Nyheter om ,

Snabbguide till valet i Nepal: Oro för våld under valdagen efter flera personangrepp

Vad står på spel i valet i Nepal? Blankspot guidar dig bland partierna och möjliga utfall.

Var: Nepal

När: 20 November

Typ av val: Parlamentsval

Statsskick: Republik

I 239 år var Nepal ett kungadöme innan det omvandlades till en republik efter en lång process som började efter att den siste kungen, Gyanendra, försökte krossa ett maoistiskt uppror genom att skaffa sig absoluta maktbefogenheter. 

Kungens agerande fick det politiska etablissemanget att slå sig ihop med maoistrebellerna och vända sig emot honom. Efter flera år av krig och politisk turbulen avskaffades slutligen monarkin år 2008.

Enligt landets författning är presidenten statschef och överbefälhavare samt har som främsta uppgift att verka för en nationell enighet. Presidenten måste agera i enlighet med regeringens rekommendationer och väljs indirekt av ledamöter i det federala parlamentet och i provinsförsamlingarna vart femte år. Denne kan max väljas om en gång.

Landets lagstiftande federala parlamentet finns i Katmandu och består av två kamrar. Nationalförsamlingen och representanthuset.

Nationalförsamlingen är parlamentets övre kammar och består av 59 ledamöter. Landet har sammanlagt sju provinser och åtta ledamöter var väljs ut från dessa in i nationalförsamlingen vart sjätte år. Av de åtta ledamöterna ska minst tre vara kvinnor, minst en dalit (förr kallade kastlösa) och en funktionshindrad eller från en minoritetsgrupp och tre ledamöter utses av landets president på inrådan av den federala regeringen. 

Parlamentets underhus kallas representanthuset och består av 275 ledamöter som väljs i allmänna val vart femte år. Av dessa väljs 165 i majoritetsval i enmansvalkretsar och 110 i proportionella val enligt partilistor. 

Den verkställande makten innehas av den federala regeringen i landet och premiärministern utses formellt av presidenten och ska vara ledaren för parlamentets största parti eller största partiallians. Premiärministern måste godkännas av parlamentet i en förtroendeomröstning senast 30 dagar efter nomineringen och vid godkännande utser resterande regeringsmedlemmar. 

De sju provinserna har även varsin egen president som utses av den federala statschefen vart femte år. Provinserna har även en regering samt en provinsförsamlingen där det ska sitta dubbelt så många ledamöter som det antal som representerar provinsen i representanthuset i Katmandu.

Valet år 2017 var det första som genomfördes sedan landet hade fått en ny författning två år tidigare. Anledningen till att ingen författning hade implementeras tidigare var till följd av politiska motsättningar om hur statsskicket skulle utformas

Vilka är aktörerna?

Sammanlagt kommer 2412 personer att ställa upp i valet, varav flers kandidater kommer från “Nepals kommunistparti–Förenade marxist-leninisterna” (CPN–UML/UML) som blev störst i det senaste valet år 2017.

Partiet bildades år 1991 genom en sammanslagning av 14 kommunistgrupper och företräder en mer moderat kommunistisk politik jämfört med “Nepals kommunistparti–Maoistiskt center” (CPN-MC) som är ett maoistisk parti. 

CPN-MC grundades år 2016 när tio maoistiska grupperingar bröt sig ur det maoistgerillans parti “UCPN-M”. Dess ordförande är Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) som även ledde det maoistiska upproret mot kungamakten.

Efter CPN–UML:s vins valde partiet att gå ihop med CPN-MC som blev trea i valet under namnet “Nepals kommunistparti (NCP) men efter fem år splittrade alliansens. 

Inför det kommande valet har 141 kandidater registrerats från CPN-UML.

Det näst största partiet i valet år 2017 var mittenpartiet “Nepalesiska kongressen” (NC) som har haft en central roll i landets politiken sedan det grundades år 1950. Partiet har även vissa socialistiska inslag.

Efter att alliansen mellan de kommunistiska partierna splittrades hotades den då valda premiärministern K P Sharma Oli att bli avsatt. Han valde då att avgå självmant och upplösa parlamentet, något som landets Högsta domstol inte godkände.

Istället krävde de att Sher Bahadur Deuba, ledare för NC, skulle bli den nya premiärminister, en position han har haft sedan juli förra året. På så vis fick det näst största partiet i valet regeringsmakten.

I valet kommer 91 av kandidaterna att representera NC.

Partiet “Nepals kommunistparti–Förenade marxist-leninisterna” (CPN–UM) blev störst i det förra valet men efter att den då valde premiärminister avgick valdes Shri Sher Bahadur Deuba från oppositionspartiet “Nepalesiska kongressen” (NC) som ny ledare.
Bild: Premiärminister Shri Sher Bahadur Deuba

Under förra året bildades ytterligare ett kommunistisk partiet från avhoppare från CPN–UML som fick namnet “Nepals kommunistparti – Förenade socialister” (CPN-US).

Det finns även ett stort antal partiet som är regional förankrade såsom de madhesiska partierna. Madhesi är inte ett eget folkslag utan är ett samlingsnamn för indiskättade invånare från den södra delen Terai. Gruppen har länge känt sig försummade av centralregeringen vilket har lett till att allt flera partier ha bildas.  

Från början samlades de flesta madhesierna bakom den politiska rörelsen “Madhesifolkets rättsforum” ( MJF) som i valet år 2008 fick ett starkt stöd men som backade kraftigt i valet år 2013. 

I sin tur har flera allianser bildas, såsom “Nationella folkpartiet—Nepal” (RJP-N) som är en sammanslagning av sju sju madhesiska partier. I valet år 2017 kom partiet in i parlamentet likt “Federalt socialistiskt forum – Nepal” (SSF-N) som också är ett madhesiska parti. Under år 2020 gick de båda partierna samman under namnet “Folkets socialistiska parti” (JSP).

Ytterligare ett parti som finns i landet är “Nationaldemokratiska partiet-Nepal” (RPP-Nepal) som är ett mittenhögerorienterat, kulturkonservativt och rojalistiskt parti. Nationalism, demokrati och liberalism är partiets tre ideologiska pelare och i valet år 2017 kom partiet på tredje plats med 24 mandat.

Vilka är de största problemen i landet?

En stor del av nepals befolkning lever i svår fattigdom, och fler än var tredje barn är hämmat i växten på grund av näringsbrist. 

Många har därför blivit beroende av bistånd och remitteringar, vilket är pengar som utlandsarbetande invånare sänder hem till sina familjer. Nepal är en av de länderna i världen där andelen remitteringar i förhållande till BNP är som högst. Bara under år 2019 uppgick exempelvis remitteringarna till drygt 8 miljarder dollar. 

Kastsystemet är förbjudet enligt lag men påverkar ändå människors ställning i samhällslivet. Många av de fattigaste i landet är kastlösa, även kallade daliterna, medan samhällets elit oftast är krigar- eller prästkaster som heter chhetri och bahun.

Landet vård- och hälsosystem är även otillräckligt, något som syntes under Covid-19 pandemin. Bland annat stod positionen som hälsominister tom i över tre månader och stora delar av befolkningen ansåg även att regeringen inte hade agerat tillräckligt fort.

Sjukdomar som kolera, tuberkulos och HIV/Aids florerar i landet medan nästan ingen i befolkningen har råd till sjukförsäkring eller vård.

Ytterligare ett problem i landet är de förödande effekterna från två jordbävningar som skedde under år 2015. Skalven ledde till att över en halv miljon hem förstördes medan ytterligare en kvart miljon skadades svårt. 

Hundratusentals människor tvingades fly men fick, och har fortfarande inte fått, några tillfälliga bostäder. I sin tur tvingade många leva i skyddsrum under monsunperioden samt vintern. Rekontruktionsarbeterar har gått långsamt, och många har fortfarande inte fått någon kompensering eller bistånd för att kunna påbörja arbetet med att bygga upp sina hem.

Korruption bland makthavarna är också ett utbrett problem i Nepal rättssäkerheten är låg efter inbördeskriget pågick i 10 år fram till år 2006.

Efter kriget inrättades två kommissioner för att utreda anklagelser om människorättsbrott och krigsförbrytelser begångna av maoisterna och regeringsarmén under kriget, något som idag har lett till att över 65 000 anmälningar har lämnats in.

Landets poliskår anses även vara korrumperad och anklagas ofta för sin brutalitet. Tortyr förekommer i häkten och fängelser och vid protester möts ofta demonstranterna av våldsamma motstånd från säkerhetsstyrkor.

Vad står på spel?

Inför valet har flera våldsamma incidenter skett som har ökat oron över hur valdagen kommer att gå.

Bland annat attackerades Hari Kafle, en medlem från CPN-UML i Gandaki-provinsens, i början av veckan när han blev påhoppad av ett gäng personer utanför ett hotell. Det våldsamma angreppet ledde till att Kafle fick sys i huvudets med sju stygn.

En liknande sammandrabbning hade hänt bara dagen innan när anhängare till två två olika partier hamnade i bråk. Bakgrunden ska ha varit att en av grupperna hade vandalisera flera fordon som tillhörde det andra partiet medlemmar runt om i Munglin-Kurintar-området. Samma dag uppstod även våldsamheter mellan medlemmar från CPN-UML och ett madhesiska parti efter att medlemmarna från CPN-UML hade attackerade partiledaren Jayabhan Singh Dhami som senare fick föras till sjukhuset.

Oroligheterna har lett till att regeringen har sagt att de kommer att sätta in säkerhetsstyrka på 300 000 personer under valet samtidigt som polisen ska placera ut 71 693 poliser och 115 000 tillfälliga poliser. Även militären kommer att stå beredd med en styrka på över 70 000 personer under dagen ifall oroligheterna blossar upp. 

Även ett flertal partiet har valt att bojkotta valet, däribland sex kommunistiska partier, medan  centralkommittén för CPN–UML har gjort väggmålningar, delat ut flygblad samt genomfört demonstrationer för att uppmuntra den nepalesiska allmänheten att avvisa omröstningar.

Det härska klimatet precis innan valet samt partiernas val att tydlig ställa sig emot omröstning har gjort experter oroliga för hur det kommer att påverka väljarna. 

Ytterligare ett problem som har framkommit inför valet är avsaknaden av kvinnliga kandidater, trots att landets konstitution kräver att minst en tredjedel av de ledamöter som väljs från varje politiskt parti ska vara kvinnor. 

Av de totalt 2412 kandidaterna som tävlar i de federala valet är endast 225 kvinnor medan av 3224 kandidaterna som tävlar om platser i provinsförsamlingarna är bara 280 kvinnor. I praktiken innebär det att landets lagar inte upprätthålls av ens de största politiska aktörerna, och att kvinnor kommer att vara rejält underrepresenterade i de nya styrena.

Den politiska instabiliteten som har pågått i landet är ytterligare en oro inför valet. Sedan år 2006 har landet haft 13 olika regeringar, och ingen premiärminister eller regering har suttit klart sitt mandat sedan landet avskaffade monarkin.

Vill du läsa mer? tidigare snabbguider hitta du HÄR.

Toppbild: Nepals flagga

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.