Analys om , , , ,

Utan de sociala medierna hade inte Kapitolium stormats

Det finns ingen mer tydlig bild av effekten av Donald Trumps ledarskap än när hans supportrar stormar den amerikanska parlamentsbyggnaden och stoppar rösträkningen i senaten. Inget av detta hade varit möjligt utan de sociala medierna, skriver Brit Stakston i en analys.

I samband med det amerikanska presidentvalet beskrev jag Donald Trumps användande av twitter under sin politiska karriär och problemet med mediernas dansande efter hans digitala pipa som jämförbart med råttfångaren i Hamel.

”Att följa den här mediala utvecklingen har varit som att, likt råttorna och barnen i staden Hamel luras ner i ett mörkt mörkt vatten.”

Trumps dompterande via sociala medier har inte bara fått medierna att tappa greppet utan även hans väljare som är redo att följa honom var som helst.

När nu en av hans hängivna följare har skjutits till döds när de stormade den amerikanska parlamentsbyggnaden överträffar verkligheten dikten om råttfångaren med råge. Ytterligare tre Trumpanhängare och en polis har dött i samband med händelserna runt upproret.

Denna fanatiska grupp av Trumpanhängare gestaltar också ytterlighetsformerna av populism. De ser sig tydligt som det ”verkliga folket” och vill exkludera alla som inte tycker som dem. De ropade jublande när de tagit sig in i parlamentsbyggnaden att det här är vårt hus, ”this is our house!”. De ser alla som inte tycker som dem som förrädare och korrupta motståndare. De hyllar inte alls ett folkstyre utan enbart den folkvilja som denna relativt sett lilla extrema grupp representerar.

De bilder vi sett det senaste dygnet inifrån kongressen är också ett resultat av hur människor genom lögner, desinformation och ett allt hårdare och uppskruvat tonläge i nya medier kan manipuleras till vansinniga och farliga handlingar av en politisk ledare som väljer att agera som en autokrat.

Och detta utspelar sig dessutom i en av de starkaste symbolerna i världen för en fungerade demokrati och dess process och mitt i kammaren där sekunderna innan ett historisk debatt om valresultatet skedde.

Målet för angreppet var folkvalda politiker som var mitt i den formella processen “the peoples business” med att godkänna elektorsrösterna i kongressen. De folkvalda människorna fick fly för sina liv.

Demokratiske senatorn Jeff Merkley från Oregon twittrade ett foto på röstlådorna och tackade de som höll huvudet kallt och tog med sig lådorna övertygad om att mobben annars bränt upp dem.

Om trumpanhängarna hade lyckats med det hade man inte timmar senare kunnat återgå till det formella rösträknandet.

Bilder från stormningen av Kapitolium och vettskrämda senatorer som hukar i bänkarna av rädsla för sina liv kommer att finnas med i historieböckerna. Men redan nu när vi ser dem i realtid kan de inte enbart reduceras till resultatet av Donald Trumps freakshow.

Han har fått hjälp – och inte enbart av det republikanska partiet och deras vilja att behålla makten till vilket pris som helst. Även om just deras roll också måste adresseras och där är kanske det viktigaste momentet i eroderandet av demokratins processer som öppnade ännu fler dörrar för Trump var att riksrättsåtalet mot honom för kongresstrots och maktmissbruk röstades ner.

Riksrättsåtalet väcktes efter en utredning som visade att Trump pressat Ukrainas president Volodymyr Zelensky att starta en utredning mot en av Trumps politiska motståndare.

Han har också gynnats av hur det nya medielandskapet utvecklats. Rena lögner har tillåtits att fullständigt dominera och styra det offentliga samtalet på ett sätt som manar till eftertanke hos många – även av oss själva som mediekonsumenter.

Populistiska rörelser har fullständigt kunnat trolla den mer trögrörliga demokratin som därmed stått försvarslös mot den snabba floden av desinformation.

Lögnerna har kunnat spridas och växa genom det sätt på vilket han bevakats av traditionella medier genom åren och tack vare ett brett nytt ekosystem av nya medier som tjänat pengar på polariseringen genom algoritmer som premierar engagemang i form av hat och hot.

Trump har hela tiden nyktert och extremt strategiskt kunnat utnyttjat svagheten i den nya medielogiken på grund av sin icke-existerande skamkänsla för att avslöjas med lögner. Det bekommer honom inte och det är en viktig egenskap att ta med sig när man sprider desinformation och falska anklagelser online. Han har med en otrolig fingertoppskänsla för hur magiskt hans ”sanningar” kryddade med versaler och personangrepp skulle flyga på nätet och i traditionella medier också suddat bort förmågan till källkritiskt tänkande hos en hel mediekår.

Han lyckades mycket framgångsrikt underminera journalistikens förmåga att våga ta sig tiden att gå till botten med saker och analysera varje utspel i relation till vad han ville ta bort fokus ifrån.

Det tog alldeles för lång tid innan medier delvis nyktrade till och slutade att konstant rapportera om alla galna angrepp och påståenden från Trump. Den tydligaste effekten var snarare att även medier och politiker inom alla fält närmade sig tidigare otänkbara gränser för ton, tilltal och förstärkning av ogrundade påståenden.

Trumps tydligaste arv kommer vara hur effektivt han utnyttjade det nya medielandskapet och fick populismen att koka över.

Utan sociala medier hade inte detta skett.

Källtilliten har helt tappats hos allt fler när en av världens starkaste politiska ledare konstant pekat ut all journalistik som skräp. Digitala medier underlättar populistiska rörelsers kärnverksamhet som går ut på att skapa tvivel om allt inklusive ett valresultat. Genom digitala medier har man effektivt arbetat för att ta bort legitimiteten hos demokratiska fundament och politiska motståndare. Angreppen sker mot alla andra – demokratiskt valda politiker, institutioner eller medier.

Donald Trump som tidigare på dagen i Washington eldat på sina supporters genom hårda ord om att ta tillbaka det som stulits från dem valde till slut att med dubbla och skrämmande vaga budskap kommentera det som skedde i Kapitolium främst genom Twitter, men även Facebook.

De inlägg han gjorde efter att byggnaden stormats var dels en video där han inledde med att återigen sprida falsk information om valet och att det var ett stulet val från honom och de som stormade Kapitolium. Han bad sina supporters att gå hem, men sade samtidigt att han “älskade dem och att de var speciella”. Senare kommenterade han ytterligare en gång med ett inlägg att det som skedde på plats i Washington var ett resultat av ett stulet val.

Anmärkningsvärt och mycket talande är hur mycket tydligare han fördömde allt som skedde under Black Lives Matter-demonstrationerna i somras.

Twitter valde igår att först enbart flagga presidentens inlägg och göra dem omöjliga att gilla, kommentera eller dela utan en kommentar. Senare valde de dock att ta det ett steg längre genom att blocka Donald Trump för 12 timmar. De uppmanar honom att radera tre av hans senaste tweets innan hans konto kan öppnas igen. Detta kommunicerades via Twitters säkerhetskonto.

Det är ett logiskt beslut som ligger helt i linje med hur twitter valt att agera sedan ett drygt år med mycket tydligare riktlinjer även gentemot politiska världsledare.

Facebook, Instragram och YouTube har sedan dess också agerat på liknande sätt genom att ta ner videon, inlägg och blockat konton. Under torsdagskvällen har de ytterligare förstärkt detta och beslutat att spärra Trumps konton på “obestämbar tid” och åtminstone tills maktskiftet har skett och han inte längre är president i USA.

Detta är beslut tagna efter att Donald Trump fortsatte att vinkla sina inlägg på ett sätt som mer bidrog till att öka spänningarna – än att lugna folk.

Att hans konto blockats är inte fråga om ett hot mot presidentens yttrandefrihet, vilket alltid brukar diskuteras när sociala medieplattformarna agerar på detta sätt, utan ska ses som privata företag som tar ansvar för hur deras tjänster missbrukas och hotar demokratins processer, sprider desinformation, hotar enskilda individers säkerhet och bryter mot deras plattformars regler.

Upprorsmakarna själva har de senaste månaderna delvis förflyttat sig till andra plattformar än Twitter, Facebook och Instagram för organisering av stormningen och spridande av information om bästa vägar fram till Kapitolium och inne i själva byggnaden.

Men de etablerade kanalerna som Twitter och Facebook kommer även framöver var den primära direktkanalen till såväl traditionella medier och den breda massan av väljare för trumpisterna. Det är också här de kommer att fortsätta sprida allt det material som de skapade under gårdagen när de befann sig på plats inuti och utanför parlamentsbyggnaden. Det var tydligt att de lade hälften av sin tid på att skapa “content” för alla digitala kanaler och det märktes i form av livesändningar, filmande och fotograferande.

Polisen efterlyser nu de personer som figurerar på de bilder som tagits för olaga intrång och utlovar en belöning på 10 000 kronor.

För Trump kommer de sociala medierna även efter att hans presidentskap är slut att vara en viktig kanal.

När hans tid som president är över kommer han hur som helst säkerligen inom en ganska kort tid att stoppas från användande av åtminstone av twitter om han fortsätter på det sätt som han agerat genom åren. Han har skyddats från avstängning just på grund av att han är en politisk ledare.

Den Internationella krisgruppen, ICG, varnade tidigt i höst för de uppenbara riskerna med de ständiga anklagelserna om valfusk från Trump och hur olika extremistgrupperingar kan komma att agera och hur Trump kan komma att vägra överföra makt fredligt om han skulle förlora.

Alla dessa farhågor besannades och nu måste vägen framåt vara att utgå från det som trots allt hänt i demokratins namn under det amerikanska valet under hösten.

Demokratin har också visat starka styrkebesked.

Det finns ett valresultat.

Det finns en demokratisk process.

Det gäller också att komma ihåg att detta är en mix av hängivna lurade väljare infilitrerade av extremrörelser. Analyser över vilka de som stormade parlamentsbyggande var kommer att vara betydelsefullt. Och även hur de kunde tillåtas att ta sig ända in i parlamentsbyggnaden trots alla signaler om vad som var på gång sedan flera veckor måste utredas. Hur kunde dessa signaler inte tas på allvar?

Samtliga Trumpväljare ska inte heller likställas med de som stormade kongressen. Nära hälften av USA:s röstande medborgare valde Trump och det är många bland dem som efteråt har markerat mot mobben.

Desinformation och konspirationsteorier kommer att flöda de kommande veckorna. Tydligt är redan nu att varje gång en journalist nu ställer frågan till olika experter om hur man vet att det inte var andra extremrörelser som Antifa som stormade Kapitolium springer man återigen Trumps och högerextrema rörelsers, till exempel Proud Boys, ärenden. Det är ett narrativ som sprids av upprorsmakarna själva.

Så ja det finns en existerande polarisering men det finns också en väg framåt. Den handlar om att fortsätta visa att politik är att välja vägar tillsammans. Och att politikens själva kärna är att få med alla, även de som inte ens röstade på något av partierna.

Dessa miljoner kommer också vara en viktig pusselbit framåt för Joe Biden i att ena landet.

I USA borde nu strålkastaren efter gårdagen mer rikta sig mot vad som hänt i Georgia såväl i presidentvalet som häromdagen i senatorsvalen än mot de högröstade extremrörelserna som kommer göra allt för att fortsätta fira triumferna av allt det de åstadkom igår med de selfies som de tog under stormningen.

All fascination för det skrämmande som passar vår nuvarande medielogik så ytterligt väl (och ger trafik till mediesajter) måste tonas ner till förmån för fler berättelser om människors vilja att känna sig trygga och samexistera.

I Georgia finns hoppet och konkreta bevis för vad människors rösträtt och engagemang för sin vardag betyder.

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.