Nyheter om

Ny EU-strategi ska stärka HBTQI-personers rättigheter

Diskriminering av HBTQI-personer har ökat inom medlemsländerna de senaste åren. Nu sjösätts en ny strategi, den första någonsin, för att säkerställa HBTQI-personers mänskliga rättigheter.

Igår, den 12 november, presenterade Europakomissionen en ny strategi för att stärka HBTQI-personers rättigheter.

Enligt EU:s Agency for Fundamental Rights (FRA) undersökning upplever 43% av HBTQI-personer att de diskriminerats under 2019, en ökning med 6 procentenheter sedan 2012.

Samtidigt tycker 76% av EU-medborgarna att HBTQI-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan 2015. 

Den nya strategin bygger på en femårsplan med riktade åtgärder som bland annat ska motverka just diskriminering, framför allt inom arbetslivet. 

EU-komissionen kommer även arbeta för att säkerställa säkerhetsåtgärder för HBTQI-personer när det gäller risken för att utsättas för hatbrott men även hets mot folkgrupp.

I och med detta kommer det även finnas möjlighet att söka medel för olika organisationer som arbetar för att motverka hatbrott och våld riktat mot HBTQI-personer. 

Inom strategin finns också en planerad riktad åtgärd för att skydda regnbågsfamiljers rättigheter, då den nationella lagstiftningen skiljer sig mellan medlemsländerna. 

För att kunna säkerställa deras rättigheter kommer de att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ som innebär att fler typer av föräldraskap erkänns mellan medlemsländerna, men även genom detta arbeta för att medlemsländerna genomgående ska erkänna samkönade partnerskap. 

Strategin innebär även att EU-komissionen kommer att ägna sig åt att stödja arbetet för HBTQI-personers mänskliga rättigheter internationellt, utanför EU:s gränser. 

Omslagsbild: Flickr/Kellie Parker.