Nyheter om , , ,

EU fördömer Azerbajdzjans EU-ambassadör efter hot

Efter en EU-delegation varit på besök i Armenien hotades den av Azerbajdzjans EU-ambassadör. Nu markerar Europeiska utrikestjänsten mot Azerbajdzjan.

Vagif Sadigov, den azerbajdzjanska ambassadören för Belgien och Luxemburg, som också är ackrediterad för representation i EU, twittrade den 23 juni vad som uppfattades som ett påstått hot mot EU-parlamentariker.

”De vet vad de ska göra för att skydda sig själva. Istigal IST-14.5 anti-materiellt krypskyttgevär som är producerat av Azerbajdzjan har en effektiv skjutdistans på 3000 meter. Grabbar, håll er borta från den azerbajdzjanska gränsen”.

Tweeten var ett svar till det armeniska utrikesministeriets talesperson Ani Badalyan som lagt upp en bild på ett toppbesök från EU-parlamentet. På bilden syns ett antal EU-parlamentariker tillsammans med Andrea Wiktorin, EU-ambassadören för Armenien.

Ani Badalyan citerar i sin tweet EU-delegationens ledare Nathalie Loiseau, från den liberala Renew-gruppen i EU-parlamentet.

”Vi vädjar till Azerbajdzjan att omedelbart dra tillbaka (trupp) från hela Armeniens territorium och respektera åtaganden gentemot internationell lag, inklusive att häva blockaden av Latjinkorridoren.”

Delegationen som under förra veckan besökte Armenien och var på en studievistelse två kilometer från blockaden av Latjinkorridoren kommer från EU-parlamentets särskilda undergrupp för säkerhet och försvar.

Syftet med vistelsen var att samla kunskap om den pågående blockad av de humanitära korridor som leder mellan Armenien och Azerbajdzjan sedan den 12 december förra året. Trots att Internationella domstolen i Haag i februari uppdrog åt Azerbajdzjan att med alla tillgängliga medel garantera fri passage genom korridoren så har det inte skett.

Tvärtom utökade Azerbajdzjan blockaden från att formellt ha bestått av regeringsutsända miljöaktivister till att bli militariserad vid valborgshelgen.

Det har orsakat att uppemot 120 000 armenier i Nagorno-Karabach saknar förbindelse med omvärlden. Fram till den 15 juni i år kunde ryska fredsbevarande trupper föra in förnödenheter i regionen. Efter den 15 juni har dock Azerbajdzjan intensifierat blockaden och inga leveranser kan längre komma in.

Sedan februari har EU inlett en observationsinsats för att bevaka eldupphöret mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den har endast tillträde till den armeniska sidan och kritiserats kraftigt av Azerbajdzjan. Beslutet om en observationsinsats kom efter inbjudan från Armenien och som en följd av att Azerbajdzjan invaderade Armenien i september 2022, vilket resulterade i att Azerbajdzjan ockuperar 41 000 kvadratmeter armeniskt territorium sedan dess.

Den azerbajdzjanska EU-ambassadörens tweet kom dagen efter att även Europarådet, med stor majoritet, antagit en resolution som uppdrar åt Azerbajdzjan att häva blockaden.

Nathalie Loiseau svarade Vagif Sadigov på Twitter med att fråga om ambassadörens tweet är ett förtäckt hot.

”Är det här ett hot mot europaparlamentariker? Kommer det verkligen från en azerbajdzjansk ’diplomat’? Till vilken nivå har Azerbajdzjans diplomati sjunkit? Att inte respektera ett beslut från Internationella domstolen i Haag och ta 120 000 människor i gisslan är inget att vara stolt över. Är det här vad som orsakat ditt nervsammanbrott?”

Blankspot kontaktade den Europeiska utrikestjänsten (EEAS) om den azerbajdzjanska ambassadörens tweet, men fick inget svar. Däremot publicerade den Georgienbaserade nättidningen OC Media på onsdagen svar från EEAS presstjänst, där ambassadören fördöms.

”Vi fördömer sådant agerande, som är helt oacceptabelt från en ambassadör som är ackrediterad i EU”.

Det är inte första gången som den azerbajdzjanska delegationen hamnar i trångmål det senaste året. Vagif Sadigov är drivande i att bjuda in EU-parlamentariker på kritiserade resor till Azerbajdzjan, vilket Blankspot tidigare avslöjat.

I december 2022 reagerade EU-parlamentets ordförande Roberta Metsola dessutom mot den azerbajdzjanska EU-delegationen. En av dem, den azerbajdzjanska diplomaten Tural Ganjalijev, hängde ut EU-parlamentets rapportör för Armenien, Marina Kaljurand, inför det azerbajdzjanska parlamentet och insinuera att hon är ”köpt” av Armenien. Han föreslog också att EU-parlamentet göder armenisk korruption, utan att ha belägg för sitt påstående.

Roberta Metsola svarade med att ge honom en reprimand.

I Blankspots granskningar framgår det att Tural Ganjalijev tillsammans med Vagif Sadigov ligger bakom bjudresorna till Azerbajdzjan.

Uppdatering 2023-06-30, 17:37: Efter publicering inkom Europaparlamentets ordförandes, Roberta Metsola, talesperson Jüri Laas med en kommentar.

“Europaparlamentet har alltid stått för nedtrappningen av spänningarna mellan Armenien och Azerbajdzjan och för en hållbar normalisering av förbindelserna mellan de båda länderna. Varje fientligt beteende kan underblåsa instabilitet och undergräva fredsprocessen.

Dessutom är alla hot mot ledamoten av Europaparlamentet oacceptabla. Vi kommer att undersöka frågan om ambassadörens tweet.”

Uppdatering 2023-06-30, 18:22: Efter publicering inkom även Europeiska utrikestjänstens presstjänst med en bekräftelse på att de har tagit upp frågan med den azerbajdzjanska ambassadören.