Analys om ,

Österrike öppnar upp igen

Utegångsförbudet verkar ha gjort sitt. Låga dödstal och hindrad spridning gör att landets vårdhem, kyrkor och lekparker nu delvis vågar slå upp portarna.

Det första steget i vad som nu kallas “come back-planen” var att tillåta butiker under 400 kvadratmeter och offentliga parker att öppna som Blankspot skrivit om tidigare. Då infördes även krav på att använda munskydd vid inköp och i lokaltrafiken. Ett avstånd på minst en meter måste hållas till alla som inte ingår i det egna hushållet.

Omfattande tester och ytterligare stegvisa lättnader aviserades kunna ske om smittspridningen kunde hållas under kontroll. Det har man lyckats med och det är nu dags för nästa del i öppnandet av samhället.

Från och med den 1 maj tas nu utegångsförbudet bort och man får röra sig helt fritt ute efter 46 dagar i “lock-down”. Det är dock endast tillåtet att träffas i mindre grupper på max tio personer utomhus. På begravningar tillåts 30 gäster.  

En stor skillnad mot Sverige är att det inte råder tal om några åldersgränser i samband med dessa lättnader.

Österrike har överhuvudtaget inte pekat ut så tydliga riskgrupper som man gjort i den svenska folkhälsoinformationen där 70+ är i huvudfokus. I den österrikiska informationen har det lagts vikt vid att ta hand om varandra – “ett gemensamt samhällsansvar”. Man har mer prioriterat social distans och social disciplin med ett mindre umgänge inom familjen som metod än att peka ut en enskild grupp att skydda.

I Österrike stängdes sjukhus och vårdhem flera veckor innan landet införde andra restriktioner.

Det upplevdes då som extremt men besluten togs efter att man kunnat följa spridningen bland äldre i Italien.

Det finns cirka 8 000 boende i vårdhem i huvudstaden Wien och man har nyligen testat 3 700 av de boende och anställda. 1.6 procent var smittade och man har lyckats hålla smittspridningen borta från de boende på vårdhemmen och bland de 9 000 andra som får stationär vård.

Endast ett fåtal av vårdhemmen har haft mer än ett fall av covid-19.

Från och med kommande måndag öppnar därför vårdhemmen i Wien för besök från anhöriga och vänner. De kan komma under förbokade tidsbegränsade möten utomhus i så kallade ”möteszoner”. Inga besök får ske inomhus och det är nu upp till varje institution att planera hur den avgränsade ytan för besök ska se ut och koordineras.

Alla säkerhetsregler måste tillämpas och besökare måste självklart bära såväl munskydd som handskar.

Detta är steg som nästan såg ut att vara otänkbara för några veckor sedan.

Nästa vecka öppnas samtliga butiker, gymnasieskolor, yrkesskolor och lekplatser i utomhusparker. Idrottsträningar tillåts också, dock kan man inte genomföra träningsmatcher eller andra gruppaktiviteter. Grundskolan öppnar den 18 maj.

Restauranger öppnar sedan från och med den 15 maj och detaljerna runt detta har flitigt diskuterats i relation till avståndsreglerna. Kypare kommer att bära munskydd och sällskap tillåtas på max fyra personer plus barn. Öppningstiderna begränsas från klockan 6 till 23. Samtidigt öppnas även museer och kyrkor. Kritik finns dock för avsaknaden av en tydlig plan för teatrar, konserter och klubbar.

Klart är att inga större festivaler eller marknader tillåts före den 31 augusti.

Ytterligare 14 dagar senare, den 29 maj, öppnar hotellen och utomhusbaden. Och den 3 juni öppnar samtliga skolor för vanlig undervisning med undantag för musiklektioner eller idrottslektioner inomhus. För att undvika för stora grupper av elever kommer klasserna gå omlott, de turas om att varannan vecka gå i skolan två respektive tre dagar i en form av skiftgång. Säkerhetsavståndet på en meter och skyddsmasker gäller även i skolan.

På detaljnivåer finns instruktioner om att endast en i taget åker hiss och på förskolor tas alla spel, gosedjur och lekhörnor bort. I möjligaste mån genomförs aktiviteter där man kan hålla barn och elever med en meters avstånd.

Allt kommer att utvärderas kontinuerligt och regeringen är tydlig med att om det blir nödvändigt så backar man tillbaka till en andra ”lockdown”. Inreseförbudet gäller fortfarande och det finns fortfarande mycket som är stängt. Bibliotek, djurparker, nöjesparker, teatrar är exempel på institutioner som tills vidare är stängda.

Så när nu Österrike står på tröskeln till nästa steg till det ”nya normala” är det intressant att kunna följa hur debatten går där och i Sverige parallellt.

Här hemma växer kritiska röster mot den svenska strategin i takt med att smittan trots allt tagit sig in på vårdhemmen. Kanske är det också så att fokuset på att det främst är 70+ som är i farozonen lett till en osund oförsiktighet i vardagen?

Hur många gånger hör man inte att någons oro för eventuell smitta avfärdas med ett frågande ”men du är ju inte i riskgruppen?!”.

Den här allmänna tron på att de under 70 år är skyddade från coronasmittan kanske bäst gestaltas av att krogar i Stockholm under rådande pandemi måste stängas på grund av att rekommendationerna inte följs.

I dagsläget har 2 462 avlidit i Sverige och debatten växer om det inte finns alternativa strategier för att rädda fler liv.

I Österrike har i dagsläget 569 personer avlidit. Här har kritiken vuxit mot regeringens allt för stränga restriktioner men med tanke på hur väl smittspridningen kunnat stoppas blir kritiken också lätt att avfärda hittills för regeringen.

Man ifrågasätter allt mer implementeringen av de starka begränsningarna i Österrike. Även bristen på transparens om vilken forskning man egentligen lutar sig mot för de vägval som gjorts kritiseras.

Även allmänheten uppger sig enligt opinionsundersökningar ha tröttnat på restriktionerna. Att följa hur landet kommer backa från begränsningarna är avgörande för demokratins framtid i många länder i världen just nu.  

Högerextrema FPÖ hävdar att det råder en coronahysteri och menar att landet körts in i en vägg genom de starka restriktionerna.

En fråga som är i fokus nu är i vilken grad regeringen medvetet använt rädsla för att manipulera de österrikiska medborgarna till att så följsamt acceptera de starka begränsningarna.

I den österrikiska public servicekanalen ORF lyftes detta häromdagen i en intervju med förbundskanslern Sebastian Kurz med några av hans citat från en presskonferens den 30 mars. Tv-ankaret Armin Wolf upprepade citat som ”lugnet före stormen”, ”om restriktionerna inte följs kan 120 000 österrikare dö” och att tiden snart kommer ”då alla känner någon som dött i corona”.  

Han frågade då Kurz om detta inte var väldigt överdrivet särskilt när man vet nu att toppen då redan hade nåtts.

Förbundskanslern hävdade att regeringen valt en ansvarsfull strategi och återgav hur man lyssnat på experter och en mängd världsledare som varnat för den snabba utvecklingen. Tydligt var också att situationen i Italien låg bakom många av de vägval som gjorts. Han lyfter fram hur resultaten av insatserna kommit tidigare än vad många ens trott var möjligt.

Detta är något som är tydligt nu när man hör intervjuer med andra regeringsföreträdare. Vice förbundskanslern och hälsoministern Rudolf Anschober har i flera intervjuer de senaste dagarna uttryckt näst intill en förvåning över hur snabbt det gått att få ner smittspridningen.

”Vi är i en privilegierad situation. Vi blev snabbt framgångsrika, mer framgångsrika med att stoppa spridningen än jag ens trodde var möjlig.”

Det blir för vare utfrågning tydligt att när besluten om restriktioner beslutades fanns det inte ens hos den österrikiska hälsominister en tro på att man redan i mitten av april skulle kunna planlägga stegvisa öppningar av samhället. Det skymtar mellan raderna i såväl hans svar, som förbundskanslerns, på kritiken om att de ägnat sig åt en rädslans pedagogik att deras beslut nog baserade sig på en verklig rädsla för det man såg hända på andra sidan alperna i Italien.

Det visar återigen att pandemin förflyttar även politiska ledare till helt oprövad mark

Läs mer:

Hotel-Öffnung ab 29. Mai

Vizekanzler Kogler über Lockerungen

Die zweite Welle und der “Corona-Wahnsinn” im Parlament

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.