Nyheter om , ,

Blekinge nästa för reportageserien "Verkliga Sverige"

Nu fortsätter reportageresan Verkliga Sverige och vår digitala gås flyger nu mot Blekinge. Vad tycker ni vi borde skriva om?

Nu finns det första reportaget med berättelser från Skåne av Martin Schibbye publicerat. Till reportageserien Verkliga Sverige finns också kulturanalyser från varje landskap skrivna av mig. De från Skåne hittar du här och handlar om allt möjligt från andelsfrysföreningar till folkskolan, biblioteken och om behovet av digital läskunnighet.  Vi hoppas att du genom att läsa de första delarna från Skåne får en mängd uppslag och idéer. 

Nästa landskap i vår reportageserie är Blekinge. Uppstarten i Skåne skedde på Vellinge bibliotek och det första mötet med nyfikna läsare kan du läsa mer om här i kulturanalysen från ” Vellingebornas vardagsrum”. 

I vårt koncept ingår det också ett avslutande möte med läsare och det skedde förra veckan på samma bibliotek. Ett viktigt möte för oss med nya och gamla läsare samt ett tillfälle att ge många av de vi mött en möjlighet att dela med sig av sina tankar och reaktioner om reportagen.

Dessutom är ju inte vårt intresse för Skåne slut genom detta, vi vill att fler och fler ska läsa texterna och tipsa oss om annat vi borde bevaka även från Skåne. Samtidigt beger vi oss mot nästa landskap.

I Blekinge sker startskottet på Kulturarvsforum på måndag i Ronneby där jag föreläser om demokrati och digitalisering. Temat för Kulturarvsforum är kampen för demokratin och hur den har förändrats de senaste 100 åren. Högaktuellt och matchar väl det jag letar efter i kulturanalyserna för vilka folkbildningens arenor är i dag och vad de har för betydelse för människor och för sammanhållningen. Detta med att blicka mot Sverige för dryga 100 år sedan är den röda tråden genom vår reportageresa som ju följer Nils Holgerssons fotspår.

När den läseboken skickades ut hade precis de första flygplanen lyft och Sverige stod inför en lika stor omvandling som den vi nu befinner oss i. Vi ställer oss frågan om på vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag? Vilka är bildningsbehoven och var finns kunskapsklyftorna? Vad förklarar skillnaderna i demokratisk delaktighet runt om i landet? 

Allt detta är centrala frågor som väl knyter an till det Kulturarvsforum vill belysa och en naturlig arena för oss att börja utforska Blekinge ifrån.

Martin Schibbye skriver i facebookgruppen för reportageserien om hur Nils Holgersson beger sig från Skåne till Blekinge:

“Selma Lagerlöfs gås, Akka, hade tänkt sig att resa norrut över Småland efter Skåne – men marken var snötäckt och isen låg tjock så istället sattes kursen österut mot Blekinge som det andra landskapet. De hade rätt bråttom genom Blekinge i romanen: “Jag undrar om det är ett gott eller dåligt land, som jag rider över”, tänkte Nils Holgersson.

Mycket i avsnitten om Blekinge rör geografin ”stentrappa ner mot Östersjön” men även Ronneby och Ronneby å omnämns, Karlskrona, Vämmön, Pantarholmen och granna träfartyg och nya pansarskepp i Karlskrona. Men på vilka av dessa platser ska vi nu landa på? Vad tycker ni vi borde skriva om?”

Tips och idéer kan du bidra med i facebookgruppen Verkliga Sverige