Analys om , ,

Ännu en irreguljär resa till Azerbajdzjan väcker frågan om behovet av nya EU-regler

Blankspots avslöjanden av EU-parlamentarikers icke-transparenta resor till Azerbajdzjan fortsätter. Polska parlamentarikern Tomasz Porebas förklaring skiljer sig från den azerbajdzjanska ambassadens: vem representerade han egentligen?

Texten är skriven tillsammans med tyska frilansjournalisten Sascha Düerkop och EUObservers Andrew Rettman. Detta är andra artikeln som sampubliceras med EU Observer. (Artikeln har korrigeras sedan publicering, se ändringar i slutet).

– Det är ett värdefullt tillfälle för oss att stärka vårt samarbete. I egenskap av att vara en polsk parlamentariker, kommer jag verka för att stärka samarbetet mellan polska och azerbajdzjanska företag.

Så sade Tomasz Poreba, medlem i det polska regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS), till azerbajdzjansk statsmedia i Baki juli.

Intervjun var för en artikel med rubriken ”Polen behöver gas”, vilket Azerbajdzjan är villigt att sälja stora kvantiteter av.

Poreba befann sig i Azerbajdzjan i egenskap av att vara europaparlamentariker och medlem i EU-parlamentets utskott för transport och turism. Åtminstone enligt en rapport från det azerbajdzjanska parlamentet, Milli Majlis, och flertalet azerbajdzjanska medier.

Vidare besökte han det krigsdrabbade Nagorno-Karabach, dit flera erfarna EU-diplomater inte åkt i och med det riskerar att påverka relationen med Armenien negativt.

Om Poreba inofficiellt representerade EU-parlamentet så ska han deklarera och förkunna sin vistelse, vilket uppförandekoden stipulerar.

Inte heller utskottet har någon dokumentation av att han besökt Azerbajdzjan å deras vägnar, vilket för tankarna till tre andra parlamentariker som gjorde liknande resor förra året, vilket vi har rapporterat om.

När Blankspot kontaktar Poreba så svarar en juristfirma i hans ställe. De skriver att Poreba inte var där som parlamentariker, utan som ordförande för tankesmedjan New Direction – en konservativ tankesmedja i Bryssel som finansieras av ECR-gruppen (där bland annat Sverigedemokraterna ingår).

På resan följde generalsekreteraren för tankesmedjan med, Witold de Chevilly.

Juristfirman skriver att New Direction betalade för hela resan och om azerbajdzjanska medier hävdar att han varit där i egenskap av något annat än ordförande, så har de fel.

Om New Direction stod för samtliga kostnader, så behövde inte parlamentarikern deklarera dem i EU-registret, enligt ett komplicerat regelsystem.

Det finns en gråzon. Om en politisk tankesmedja står för kostnaden och representation behöver parlamentarikern inte deklarera. Var gränsdragningen går när uppdraget från representant för tankesmedjan till representant för parlamentet är diffus.

Dessutom går historierna isär. Till skillnad från Poreba hävdar Azerbajdzjans EU-delegation motsatsen.

De skriver i ett mejl till Blankspot och EUObserver att Poreba, liksom tre andra parlamentariker (Andris Ameriks, Franc Bogovic och Engin Eroglu), var inbjudna av ”den EU-azerbajdzjanska samarbetskommittén i det azerbajdzjanska parlamentet”.

De skriver också att Azerbajdzjans EU-ambassadör, Vaqif Sadiqov, hjälpte till med att organisera resorna som en del av hans ordinarie arbete. Ingenstans, trots att mejlet är över två sidor, nämns att Poreba skulle ha blivit inbjuden i egenskap av ordförande för New Direction.

Samtidigt har de tre tidigare parlamentariker som åkte, till skillnad från Poreba, medgivit att Azerbajdzjan betalat för hotell och åtminstone resan till Nagorno-Karabach (Ameriks betalade för hotell själv).

Poreba menar att inget betalades av Azerbajdzjan, inte ens transporten till Nagorno-Karabach, vilket samtliga utlänningar som vi talat med säger är så gott som omöjligt att undvika.

Den azerbajdzjanska ambassaden i EU hävdar bestämt att de inte har gjort något utanför det sedvanliga.

De skriver att “vare sig Poreba eller någon annan EU-parlamentariker har mottagit ’kostnadsfri gästvänlighet’. Om ni referrerar till mindre gester, så som att bjuda på te eller kaffe, läsk. Ja, det försågs gästerna med”.

“Utgifter som flyg, hotell bekostas av gästerna själva”, skriver de i mejlet.

Det trots att åtminstone Bogovic och Eroglu medgivit att Azerbajdzjan betalat för allt förutom flygresorna.

Med det sagt, så har ingen av de fyra parlamentarikerna brutit mot några lagar – däremot EU-parlamentets transparensregler.

Hursomhelst har Azerbajdzjan ett långt gånget arbete med att så desinformation inom EU och arbeta med så kallad ”kaviardiplomati” – en sorts överväldigande gästvänlighet för utländska viktiga gäster.

En annan parlamentariker, den tyska miljöpartisten Niklas Nienass, som Blankspot intervjuat, avgick i januari från en av de tvärpolitiska arbetsgrupperna i EU som en följd av de andra parlamentarikernas resor till Azerbajdzjan.

I en serie artiklar har vi kunnat visa hur utländska auktoritära regimer fortsätter att skapa vänskapsrelationer inom EU-maskineriet, och till och med påverkar dem att bedriva politik.

Låt oss återgå till Poreba. Den 49-åriga polacken var tidigare inte en god vän till Azerbajdzjan.

Faktum är att Baku förklarade honom persona non-grata efter en resa till Nagorno-Karabach 2010. Då var han EU:s särskilda utsände i Armenien.

Det var långt innan 2020 då Azerbajdzjan tog kontroll över delar av regionen med militär kraft och avbröt över 25 år av fredsförhandlingar.

2019 ändrades dock något. Poreba undertecknade ett brev om att erkänna Azerbajdzjans territoriella integritet och auktoritet över regionen.

Efter det togs svartlistningen bort.

Hans resa till Azerbajdzjan i juli 2022 är den första sedan dess.

Så vitt vi vet så har han inte givit någon förklaring till varför han gjorde en U-sväng om Azerbajdzjan. Det vi vet är att han sedan sin resa till Azerbajdzjan i juli har arbetat hårt för att förbättra samarbetet med regimen.

Bland annat har han inför Tran-utskottet lagt förslag om ett nytt infrastrukturprojekt som förbinder Europa med Azerbajdzjan genom Turkiet. Förslaget lades så sent som i november.

Därutöver har han varit medarrangör till ett särskilt möte med Azerbajdzjans transportminister om transportkorridorerna. Det hölls i december.

Han diskuterade samma ämne med en tankesmedja som drivs av Tural Ganjalijev, en azerbajdzjansk parlamentariker som följt med honom, liksom de andra EU-parlamentarikerna, på resorna till Azerbajdzjan.

Poreba och hans resepartner från juli, de Chevilly, förespråkade i Azerbajdzjan därtill öppnandet av Zangezurkorridoren – en högst känslig fråga i och med dess status inte är beslutad om än mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den har alltså inte ens öppnat än.

Azerbajdzjanska medier fortsätter att rapportera att Porebas kontakter sker i egenskap av medlem i Tran-utskottet, även om Tran-utskottets sekretariat uppger att de inte har någon information om att det sker.

Ibland går Porebas engagemang även utanför EU-arbetet och det mandatet som posten innebär.

När Azerbajdzjan anföll Armenien i september 2022, ansåg han att rapporteringen behövde vara mer ”objektiv” i och med Armenien är formellt en del av Rysslands militärpakt. En inställning som få andra EU-parlamentariker uttryckte – tvärtom haglade fördömanden mot Azerbajdzjan från omvärlden.

I december talade han också positivt om den azerbajdzjanska fotbollsklubben Qarabag FC, och hjälpte två polska tränare att få praktik där.

Exemplen är många på hur Poreba, en gång sedd som en statsfiende av Azerbajdzjan, har blivit ännu en vän till president Ilham Alijev placerad i EU:s hjärta.

Det visar också på hur Europaparlamentarikers diffusa gränsdragningar mellan vänskapsförhållanden, officiella positioner och blåguldiga EU-nålar på kavajerna skapar skäl för oro i Qatargates eftersvall.

Korrigering: 10.50, 9/3 2023:

Meningen “Men Poreba vare sig deklarerade eller förkunnade sin vistelse inför EU-parlamentet, vilket uppförandekoden stipulerar” har ändrats till “Om Poreba representerade EU-parlamentet så ska han deklarera och förkunna sin vistelse, vilket uppförandekoden stipulerar,” för att tydliggöra att reglerna skiljer sig åt för i vilken kapacitet en parlamentariker reser.

Både Blankspot och EU-observer har också påmint Poreba den 8 mars om att han gärna får skriva själv om resan i en replik som vi då kommer att publicera.

Rättelse och korrigering 12.44, 7/6 2023:

Tomasz Poreba, medlem i det polska regeringspartiet Lag och rättvisa har i juni kontaktat Blankspot med ett antal ytterligare påpekanden kring EU-parlamentets reseregler. Vi har därför tagit bort följande mening i texten “Tydligt är att Poreba och andra bryter mot EU-parlamentets transparensregler och det får inte “Bryssel att se bra ut”, särskilt med tanke på den stora Qatargate-skandalen som växer sig allt större.”

Dessutom har följande förtydligande ändringar införts i texten. Meningen: “Om Poreba representerade EU-parlamentet”, har ändrats till “Om Poreba inofficiellt representerade EU-parlamentet.” Även meningen som löd “Även om New Direction stod för samtliga kostnader, så ska parlamentariker, enligt uppförandekoden, deklarera samtliga tredjepartskostnader som är värda mer än 150 euro. Vilket en resa till Azerbajdzjan är”, har ändrats till “Om New Direction stod för samtliga kostnader, så behövde inte parlamentarikern deklarera dem i EU-registret, enligt ett komplicerat regelsystem.”

För att förtydliga gråzonen har även meningen: “Däremot finns en gråzon. Om en politisk tankesmedja står för kostnaden och representation behöver parlamentarikern inte deklarera. Var gränsdragningen går när uppdraget från representant för tankesmedjan till representant för parlamentet är diffus” ändrats till “Det finns en gråzon. Om en politisk tankesmedja står för kostnaden och representation behöver parlamentarikern inte deklarera. Var gränsdragningen går när uppdraget från representant för tankesmedjan till representant för parlamentet är diffus“.
Toppbild: Bakom en azerbajdzjansk flagga och EU-flagga håller Tomasz Poreba i ett seminarium tillsammans med Azerbajdzjans transportminister i EU.