Nyheter om ,

En majoritet vill inte försvaga strandskyddet

Sex av tio svenskar är emot en försvagning av strandskyddet vilket en statlig utredning föreslagit. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

– Signalen till Sveriges regering är tydlig. Allmänheten vill fortsätta ha tillgång till stränder, bad och friluftsliv. Storleken på plånboken ska inte avgöra möjligheten till detta, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. 

I december 2020 presenterades en statlig utredning som föreslår en kraftig nedmontering av strandskyddet i Sverige. Enligt Naturskyddsföreningen riskerar förslaget att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder och försämra motståndskraften mot klimatförändringar. 

Strandskyddet gäller över hela landet och vid stränder, hav, insjöar och vattendrag. Området som skyddas är normal 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Om det behövs för att uppfylla strandskyddets syften kan strandskyddet ibland utökas upp till 300 meter.

Strandskyddsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen 14 december 2020. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det fritt fram att lätta på strandskyddet även i kust- och skärgårdsområden. 

– I dag väljer fler än någonsin att ge sig ut i naturen. Vår gemensamma rätt att gå, bada, fiska eller bara vara i närheten av orörda stränder har blivit viktigare än någonsin och det är något vi måste försvara, säger Karin Lexén i Naturskyddsföreningens pressmeddelande. 

Foto: Naturskyddsföreningen.

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"