Nyheter om ,

Nepal stänger skolor på grund av skenande luftföroreningar

Regeringen i Nepal har beslutat att stänga alla skolor i fyra dagar efter att luftföroreningarna i huvudstaden nått alarmerande höga nivåer.

Ingen annan verksamhet vidtar liknande åtgärder men anledningen till att man stänger skolor är för att ”skydda barnen”, så att de inte skall behöva gå ut i den dåliga luften.

Luftföroreningar har länge varit ett problem i den snabbt växande huvudstaden Katmandu, men under helgen uppmättes de högsta nivåerna sedan 2016 då mätningarna inleddes med 214 mikrogram per kubikmeter i området Bhaisepati vilket är långt över målsättningen om att hålla nivån på 40 mikrogram.

Orsaken är en kombination av damm från byggarbetsplatser, avgaser från gamla, dåligt underhållna fordon och rök från koleldade ugnar. Föroreningarna ökar risken för cancer, stroke, astma och högt blodtryck, enligt experter.

Förutom hälsoaspekten rapporterade även landets internationella flygplats i Katmandu att dålig sikt störde flygningen i stor utsträckning.

Katmandu rankas för närvarande bland de mest förorenade städerna i världen.

På Twitter klagar invånarna i Katmandu på “stickande ögon” och “klåda” på grund av föroreningarna.

Skolorna planeras att öppna nästa måndag igen och då hoppas myndigheterna att vindarna har fört bort det värsta av avgaserna. 

Luftföroreningar orsakar drygt sju miljoner förtida dödsfall varje år, enligt Världshälsoorganisationen WHO. 

Merparten av dödsfallen förorsakas dock inte av lungsjukdomar, vilket man skulle kunna tro, utan av hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt eller stroke.