Nyheter om ,

Anrik svensk reseklubb deltar i diktaturens propaganda

Svenska resesällskapet Club 100 bjöds nyligen på en gratisresa till det krigsdrabbade Nagorno-Karabach. Efter att deltagarna provkört militärens stridsvagnar och ställt upp på otaliga intervjuer kritiserar nu föreningens ordförande resan.

Mellan den 10 till 14 maj pågick en betald resa, bekostad av azerbajdzjanska staten, för runt 25 medlemmar i svenska Club 100 till Azerbajdzjan och de delar av Nagorno-Karabach som Azerbajdzjan kontrollerar sedan kriget 2020.

Samtidigt som gruppen befann sig i regionen angrep Azerbajdzjan sitt grannland Armenien. Likaså kan inte 120 000 armenier som bor i de delar av Nagorno-Karabach som armenier fortfarande kontrollerar efter ett blodigt krig i samband med Sovjetunions fall varken ta sig in eller ut ur regionen.

Den humanitära korridor, Latjinkorridoren, som förbinder Armenien och är blockerad av Azerbajdzjan sedan den 12 december.

Det är med andra ord en politiskt känslig region i en känslig tid som Club 100 organiserat en gratisresa till.

Resan är väldokumenterad av diktaturen. Dagen efter att de landade i huvudstaden Baku twittrade Azerbajdzjans ambassadör i Sverige, Zaur Ahmadov, ut en artikel från statliga Azertag. Turistgruppen intervjuades löpande av statliga medier. Totalt finns ett tjugotal klipp bara från den statlig tv:en som är uppladdade på YouTube och lika många artiklar.

Resan arrangerades av den azerbajdzjanska medborgaren Mehraj Mahmudov, en van resenär från reserörelsen NomadMania, där många av medlemmarna i Club 100 också är aktiva.

Mehraj Mahmudov har tidigare arrangerat liknande resor då Azerbajdzjan började bjuda in utländska representanter till Nagorno-Karabach. Då var det främst journalister, forskare och politiker.

Bengt Hildebrand i en av många intervjuer som gruppen ställer upp på under resan. Screenshot från YouTube.

Blankspot har talat med flera medlemmar i Club 100. Flera av dem deltog på resan, men de flesta hänvisar till reseledaren Bengt Hildebrand. När vi vänder oss till honom för en kommentar om hur han resonerar kring etiska aspekter runt resan svarar han inte på frågan.

Däremot skriver han att ”klubben aldrig har dikterat vart man får resa utan det är helt och hållet individuella beslut som tas” (svaret är nerkortat då svaret på frågan uteblev).Han avslutar mejlet med att skriva att han avböjer ytterligare medverkan.

Vi upprepar frågan och förtydligar att den inte handlar om valet av land, utan omständigheten att den blivit bekostad av regimen och använts i propagandasyften.

Till det kommer inget svar. Ingen annan deltagare vill heller uttala sig offentligt när vi kontaktar dem. Trots att stora delar av gruppen varit pratglada inför medier i Azerbajdzjan.

På Facebook har flera av deltagarna lagt upp bilder och okritiska inlägg där de redogör för goda middagar på exklusiva restauranger, provkörningar av stridsvagnar och övernattningar i militärläger.

I februari uppdrog Internationella domstolen i Haag åt Azerbajdzjan att upphöra blockaden av Latjinkorridoren. Förutom av Haag så har blockaden kritiserats av EU, USA och flera internationella människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch.

Dessutom har det välrenommerade folkmordbevakningsrådet International Association of Genocide Scholars varnat för en eskalerande situation som kan leda till etnisk rensning eller folkmord.

Kollage över några av bilderna från resan från statsmedier i Azerbajdzjan.

Det är inte första gången Blankspot skriver om bjudresor till Azerbajdzjan. Hösten 2021 rapporterade vi om två resor för journalister. Då vållade avslöjanden en omfattande pressetisk debatt i Sverige.

Efter det har azerbajdzjanska utrikesministeriet rapporterat om att 200 pressresor skedde bara 2022. Syftet beskrivs som att det är en del av arbetet med att “förmedla sanningen” om kriget.

Reportrar utan gränser har med Azerbajdzjan på listan över ett av de 30 länder i världen där pressfrihet så gott som saknas. Med andra ord kan knappast det azerbajdzjanska utrikesministeriets relation till medier ses som altruistisk.

Vad som sticker ut denna gång är att resan riktats till turister.

En resebyrå (som ställde in samarbetet med Azerbajdzjan) gjorde reklam för en fri resa.

I mars meddelade den azerbajdzjanska turistmyndigheten att den kommer börja arrangera turistresor till Karabach. I ett pressmeddelande skriver de att målsättningen är att öka näringen i regionen.

”Projektet, som är en del av policyn för det stora återvändandet, har som målsättning att organisera säkra resor till för azerbajdzjanska medborgare som är över 18, liksom att öka den ekonomiska aktiviteten i territorierna som befriats från ockupationen”.

Pressmeddelandet riktar sig främst till azerbajdzjanska medborgare, men i samband med uttalandet var en utländsk grupp på en resa dit. Inför den resan gjorde brittiska resebyråer reklam för att turister skulle få ”övernatta i militärläger” i Karabach.

Av Freedom House rankas Azerbajdzjan som en värre auktoritär regim än både Iran och Ryssland.

Liksom för den svenska gruppen bekostades även flera av resenärernas uppehälle från denna resa av den azerbajdzjanska regimen.

Bland annat fick turisterna då tillgång till området där blockaden av Latjinkorridoren äger rum och turisterna – som till stor del bestod av reseinfluerare med flera hundra tusen följare i sociala medier – fick också lov att provåka stridsvagnar.

Enligt den azerbajdzjanska regimkontrollerade tidningen Azerbaycan24 var den svenska gruppen den sjätte resegruppen i ordningen.

Tidningen skriver även att resan är ”mycket viktig för att främja Azerbajdzjans frigivna territorier inom ramen för mörk turism”.

Enligt artikeln ska totalt fler än 200 utländska turister ha besökt regionen under liknande förutsättningar.

Reserutten i Azerbajdzjan. Landet anses av Freedom House vara mer auktoritärt än Iran och Ryssland.

Ordföranden för Club 100 är Reine Larshans, som själv inte deltagit på resan. Han säger till Blankspot att han på förhand reserverat sig mot beslutet att tillåta en resa till Nagorno-Karabach under Club 100:s namn och svarar skriftligt på kritiken. I sitt svar skriver han att styrelsen kommer sammanträde i juni och då diskutera kritiken.

– Jag förväntar mig att styrelsen tar avstånd från sådana här resor sponsrade av en totalitär regim som till råga på allt genomförs i ett krigsområde där krutröken nästan inte lagt sig. Alla medlemmar får åka precis var de vill som privatpersoner men gör man en resa i klubbens namn måste man vara försiktig och inte låta sig utnyttjas i propagandasyfte.

Reine Larshans skriver också att det inte finns några länder de inte reser till och att gruppen planerar att resa till Nordkorea framöver och då kommer alla deltagare att betala vistelsen “för att inte hamna i en beroendeställning.”

Det problematiska är förutom intervjuerna att föreningen även fick allting betalat menar ordföranden.

– Uppenbarligen måste vi arbeta med det etiska framöver. Vissa saker som är självklara för en del är inte självklara för andra. Sedan om det är p.g.a. den mänskliga faktorn eller ren naivitet eller annat vet jag inte. Om det blir några repressalier kan jag inte som ordförande uttala mig om. Det får bli en diskussion i styrelsen. Att styrelsen kommer kräva in mer fakta innan en planerad klubbresa ser jag som ett måste för styrelsen framöver. För det är just det här med betalda resor och vad man gör i Club100s namn. Som privatperson har man en helt annan frihet.

Du har reserverat dig mot beslutet att de skulle åka på resan, hur kommer det sig?

– Det stämmer att jag som ordförande i Club100 var skeptisk just till att gruppen skulle åka till Nagorno-Karabach, men inte Azerbajdzjan i sig. För det var exakt ett sådant här scenario jag såg framför mig [red. att journalister granskar resan]. Dock tänkte jag att det är vuxna kloka personer som åker så de lär väl ändå inte sätta sig i alltför olämpliga situationer.

Toppbild: Kollage av Rasmus Canbäck med Azerbajdzjans president Ilham Alijev i bakgrunden och medlemmarna i Club100 som åkt på resan.