Nyheter om

Sida: Viktigt med stöd också till bortglömda kriser

Covid-19 har drabbat människor hårt över hela världen och på bara ett år har behoven av humanitärt stöd och skydd ökat från 168 miljoner människor under 2020 till 235 miljoner människor i år. Det uppger Sida i ett pressmeddelande.

2021 ser ut att bli ett svårt humanitärt år. Under många år i rad har antalet flyktingar och andra som är i stort behov av humanitärt stöd och skydd ökat stadigt och trenden fortsätter. 

I år räknar man med 235 miljoner drabbade i 56 länder, enligt FN:s Global Humanitarian Overview 2021.

Jakob Wernerman, chef för humanitära enheten på biståndsmyndigheten Sida uppger i ett pressmeddelande att Sidas budget för de humanitära stöden nu är uppe på 4 225 miljoner kronor.

– Behoven är enorma och med en rekordstor budget kan vi göra en stor skillnad för de människor som är mest i behov av humanitärt stöd och skydd. Men detta är trots det långt ifrån tillräckligt, nu måste andra och fler givare bidra i högre utsträckning, säger Jakob Wernerman i ett pressmeddelande.

Sida har nu beslutat om stöd till 33 kriser världen över, 17 större och 16 medelstora kriser.

De större kriserna får ett sammanlagt stöd på 2 604 miljoner och de medelstora får 225 miljoner nu i början av året. Dessa så kallade medelstora kriser, inkluderar även ”bortglömda kriser” då de inte rapporteras om i media och får sällan den uppmärksamhet och finansiering som behövs.

– Situationen är oerhört tuff för de många redan utsatta. De som tvingats fly sina hem på grund av krig och konflikt, drabbats av naturkatastrofer och som inte har några resurser kvar för sin överlevnad, adderar Jakob Wernerman. 

De fem största stöden går till Syrienkrisen, Jemen, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien.

Foto: Internflyktingar och andra boende i värdbyar i Nigeria får tillgång till vatten, här pumpas vatten upp med hjälp av solcellsdrivna pumpar. Foto: NRC, 2021.