Nyheter om , ,

Dom i PFAS-rättegången: de drabbade ska kompenseras

Den så kallade PFAS-skandalen uppdagades 2013 då förhöjda halter av kemikalien, PFAS, upptäcktes i det kommunala dricksvattnet i Kallinge utanför Ronneby. Nu har de drabbade fått rätt till kompensation.

PFAS-förening har i veckan som gick vunnit rätten till kompensation för personskador. Kemikalierna som ursprungligen kommit från brandskum som använts på Blekinge flygflottilj påträffades först vid Brantafors vattenverk som därpå stängdes ned.

Provtagningar som gjordes kort därefter visade på att Kallingeborna hör till de grupper i världen med högst uppmätta halter av PFAS i blodet.

Därför bildades senare en förening, PFAS-föreningen, med avsikt att ställa ansvariga till svars.

2016 lämnades således en stämningsansökan om skadestånd in mot de kommunala vattenbolaget Ronneby MIljöteknik AB och Ronneby Kommun.

En rättegången inleddes i Blekinge tingsrätt i början av februari och avslutades i tisdags med fällande dom.

Ronneby Miljöteknik AB blir därmed skyldiga att kompensera de 165 kärande Kallingebor som står bakom PFAS-föreningen för personskador.

Blekinge tingsrätt bedömning går med detta emot försvarets linje att skadeståndsrätten inte omfattar framtida hälsorisker och att de berörda inte kunnat bevisa att de lidit skada som de påstått.

I domen står motsatt att läsa: “Kärandenas kroppar och kroppsfunktioner är således i ett sämre tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats för PFAS. Detta måste i sig ses som ett defekttillstånd, dvs. att en fysisk skada har uppstått innebärande ökade hälsorisker och en försämring av kroppens funktion”.

Ytterligare en stridsfråga har handlat om ifall de drabbades personskador bör prövas individuellt eller som grupp för kompensation.

PFAS-föreningens advokat Göran Starkebo har till SVT sagt att effekterna av PFAS enbart går att urskilja på gruppnivå då ämnena orsakar negativa hälsotillstånd som redan finns i samhället.

Frågan om just skadestånd kommer däremot behandlas vid en senare förhandling.

Eva Lindell-Frantz, docent i civilrätt vid Lunds universitet, säger till SVT att ifall PFAS-föreningen och Ronneby kommun inte kommer överens om kompensation måste frågan åter tas till rätten var medlemmarnas skadeståndskrav istället kommer prövas individuellt.

Om Kommunen skulle godta ett generellt skadestånd ser Eva Lindell-Frantz inte heller någon anledning varför övriga drabbade i området runt Kallinge utöver medlemmarna inte skulle kompenseras ifall de skulle söka skadestånd.

Huruvida Ronneby kommun och Ronneby Miljöteknik AB kommer överklaga att domen eller inte är ännu oklart.