Analys om ,

Metadata används nu i det globala arbetet mot sexuella övergrepp mot barn

150 lagar gällande sexuella övergrepp mot barn kan nu tack vare ny teknik göra det lättare för allt fler länder att arbeta tillsammans.

Organisationen Internet Watch Foundatio, IWF, med kontor i Cambridgeshire, Storbritannien ägnar en stor del av sin tid åt att hitta bilder och videos som innehåller sexuella övergrepp mot barn. Förra året identifierade de 153 383 webbsidor med länkar till sexuella övergrepp mot barn rapporterar The Wired.

Varje objekt de hittat på dessa länkar bedöms och märks på ett enhetligt sätt och bildar tillsammans en stor databas. Innehållet kan de sedan dela med andra länder i den globala kampen mot övergrepp. Bekymret är dock att olika länder har olika sätt att kategorisera det innehåll som Internet Watch Foundation hittat.

Analytikerna vid den brittiska organisationen för barnskydd delar in materialet i tre kategorier: A, B eller C och baseras på Storbritanniens lagar och straffrättsliga riktlinjer för sexuella övergrepp. De tre grupperna beskriver i stort sett olika typer av övergrepp. Från bilder i kategori A som är den allvarligaste klassificeringen och som inkluderar de grövsta brotten mot barn. Deras klassificeringar används sedan för att räkna ut hur länge någon kan dömas för ett brott.

Men i andra länder används andra klassificeringar. Man kan lägga olika vikt, i olika länder, baserat på vad som händer i bilderna och åldern på de involverade barnen.

De har nu lyckats bygga en programvara de kallar Intelligrade som automatiskt matchar bilder och videor till reglerna och lagarna, tillsvidare i denna fas, Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA.

IWF hoppas att det här ska leda till mindre analytiskt dubbeljobb och att det kan göra det lättare för teknikföretag att prioritera de bilder och videoklippen med de allra mest allvarliga övergreppen först. Med hjälp av nya sätt att märka datan kan man få mer meningsfulla jämförelser av data.

Alla bilder och videor som IWF tittat på får en “hash”, en slags kod, som har delats med teknikföretag och olika brottsbekämpande myndigheter runt om i världen. Dessa koder har bidragit till att upptäcka och blockera spridningen av sexuella övergrepp mot barn. Men det här senaste verktyget ger betydligt mer ny information till varje hash.

IWF har nu ökat mängden metadata, det vill säga mer detaljer, för varje bild och video som de lägger till i listan över hashade eller kodade objekt. Metatadatan utgår från de olika ländernas lagstiftningar för att hjälpa dem att bättre klassificera varje bild utifrån deras olika rådande klassificeringar.

Förbättringar i teknik för upptäckt av missbruk och mer grundliga processer från teknikföretag innebär att mer sexuellt innehåll hittas än någonsin tidigare. Även om vissa företag är bättre än andra .

Det är stora mängder av övergrepp mot barn som sprids på nätet och den amerikanska organisationen National Center for Missing and Exploited Children rapporterar om de högsta siffrorna någonsin under 2020. De har från de olika techföretagen fått in 21.4 miljoner rapporter som sammantaget innehöll 65.4 miljoner bilder, videos och andra filer med olika former av barnmisshandel. Techföretagen är enligt amerikansk lag skyldiga att rapportera om tänkbara övergrepp.

IWF hoppas nu att deras nya system ska hjälpa till med reda ut några av dessa problem med hur olika olika ländera kategoriserar övergrepp mot barn i avvaktan på en universell lag mot sexuella övergrepp mot barn som tidigare setts som en lösning.

– Det (Intelligrade, redaktionens anmärkning) minskar nästan behovet av att skapa en lag runt om i världen som finns för sexuella övergrepp mot barn, säger Emma Hardy, IWF: s kommunikationsdirektör till tidningen Wired.

IWF kommer nu att undersöka om fler länders lagar kan fångas upp med hjälp av den ökade detaljnivån som metadatan ger. Och hoppas någonstans att detta kan innebära att lagstiftningar över hela världen utvecklas än mer till barnens fördel.

– Att kunna göra en tydlig kartläggning av klassificeringen i olika jurisdiktioner kommer förhoppningsvis hjälpa civilsamhällsorganisationer, näringslivet och lagstiftare att identifiera skillnader i politik och reglering som förhoppningsvis kan resultera i bättre lagstiftningsresultat, uppger en talesperson för Googlet till Wired.

IWF-analytikerna tror dessutom också att denna, än mer detaljerade, märkning hjälper alla som arbetar med dessa frågor att förstå vilka olika typer av missbruk som sker och därmed bättre kunna slå tillbaka mot dem. Man hoppas också kunna följa hur brottsligt beteende förändrar sig över tid, frekvens av olika sorters övergrepp och mer om åldersfördelning av olika övergrepp och på vilka plattformar de olika typerna av övergrepp distribueras.

I Sverige har under året polisen lanserat en brottsförebyggande satsning för att öka kunskapen om sexualbrott mot barn och ungdomar på nätet. Satsningen bygger på att ge skolan, föräldrar och barn olika verktyg för en tryggare tillvaro på nätet.

Läs mer:

The net is closing on child sexual abuse images – Wired

Online Child Sexual Abuse Content: The Development of a Comprehensive, Transferable International Internet Notice and Takedown System, U.S Department of Justice

Är det delbart? Informationsmaterial från Polisen

Foto: Bubble Catcher, Jeff Kubina, CC BY-SA 2.0