Nyheter om

122 miljoner fler hungrande de senaste tre åren

Årets FN-rapport över livsmedelssäkerheten i världen visar att antalet hungrande ökat med 122 miljoner på grund av pandemi, klimatförändringar och konflikter.

FN-organen Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske (FAO) FN:s barnrättsorganisation (Unicef) Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) tar gemensamt varje år fram en rapport där både statistik och åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten i världen presenteras.  

Årets rapport “The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) ” konstaterar att 783 miljoner människor beräknas ha drabbats av hunger under 2022, samtidigt som de lyfter vikten av att investera i landsbygdsbefolkngen för att utrota hungern och säkra tillgången på mat i hela världen. Paradoxalt nog är hungern värst för småskaliga jordbrukare på landsbygden som producerar upp till 70 procent av maten i sin egen region. I mer än hälften av de hushåll som har osäker livsmedelsförsörjning på landsbygden är kvinnor huvudförsörjare. 

– En värld utan hunger är möjlig. Det vi saknar är investeringarna och den politiska viljan att implementera lösningar i stor skala, säger IFAD:s ordförande, Alvaro Lario i en kommentar till rapporten. 

IFAD menar nu att omvärlden kraftigt måste öka investeringarna i landsbygdsutveckling för att fattigdomen och hungern ska minska både på landsbygden och i städerna.  Genom ökade investeringar kan småskaliga jordbrukare möta städernas efterfrågan på mer mångsidiga livsmedel vilket kan skapa fler jobb. 

IFAD pekar på att investeringar i jordbruket är två till tre gånger effektivare för att minska fattigdomen än investeringar i någon annan sektor. Det skapar värde, högre inkomster och arbetstillfällen och förser även städerna med livsmedel. Investeringar ibland annat vägar, lager, kylförvaring, elektrifiering, tillgång till digitala verktyg och vattenförsörjning på 300–400 miljarder USD årligen fram till 2030 skulle skapa över 100 miljoner arbetstillfällen på landsbygden samtidigt som klimatförändringarna bromsas och den biologiska mångfalden skyddas, menar IFAD. 

Läs hela årets rapport här.

Toppbild: WFP/Charlie Musoka