Nyheter om

Ny rapport: Bönder som försvarar sina rättigheter utsätts för våld

Efter pandemin har det skett en ökning av hot och våld mot bönder, främst utsatta är kvinnor och urbefolkning som står upp för sina rättigheter. Det visar en ny rapport från We Effect.

Enligt en ny rapport från We Effect är det miljöförändringarna i kombination med ökade ekonomiska intressen för mark och naturresurser som bidrar till att våldet mot småskaliga bönder världen över har ökat.

Under år 2020 mördades 331 människorättsförsvarare, enligt We Effects-rapport. Det är fyra i veckan. Av de var två tredjedelar människor som stod upp för miljön och sin mark.

Upplysningen om våldet mot småskaliga bönder och jordbrukare har hamnat i skymundan under pandemin, vilket lett till fler hot och ökat våld. Möjligheten för organisationer att belysa och motverka problematiken har också försvårats.

I länder som Honduras och Filippinerna har utredare av mordfall av miljöförsvarare funnit kopplingar till militären, den nationella regeringen och rättsväsendet. I sociala medier beskrivs böndernas organisationer som upprorsmakare och terrorister som vill motverka tillväxt och utveckling i länderna.

Trots hoten är det flera människor som fortsätter att stå upp för böndernas rättigheter, en av de är Klimataktivsten Ana Belos.

– Vi kan inte förbli tysta när vi ser orättvisor, ser hur mänskliga rättigheter kränks eller hur vår miljö förstörs, säger Anabela Lemos, som leder miljöorganisationen och medverkar i rapporten.

Läs rapporten här.