Nyheter om ,

Rädda Barnen tar avstånd från aborter

Rädda Barnen tar avstånd från aborter för att inte gå miste om amerikanska biståndspengar. Organisationen får nu hård kritik av den förre biståndsministern Gunilla Carlsson för att de inte står upp för kvinnors rättigheter.

Det var i januari som USA:s president Donald Trump signerade den så kallade ”global gag rule” som drar in amerikanskt stöd till internationella biståndsorganisationer som inte tar avstånd från aborter. Internationella Rädda Barnen var en av de organisationer som valde att gå honom till mötes för att få fortsatt stöd.

Den förre biståndsministern Gunilla Carlsson är besviken på att civilsamhället har gjort sig så beroende av statliga bidrag att de inte kan stå upp mot den skada som Donald Trump åsamkar världen.

– Alla är bara rädda om sina egna pengar och sin egen organisation. Jag är så otroligt besviken. Rädda Barnen har ju stått upp för kvinnors rättigheter under tidigare republikanska presidenter, men nu vill man inte förlora de amerikanska pengarna, säger hon.

Gunilla Carlsson, tidigare biståndsminister.

När Trump signerade lagen var motståndet högjutt. I en mycket lång protestlista fanns bland annat amerikanska Save the Children med.

Men motståndet inom Rädda Barnen var inte enat. International Save the Children – som svenska Rädda barnen är en del av valde att acceptera reglerna. Organisationen leds av den före detta danska statsministern Helle Thorning-Schmidt (s).

 

Svenska Rädda barnens ordförande, Lise Bergh, säger att det har varit en process kring frågan där de olika medlemsorganisationerna har fått tycka till om den så kallade Mexico City Policy, som bara tillåter att amerikanskt bistånd går till organisationer som tar avstånd från aborter.

– Vi tycker att Mexico City Policy gör en otrolig skada och vi hade velat att man hade tittat på andra alternativ. Men det handlade om att rädda verksamheten i 40 länder med 14 miljoner barn, säger Lise Bergh.

Lise Bergh, ordförande i svenska Rädda Barnen.

Andra stora organisationer har kommit fram till andra slutsatser. Organisationerna Planned Parenthood International och Marie Stopes International att accepterar till exempel inte Trumps regler. IPPF som arbetar i 170 länder säger att de förlorar 100 miljoner dollar på att fortsätta förespråka aborter.

Rädda Barnen i Sverige blev 2010 en del av den internationella organisationen, International Save the Children.

– Situationen var inte likadan under tidigare republikanska presidenter. Då var vi en separat organisation, säger Lise Bergh. När vi gick samman (med Internationella Rädda Barnen red anm) hade USA en demokratisk president.

I mars meddelade Internationella Rädda Barnen sina medlemmar att de har certifierats för att kunna ta emot amerikanska biståndspengar. Men svenska Rädda Barnen har inte gått ut med denna informationen offentligt vilket till exempel deras danska systerorganisation har gjort.

Gunilla Carlsson är kritiskt till Rädda Barnens agerande.

– Jag har väntat på en debatt i Sverige, men här är det tyst samtidigt som man diskuterar i hela Europa, säger hon till Blankspot.

Över hela världen försöker organisationer nu kompensera för de uteblivna pengarna från världens största biståndsgivare USA. Ett initiativ är She Decides som startades av den nederländska biståndsministern Lilianne Ploumen.

Den svenska regeringen har också ökat på budgeten för biståndet till reproduktiva rättigheter.

Svenska Rädda Barnen får även 400 miljoner kronor om året av av Sida.  Lise Bergh berättar att de har varit i kontakt med Sida för att se till att den svenska organisationen ska kunna bedriva verksamhet vid sidan av den internationella rörelsen.

Läs även artikeln “Abortmotstånd slår hårt mot fattiga kvinnor”