Nyheter om , ,

Pandemin stoppade inte arbetet för Liberias kvinnor

Efter år av fattigdom, laglöshet och konflikter fick Liberias kvinnor för första gången i historien laglig rätt att äga sin egen mark i fjol. Sedan kom pandemin och försvårade situationen.

Constance Teage berättar att hon kan gå till fots i flera timmar för att nå fram till en avlägsen by. Varför? Därför att hon drivs av en passion att utbilda människor – och alldeles särskilt kvinnor – i Liberias mest avlägsna byar om deras nyvunna och lagliga rätt att äga sin egen mark. 

En förändring som hon menar på riktigt kan lätta på misären i världens fjärde fattigaste land. 

Men i ett land med en mycket begränsad tillgång till dagstidningar, TV, och internet är det tufft att nå ut med information. Lägg till att det finns sexton olika språk att förhålla sig till, starka sociala normer, en extrem ojämlikhet mellan könen, och en nästan 50 procentig analfabetism.

– Efter nästan sex månaders regn är vägarna, det lilla som finns kvar, dessutom helt livsfarliga, säger Constance över telefon. Hon är van vid att ta sig fram till fots eller med motorcykel när hennes bil kört fast i djup lera.

Som 10-åring tvingades Constance lämna sitt hemland på grund av de blodiga inbördeskrigen. Hon växte upp med sin mamma i USA, och efter universitetsstudier i fred och konfliktlösning kom hon tillbaka till Liberia 2015. 

– Jag var fast besluten om att bidra till uppbyggnaden av landet efter inbördeskrigen, och det kändes särskilt viktigt att få kämpa för landrättigheter för de allra fattigaste och utsatta.

Constance blev en aktivist och kämpade hårt under ett antal år för Liberias Land Rights Bill som 2018 röstades igenom av den lagstiftande församlingen.

Nu arbetar hon för organisationen Landesa som stödjer regeringar i världens utvecklingsländer att bygga en struktur kring landägande. Det behövs lagar, regler, fungerande institutioner och upplysta människor.

– Med ett dokument som visar att du äger din egen mark så kan du gå till banken och låna pengar. Du kan skapa en ekonomi, en frihet och en framtid. Detta är alldeles särskilt viktigt för världens kvinnor. Ett säkert och lagligt landägande är därför en hörnsten i en modern och fungerande demokrati, säger Constance.

Constance anser att den nya lagen är progressiv och ett rejält kliv i rätt riktning.

– Lagen ger både kvinnor rätten att äga och att vara en del i förändringensprocessen.  I byarna sitter numera kvinnor med på möten och bestämmer om var gränserna ska dras mellan hus och gårdar. På det här sättet kan Liberia bli en förebild för resten av Afrika.

Landesas insatser har förstås försvårats på grund av pågående pandemi. Men trots det har svenska SIDA och Landesa tillsammans – och på bara ett par månader – skapat ett gemensamt projekt där Constance och hennes kollegor just nu går ut i otillgängliga områden och byar med en specialanpassad information om både covid och landrättigheter. 

Med sig har dom en liten apparat som heter Talking Book och som läser upp information för människor på plats. På deras eget språk och i flera fall på en särskilda dialekt. 

Direkt i deras eget hem. Inga folksamlingar. Tryggt och säkert. Och med en teknik som varken kräver el eller internet. 

Läs också: Rätten att äga mark får Liberias bönder att känna hopp inför framtiden

**

Texten är en del av en utställning om pandemin vs demokratin.

Jorden runt har mänskliga rättigheter pressats undan i kampen mot viruset.  Folkhälsan har varit viktigare än allt annat. Men hur kommer det påverka demokratin långsiktigt? Den frågan ställer vi oss i en utställning där vi belyser hur pandemin påverkat demokratin i olika delar av världen och i Sverige. 

Just nu är utställlningen möjlig att ta del av i Vallentuna. 

Är du intresserad av att få ta del av detta och boka in en egen föreläsning hör av dig till lin@blankspot.se. 

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.