Nyheter om

Jas-stipendiater fick företräde till högskoleutbildning

Chalmers tekniska högskola bröt mot sina egna antagningsrutiner för att ge plats åt thailändska studenter. Orsaken var det hemliga avtal om fri universitetsutbildning som skrevs när Sverige sålde Jas-flygplan till Thailand 2008.  I september avslöjade Blank Spot Project att ett antal thailändska officerare hade fått gratis utbildning på svenska universitet och högskolor. Tillsammans med Uppsala […]

Chalmers tekniska högskola bröt mot sina egna antagningsrutiner för att ge plats åt thailändska studenter. Orsaken var det hemliga avtal om fri universitetsutbildning som skrevs när Sverige sålde Jas-flygplan till Thailand 2008.

 I september avslöjade Blank Spot Project att ett antal thailändska officerare hade fått gratis utbildning på svenska universitet och högskolor. Tillsammans med Uppsala studentkårs tidning Ergo har vi lyckats kartlägga en del av de studenter som universiteten har antagit på grund av flygplansaffären.

Genomgången visar att Försvarets materielverk (FMV) har beställt utbildningar från flera av de stora svenska universiteten. Utbildningsplatserna har betalats från budgeten för köpet av Jas-planen.

De thailändska studenterna har själva kunnat välja vilken utbildning de vill gå. Hittills har 40 studenter påbörjat eller slutfört en tvåårig mastersutbildning enligt FMV. Samtidigt uppger myndigheten att det finns utrymme för totalt 70 thailändska studenter att studera i Sverige.

I några fall har FMV ordnat så att studenterna får en gräddfil in i det svenska studiesystemet och det vanliga antagningssystemet har satts ur spel.

Ett exempel är Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Under två år bröt de mot sina egna antagningsrutiner för att få in tre thailändare på kurser efter det att antagningstiden hade gått ut. Därmed särbehandlades dessa studenter av den prestigefulla högskolan. Jörgen Sjöberg, som är rådgivare åt Chalmers rektor, är i dag självkritisk.

– Vi vill inte ha ett system där man har en särskild antagningsomgång, säger han.

Av den anledningen har Chalmers i dag styrt upp sina rutiner och efter 2010 har inte högskolan särbehandlat de thailändska studenterna.

Varför bröt ni mot era egna regler – utsattes ni för påtryckningar från FMV?

– Nej, men det finns alltid ett intresse av att ta emot goda studenter på Chalmers, säger han.

Studenterna på Chalmers har fått hoppa in på högskolans ordinarie utbildningsprogram. Men merparten av de studenter som har kommit till Sverige har fått specialdesignade utbildningsprogram genom så kallade uppdragsutbildningar.

Hur mycket pengar som har avsats för utbildningen i Sverige är hemligt. Men sannolikt har studenterna fått fullt betalt för boende och uppehälle utöver kostnaden för den två år långa mastersutbildningen.

Av de studenter som Blank Spot och Ergo har kartlagt har studiekostnaden i genomsnitt uppgått till 360000 kronor. Om 70 studenter genomgår utbildningen kostar det omkring 25 miljoner kronor, exklusive boende och andra kostnader.

Enligt FMV är det thailändarna själva som har gjort urvalet av studenter. FMV har inte lagt sig i och de vet inte hur urvalet har gått till. I praktiken skulle stipendierna kunna ha gynnat den thailändska militärjuntan.

I ett e-mail skriver FMV att de utgick från den situation som rådde när avtalen undertecknades.

– Staten gjorde då en samlad riskbedömning av leveransåtagandet och fann att det var acceptabelt, skriver FMV.

Enligt Jörgen Sjöberg på Chalmers är det bekymmersamt att högskolorna inte har fått vara med och göra urvalet.

– Vi tycker normalt att man ska göra ett urval på grundval av kompetens. Vi är obekväma med att olika stipendieorganisationer väljer ut vilka som ska ha ett stipendium innan vi har gjort ett urval på vetenskaplig meritering, säger han.

Följ utvecklingen i reportagehubben

 

IMG_3655