Nyheter om

Saudiarabien nu fjärde största biståndsgivaren

Nya FN siffror visar att Saudiarabien seglat upp som den fjärde största givaren av humanitärt bistånd.

Kungariket har framför allt stöttat flyktingar i läger med nödmat och resurser för boende och överlevnad. Under de senaste åtta åren har landet skänkt 10,3 miljarder dollar till flyktingläger runt om i världen.

Av de pengarna gick 31 miljoner dollar till FN organet UNHCR och 23,3 miljoner dollar till IOM. Enbart Jemen har tagit emot 11,8 miljarder dollar sedan 2015.

Saudiarabien ger av strategiska skäl även ekonomiskt bistånd till allierade stater, politiska partier och religiösa grupper runtom i Mellanöstern, i synnerhet där Iran uppfattas bedriva destabiliserande verksamhet.

Enligt en rapport från försvarets forskningsinstitut FOI så bidrar stödet till salafistisk missionsverksamhet till att stärka historiskt och religiöst förankrade stereotyper av shiiter och Iran.