Analys om

Samordningsproblemen allt mer uppenbara för den svenska coronastrategin – en regeringskris närmar sig

Sverige och resten av Europa befinner sig i ett fortsatt kritiskt läge. Viruset lever sitt eget liv och det är en hårt pressad situation. På presskonferensen fredagen före jul avslöjades allvarliga samordningsproblem när många nya restriktioner presenterades utan en genomtänkt plan för om de ens var möjliga att genomföra.

Samma vecka som den allvarliga kritiken från coronakommissionen kom, som konstaterade att den breda spridningen i samhället var orsaken till att Sverige misslyckats med sin strategi att skydda de äldre, höll regeringen en presskonferens som presenterade en mängd nya restriktioner. Presskonferensen hade skjutits upp timmer för timme och med facit in hand verkar många av de nya restriktionerna varit fullständiga nyheter för de flesta som sedan skulle ta ansvaret för att hantera dem.

Tidpunkten sent på fredagen den 18 december var udda. Det var för många den sista arbetsdagen före julledighet. Eter en tung höst hade många fler än vanligt bestämt sig för att trappa ner och börja sin julledighet redan denna helg. Även om de flesta berörda redan arbetar hemma fick de i princip ”vända i dörren” det vill säga återvända till tangentbordet när de hörde vilka restriktioner som just presenterades.

Faktum är att presskonferensen – fredagen före julveckan – kanske var de första tecknen på en regeringskris? På högsta nivå börjar det infinna sig en oro över att situationen inte längre går att kontrollera så man verkar ösa ur sig olika lösningar utan att ens ha tänkt igenom dem – vare sig om de ens är lagliga eller logistiskt möjliga.

Det är ett väletablerat knep att släppa nyheter man hoppas ska flyga under radarn fredag eftermiddag – det är då störst chans att de får så lite genomslag som möjligt när alla specialreportrar har gått för dagen och redaktionerna gått ner till helgbemanning.

Men under en eskalerande pandemi är det inte bara medierna som får det svårare att göra ett ordentligt jobb om det sker vid denna tidpunkt, utan även alla de aktörer som ska anpassa sin verksamhet utifrån de nya rekommendationerna som regeringen presenterade.

I det akuta läge som råder nu vädjade man om sunt förnuft samt lanserade en bred palett av åtgärder som påverkar flera aktörer allt från restauranger, privata näringsidkare, länstrafikföretag och badhus. De lämnades till att med kort varsel själva försöka tolka och gissa sig till vad som egentligen sagts.

Huvudbudskapet under presskonferensen var att alla måste hålla ut ytterligare en tid, följa råden och de nya restriktionerna.

De nya svenska restriktionerna berörde en hel del områden. Från begränsningar av storleken på grupper på restauranger till maxantal av besökare i butiker, köpcentrum och på gym. Munskydden ska nu rekommenderas i lokaltrafiken samt att all ej nödvändig verksamhet som bedrivs av stat, regioner och kommuner ska stängas under samma period.

När statsministern räknade upp vilka verksamheter det gällde svarade han ”bland annat badhus, idrottshallar, museum, etc”.

När Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson senare fick ge fler detaljer om rekommendationerna inkluderade han även biblioteken och de ingick även i det som senare lades ut på Regeringens och myndigheternas hemsida om de nya rekommendationerna.

Detta ledde till att landets samtliga bibliotek fick arbeta intensivt hela helgen efter presskonferensen och i landets 290 kommuner försökte man tolka de nya restriktionerna. Effekten blev att i stort sett all folkbiblioteksverksamhet i hela landet nu är stängd till och med den 24 januari.

Någon dag senare upptäcker bibliotekspersonal att rekommendationerna på regeringens och Folkhälsomyndighetens webbplatser ändrats. Bibliotek anses inte längre tillhöra de verksamheter som bör vara stängda. Däremot låg informationen på krisinformation.se, som ligger under MSB, oförändrad.

Biblioteksföreningen sade senare att denna förvirring beror på bristande samordning inom Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten. Och resultatet över denna ogenomtänkta restriktion blev alltså stängda folkbibliotek över hela landet, trots att biblioteken enligt bibliotekslagen är en samhällsservice som enligt lag ska finnas tillgänglig för alla.

– Att felaktigt gå ut med information att biblioteken ska vara stängda är mycket allvarligt och får stora konsekvenser för människors åsikts- och yttrandefrihet, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och menar att det hindrar för lång tid människor att få tillgång till internet, tidningar och information.

TT har efter Biblioteksföreningens avslöjande sökt regeringen som hänvisar alla frågor till Folkhälsomyndigheten. Men myndigheten i sin tur säger att det är regeringens ansvar skriver Aftonbladet.

– Det är regeringen som har vänt sig till kommunerna, som i sin tur har valt att stänga ner vissa verksamheter. Det här har inte gått via Folkhälsomyndigheten, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten till TT.

Återigen visade det sig alltså att Folkhälsomyndigheten presenterar ”rekommendationer” eller vädjar om ett visst beteende men missar att i förväg ha analyserat vad det i realiteten innebär och de konsekvenser det får för de som ska utföra rekommendationerna. Få verksamhetsansvariga vågar göra något annat än att fullständigt lyda Folkhälsomyndigheten och agerar precis som landets folkbibliotek nu gjort. Det handlar ju om liv och död. Ingen vill göra något som bidrar till att fler smittas.

Det blev också ännu ett tydligt exemepl på att sakkunskapen om bibliotekslagen eller om folkbibliotekens roll i lokalsamhället fullständigt saknas.

Ytterligare en annan restriktion som kommer att kräva stora arbetsinsatser och logistiska utmaningar av regionerna runt om i landet är påståendet om att munskydden ska delas ut i lokaltrafiken. Munskydd ska enligt den första informationen användas under vissa tider på dygnet i lokaltrafiken över hela landet.

Genomförandet av detta kommer också att kompliceras av att munskydden i det offentliga samtalet redan är en polariserande krutdurk.

De har ju under hela pandemin i Sverige setts som ett verktyg som ska införas när situationen så kräver. Nu har alltså den tidpunkten kommit men hur ska ens trafikbolagen kunna tillhandahålla munskydd för de som glömt?

I Stockholm reser cirka 900 000 resenärer varje dag med Stockholms lokaltrafik. Västtrafiken har cirka 440 000 resenärer dagligen. I Skånetrafiken reser cirka 465 000 personer dagligen.

Hur ska logistiken för detta gå till överhuvudtaget? Från vem som ska dela ut maskerna till leveranstider och lagerhållning och om det har saknats munskydd inom vården varifrån ska dessa ens komma? Vi pratar om enorma volymer.

Vid sidan av en enorm logistisk utmaning att lösa före den sjunde januari kommer det också att krävas en gedigen kommunikationsinsats. Här behöver man ta hänsyn till det starka motståndet mot munskydd som vuxit i Sverige bland annat på grund av Folkhälsomyndighetens tidigare tydliga rekommendationer. De som kommer att möta dessa ifrågasättanden och diskussioner om munskydden allra mest är de som arbetar i första ledet ute i lokaltrafiken mot resenärerna.

Det finns också från myndigheters sida en oro att människor slutar att hålla avstånd och ger sig ut i trängsel på grund av munskydden eller till och med går ut med sjukdsomsymptom.

Detta trots att WHO ser munskydd som ett av verktygen i en strategi fylld av olika åtgärder där det viktigaste alltid, med eller utan munskydd, är att hålla avstånd och tvätta händerna.

När Johan Carlsson under presskonferensen gav mer detaljer runt munskydden sätter han, trots denna reservation från Folkhälsomyndigheten om människors förmåga att hålla avstånd, in munskydd i kontexten ”användas i trånga utrymmen där trängsel inte går att undvika” med hänvisning till trafiktoppar som arbetspendling i lokaltrafiken.

Det blir ju svårt att få den breda allmänheten att förstå hur det här går ihop när Folkhälsomyndigheten till och med under presskonferensen så tydligt signalerar att de inte tror på dem.

I luddigheten runt alla uppföljande frågor under presskonferensen var det tydligt att Johan Carlsson så gott han kunde rent teoretiskt försökte försvara ”chefens” beslut som den tjänsteman han är, men i grunden märktes det att han inte tror på denna lösning. Och att de dessutom ska införas genom att göra det mer krångligt och omöjligt genom ett löfte om utdelande av munskydd och under vissa tidsperioder är helt obegripligt.

Även vice statsminister Isabella Lövin deltog under presskonferensen och var det statsråd som denna gång fick komma med de starkaste formuleringarna om liv och död. Om hur allt det vi gör nu påverkar vilka som kan smittas och eventuellt dö.

Dessa skarpa ord skulle fungera som en inledning till en efterfrågad skärpning den kommande månaden för arbetsgivare och arbetstagare som ska se till att fortsätta arbeta hemma.

Just denna passus missade tyvärr att ta hänsyn till vad de allra flesta hade i sina tankar dessa dagar före julledigheten: Nyckelbudskapet borde ha varit ”Återvänd inte till kontoret efter julledigheten.” vilket för många med barn i skolåldern kan bli tidigast den 7:e januari.

Om det någon gång under denna pandemi funnits en situation där arbetsplatser verkligen inte är potentiella smitthärdar är det ju de kommande veckorna.

Under flera veckor har vi kunnat följa en ökande smitta i Europa och det är alltså först dagen före julaftonsveckan som regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar skarpt att hålla sig borta från arbetsplatsen. Ett tecken som något att det finns en lurande panik inom regeringen för situationen.

Avslutningsvis kom en vädjan riktad mot privata köpcentrum och mellandagsrean. Frågan är hur många ur alllmänheten ens kommer att vilja rusa till köpcentrum som vore de kor på ett kosläpp till våren. Tanken på att trängas är för de flesta ändock mest skrämmande och de allra flesta är nog rejält tveksamma inför att trängas med många människor.

Mer konstruktivt hade ju varit att vädja till näringsidkare och konsumenter att använda sig av internet för mellandagsrean. Att inte ens nämna möjligheterna med näthandeln är mer än förvånande.

Sammantaget avslöjade sig dagarna före jul att den stora frågan är om ens regeringen har den uthållighet kvar som avkrävs allmänheten.

Se pressträffen här:

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.