Nyheter om

Läkare i upprop: "Evakuera flyktingarna"

Europeiska läkare kräver att flyktingarna på de grekiska öarna evakueras till säkerhet innan coronasmittan får fäste och sprids.

I flyktinglägret Moria på den Grekiska ön Lesbos bor ungefär 20 000 flyktingar i ett läger som byggts för att hysa 3 000 personer.

I tält och containrar delar flera familjer på samma utrymmen, det finns få toaletter och begränsat med vatten. Nu har det överhängande hotet för en katastrofal smittspridning av covid-19 i Moria och andra flyktingläger fått europeiska läkare att agera.

Uppropet #SOSMoria är undertecknat av 5024 läkare och har över 22 000 underskrifter. Läkarna som initierat uppropet vill att EU:s ledare ska förverkliga det löfte som gavs 2016 om att varje land ska ta emot ett bestämt antal flyktingar från Grekland och Turkiet.

Läkarna varnar också för att det inte räcker med att skicka flyktingarna till det grekiska fastlandet, då även dessa läger är överfulla. 

Enligt professor och barnläkaren Henry Ascher handlar det här uppropet inte bara om att skydda de mest utsatta i flyktinglägren; en smittspridning av den omfattning som skulle kunna ske i Moria skulle få katastrofala följder för hela Europa. 

– Vi kan inte bortse från vad som händer på Moria. Vi kan inte tro att smittspridningen håller sig innanför Morias gränser, eller Lesbos gränser eller Greklands gränser. Vi bör agera i enlighet med det. 

I Moria tillhör många av flyktingarna riskgruppen för viruset, det finns många sjuka eller psykiskt traumatiserade människor i mycket dåligt tillstånd. Men det är svårt att få tillgång till vård.

Henry Ascher tror att den stora uppslutningen av europeiska läkare bakom detta upprop, trots att sjukvården i de egna länderna just nu är hårt drabbade av viruset, beror på en känsla av ansvar för att ta hand om de mest utsatta. Samtidigt tror han att läkarna också drivs av insikt om hur förödande ett virusutbrott i Moria skulle vara för resten av världen. 

– Det är en historisk lärdom som vi läkare har, inte minst från när Sverige var ett fattigt land och drabbat av tuberkulos. Smittan spred sig värst bland de fattiga, men det var ju inte på något sätt begränsat till fattiga människor i utsatta förhållanden.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.