått en utmärkaden plats i partiet och inför det kommande valet är hon en av tre premiärministerkandidater från För Thailand.

Paetongtarn Shinawatra kan bli den tredje från sin familj som väljs till premiräminister om hennes parti “För Thailand” vinner. Både hennes far och moster har tidigare innehaft postionen men båda blev avsatta under separata kupper.
Bild: Paetongtarn Shinawatra

Förenade thainationen bildades förra året och betecknas som konservativt och kungavänligt parti som uppmärksammades när premiärminister Prayuth Chan-ocha i början av år 2023 tillkännagav att han skulle kandiderade för partiet i det kommande parlamentsvalet.

Enligt de senaste oppositionsundersökningarna verkar För Thailand har störst stöd då över 41 procent av de tillfrågade sa att de skulle rösta på partiet

Det partiet som hade näst störst stöd heter “Framåt” (Kao Klai) som uppstod ur det upplösta partiet “Ny framtid”. Ny Framtid bildades år 2018 och lockade främst unga väljare och blev även det tredje största parti i valet 2019. 

Partiet beskrevs som en “tredje kraft” men knappt ett år efter valet upplöste författningsdomstolen partiet. Partiledaren Thanathorn Juangroongruangkit, som idag är de inofficiella ledaren för Framåt, och 15 andra högt uppsatta partimedlemmar förbjöds att ägna sig åt politik under de närmaste tio åren. Därmed valdes Pita Limjaroenrat som Framåts ledare.

Sedan militärkuppen år 2014 är det arméchefen Prayuth Chan-ocha som är premiärminister i landet. Han hade en ledande roll i de händelserna som ledde till maktskiftet för 9 år sedan och kommer i år igen att ställa upp som premiärministekandidat.

Vad står på spel?

Militärens starka inflytande över politiken i Thailand kan bli ett hinder för resterande kandidater i valet. Den främsta anledningen är att militären styr senaten, vilket innebär att ett parti måste få en stark majoritet för att kunna få större makt än militären.

Inför valet har Paetongtarn Shinawatra lagt ett stort fokus på att nå ut till landsbyggden genom att bland annat utlova ökad minimilön. Hon är även en av de yngsta kandidaterna och har ett stort följarantal på instagram där hon visar upp sitt jetsetliv.

Vid en vinst för För Thailand skulle Paetongtarn att bli den tredje Shinawatra som leder Thailand och även den yngsta premiärminister någonsin. Vad som många påpekar är att hennes far fortfarande har ett stort inflytande men Paetongtarn har tidigare förnekat att hon, om hon skulle få makten, så kommer inte hennes far få vara med att bestämma.

En av hennes främsta motståndare är Pita Limjaroenrat som under sin kampanj har lyft sitt partis främsta förändringspunkter vilket inkluderar att förändra de strikta majestätslagarna och stävja monopol i landet. Hans väljare består främst av yngre personer.

Inför valet har flera viktiga frågor tagits upp såsom hur landet ska återhämta sig ekonomisk efter Covid-19 pandemin och viljan att skapa ett mer demokratiskt styre.

I dagsläget är 41 procent av Thailans befolkning unga, de flesta födda på 80-talet eller senare. Enligt flera experter har just frågorna om yttrandefrihet och att minska kungahustet makt varit stora samt anvndingen och försäljningen av marijuana. Under år 2022 blev användadet av just marijuiana tillåtet i landet och landets hälsominister meddelade samma år att regeringen kommer att ge bort en miljon plantor gratis till hushåll runt om i landet. Just produktionen av marijuana antas bli en viktig del av landet ekonomi.

Ytterligare en frågeställning som har diskuteras inför valet är kritiken mot regeringens påstådda stöd för Myanmar sedan militärkuppen år 2021. Medan de flesta närliggande länder har fördömt Myanmar har Thailand haft möten med grannlandet på eget intiativ, vilket i sin tur har skapat oro inom Sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN) där flera har börjat ifrågasätta Thailands relation med Myanmar.

Valets formalia

Enligt Thailands författning är Kungen, som måste vara buddist, landets statschef och överbefälhavare. Han har även rätt att avskeda regeringsministrar, om han har stöd av premiärministern, och få införa undantagstillstånd med regeringens godkännande samt förklara krig med stöd av två tredjedelar av nationalförsamlingen. 

Kungen kan också upplösa nationalförsamlingen genom dekret och han kan återföra ett lagförslag som han ogillar till nationalförsamling en gång. 

Kungen har även ett rådgivande kronråd som består av högst 18 medlemmar som han själv utser som i sin tur ska vara behjälpliga i ämbetsutövningarna.

Thailands lagstiftande parlament, som även kallas nationalförsamligen, består av två kammare: Underhusets som heter representanthuset och överhuset som kallas senaten.

Underhuset består av 500 ledamöter som väljs i allmänna val vart fjärde år. 

Senaten består i sin tur av 250 ledamöter som från 2019 till 2024 består av personer som har utsetts av militären. Därmed  kontrollerar militären en tredjedel av parlamentet.

Nästa år ska senaten krympas till 200 medlemmar och ska istället innehålla representanter från olika yrkesgrupper och samhällssektorer. Hur dessa medlemmar ska utses är dock inte bestämt.

Representanthuset antar nya lagar men senaten kan lägga in veto mot dessa. Seanten kan även avsätta politiker och förbjuda dem att arbeta politiskt.

Thailands verkställande makt ligger hos regeringen som leds av en premiärministern som formellt har utsetts av kungen. Premiärministern måste ha stöd av minst hälften av nationalförsamlingens ledamöter och väljer själv övriga ministrar.

Toppbild: Thailands flagga

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.