Nyheter om

Miljöförstöring kan klassas som "Brott mot mänskligheten"

En växande rörelse, med önationen Vanuatu i spetsen, vill att definitionen av folkrättsbrott ska breddas.

Den lilla stillahavsnationen Vanuatu vill att ekocid – storskaliga och långsiktiga miljöskador – ska betraktas som ett internationellt brott motsvarande folkmord.

Vid ett möte i Internationella brottmålsdomstolen i Haag förra veckan menade ambassadör John Licht från Vanuatu att domstolen bör överväga en ändring av Romstadgan, domstolens rättsliga ram. Förändringen skulle “kriminalisera handlingar som uppgår till ekocid”.

Den sista statsrepresentanten som dryftade idéen om ekocid på ett internationellt forum var Olof Palmé år 1972. Över 40 år av tystnad har därmed brutits konstaterade folkrättsjurister.

Internationella brottmålsdomstolen ansvarar i skrivandets stund för rättskipning vid fyra internationellt erkända brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.

Ekocid fanns med som förslag i de tidiga utkasten av Romstadgan men ströks efter påtryckningar från ett fåtal mäktiga länder, bland annat USA och Storbritannien.

Domstolens auktoritet sträcker sig endast till de 122 länder som ratificerat Romstadgan, vilket utlämnar länder som USA, Kina, Indien och Ryssland.  

Vanuatu, som hotas av de stigande havsnivåerna, har varit en förespråkare av radikala motåtgärder till klimatförändring i många år. Sedan 2015, när cyklonen Pam härjade ön, har nationen blivit allt mer högljudd i sin kritik mot det internationella samfundets handlingsförlamning.

Vanuatus ställningstagande är en stor seger för Stop Ecocide-kampanjen som startades för två år sen. Det lilla landet har hittills varit det enda som formellt samarbetat med kampanjen, som bland annat erbjuder diplomatisk assistans vid förhandlingsborden. Nu ser det dock ut som att Maldiverna också stödjer på kampanjen. Tidigare i november gick även påve Franciskus ut och stöttade idén.

Jojo Mehta, talesperson och koordinator för Stop Ecocide, är optimistisk till förändring av Romstadgan, samtidigt som hon att det borde skett för länge sedan.

– Det är modigt av Vanuatu att öppet ta steget och kräva att ekocid ska ses som ett brott, och det är tydligt från svaret idag att de inte kommer vara ensamma. Det politiska klimatet håller på att förändras i takt med att klimatförändringar erkänns. Initiativet växer – allt vi gör är att accelerera en sedan länge behövd juridisk förändring.

**

Bild: Wikimedia Commons