Nyheter om ,

Läkarlarm: Intensivvårdsplatserna snart slut i Schweiz

Coronasmittan slår hårt mot Schweiz med stort antal smittade per dag. Intensivvårdens ordinarie platser är snart fullbelagda varnar nu den schweiziska läkarföreningen.

Läget i Schweiz har sett allvarligt ut de senaste veckorna – med höga tal av nya smittade och över 100 avlidna under en och samma dag.

Igår meddelade också läkarorganisationen Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin, SGI, i ett pressmeddelande att det vanliga antalet certifierade intensivvårdsplatserna i princip är helt fullt utnyttjande.

Nu vädjar de till allmänheten om att ta sitt ansvar för att stoppa smittspridningen.

De 876 certifierade intensivplatserna är enligt pressmeddelandet fullbelagda men har hitills kompletterats av cirka 240 platser i andra kantoner. Det stora patienttrycket har lösts genom att skjuta upp i princip alla icke-brådskande behandlingar och genom att andra kantoner ännu inte varit lika överbelastade. Situationen börjar dock se annorlunda ut även där.

Man närmar sig en 80 procentig beläggning enligt schweiziska radion SRF. Läget är pressat. Vid sidan av intensivvård för svårt sjuka coronapatienter måste det finnas en kapacitet för andra patienter som kräver intensivvårdsplatser såsom id olyckor, hjärtinfarkter eller andra allvarliga sjukdomstillstånd.

I pressmeddelandet från SGI uppmanar man människor att aktivt överväga att fatta ett eget beslut i frågan om man vill ha livsuppehållande intensivvård eller ej – om man skulle hamna i en sådan situation.

”Alla – särskilt de som är hårt utsatta för det nya coronaviruset – uppmanas att överväga att ge ett förhandsbesked om av de vill att det vidtas livsupphållande åtgärder vid en allvarlig sjukdom”.

Om man gjort det valet aktivt hjälper det såväl anhöriga som sjukvårdsteamen på intensivvårdsavdelningarna i deras beslutsfattande ”så att behandlingen kan ske på bästa möjliga sätt och enligt individuell önskan” skriver de vidare.

Sedan slutet av oktober stiger talen för antalet smittade i Schweiz drastiskt såsom de gjort i hela Europa under samma period.

Den 6 november hade man i Schweiz över 10 000 nya smittade och de har sedan dess pendlat mellan dryga 4 000 och 8 000 nya smittade. Totalt har 3 300 personer dött av coronaviruset i Schweiz.

Att jämföras med Tyskland med sina 83 miljoner invånare och som den 6 november hade dryga 21 000 nya smittade. Ett land som är tio gånger så stort hade enbart dubbelt så många smittade som Schweiz den aktuella dagen.  

I Schweiz förs det sedan en tid en debatt om en andra nedstängning eller inte vilket många av grannländerna genomfört som till exempel Österrike som nyligen påbörjat en ny nedstängning vilket Blankspot skrivit om.

Det schweiziska coronarådet, Swiss National Corona Science Task Force, som ger regeringen råd har förordat strängare restriktioner.

Schweiz införde coronarestriktioner den 21 mars som begränsade antalet personer som kan träffas i grupp till fem personer och införde hemundervisning samt stängde barer och icke-nödvändiga affärer. Restriktioner som varade till april och bidrog till att platta ut smittspridningskurvorna i våras. I juli infördes obligatoriska munskydd i lokaltrafiken och inomhus i offentliga byggnader.

Sedan den 29 oktober har man infört ett antal nationella restriktioner men debatten den senaste veckan om nedstängning har kretsat kring att det fortfarande är möjligt att arrangera evenemang med upp till 50 personer. Och jämfört med i våras är skolor och restauranger öppna.

De schweiziska restriktionerna sedan den 29 oktober 2020

Häromdagen skrev ett 60-tal ekonomer och schweiziska professorer i ekonomi ett upprop om hur landet återigen måste stängas ner och att de inte ser en intressekonflikt mellan vikten av att säkra människors hälsa och skydda landets ekonomi.

“Även rent ekonomiskt sett kommer den totala kostnaden för en välskött lockdown att vara mindre än med de nuvarande lättare åtgärderna som uppenbarligen inte lyckas stoppa virusets spridning. Den därpå följande rädslan och paniken kommer ändå leda till att människor och företag hindras från att bedriva ekonomisk verksamhet. Leveranskedjor bryts. Företag går under, och oroliga anställda kommer att vara lika sårbara, om inte mer,” skriver ekonomerna.

Den schweiziska regeringen, det federala rådet, fattade under förmiddagen beslut om att inte införa strängare restriktioner, men aviserade ett stödpaket för företag.

Foto: Sjukhuset i Basel, Switzerland.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.