Röster om

Krönika: Detta hade jag velat säga om inte Kina kastat ut mig från FN-konferensen

I veckan hamnade Wikimedia i Sverige i fokus för Kinas påverkan i FN. De blockerades efter att Kina uppgett att Wikipedia "sprider desinformation". Nu skriver Wikimedia Sveriges Eric Luth själv om att hamna i världspolitikens centrum.

Text och foto: Eric Luth

Jag sitter på ett sidoevent om text- and data mining i Genève. Den stående kommittén för upphovsrätt och relaterade rättigheter (SCCR) vid FN-organet WIPO – Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten – håller sin fyrtioandra konferens. 

En delegat från Uganda lyfter en oro över att en alltför strikt upphovsrättslagstiftning i många afrikanska länder, utan nödvändiga undantag och inskränkningar för exempelvis just text- and data mining, kommer att upprätthålla klyftan mellan vilka som forskar och vilka som beforskas. 

Forskningen, framhåller delegaten, den görs i länder där både forskning i sig och kommunikation av forskningsresultat kan ske tack vare starka upphovsrättsliga undantag. I länder där man saknar sådana undantag, företrädesvis i den globala södern, blir man istället snarare föremål för forskningen. 

SCCR är ett av de främsta internationella forumen för upphovsrättsliga diskussioner. Här träffas världens länder för att diskutera hur den internationella upphovsrätten kan förbättras. Det uppmärksammade Marrakechfördraget, om undantag till upphovsrätten för personer med synnedsättningar, är exempelvis sprunget ur SCCR.

Under konferensens andra hälft diskuteras just undantag och inskränkningar i upphovsrätten. Den afrikanska gruppen har tagit fram ett utkast på en arbetsplan på området. Man vill se bättre internationell koordinering kring undantag och inskränkningar, bland annat för kulturarvs- och utbildningsinstitutioner. Man vill att internationella expertöverläggningar och informationssessioner hålls med fokus på undantag och inskränkningar, i synnerhet utifrån hur man ska kunna göra det lättare att arbeta över nationsgränser med skyddat material. 

Utkastet är en bra början. Det är en viktig vitamininjektion i en internationell konversation kring de här frågorna, som annars har gått i stå. Algeriet, som leder den afrikanska gruppen i SCCR, talar väl för behovet av starkare internationella överenskommelser kring undantag och inskränkningar. 

Mycket av detta hade jag velat säga under konferensen. Säga att Wikimedia Sverige stöttar förslaget, och att vi också ser ett stort behov av en större internationell koordinering. Säga att undantag och inskränkningar i upphovsrätten är helt nödvändiga för att balansera upphovsrättsinnehavarnas långtgående rättigheter. 

Det behövs upphovsrättsliga skydd. Men det behövs också luft i upphovsrättssystemet, vilket även UNESCO:s nya rekommendation för öppen forskning konstaterar: 

“[Den öppna forskningen] behöver använda sig av den flexibilitet som finns inbyggd i den intellektuella äganderätten för att kunna ge tillgång till kunskap åt alla till förmån för forskningen och samhället och för att främja möjligheter för innovation och deltagande i samskapandet av kunskap.”  

Det här är frågor som jag och Wikimediarörelsen brinner för. Dessvärre fick jag ingen möjlighet att prata om detta.

Kina valde nämligen att stänga oss ute från konferensen. Eftersom “en del Wikimediaprojekt, bland annat Wikipedia, innehåller mycket felaktig information som strider mot principen om ‘ett Kina’”, enligt Kinas nationella delegat, vägrade de att godkänna vår ansökan om observatörsstatus. 

Kina stängde ute Wikimediarörelsen från konferensen. Jag fick därför ingen möjlighet att å Wikimedia Sveriges vägnar förklara hur viktigt det är med en flexibilitet i upphovsrätten. Hur Wikimediarörelsen skulle gynnas av internationell koordinering av undantag och inskränkningar i upphovsrätten, eftersom vårt arbete är gränsöverskridande till sin natur. Rörelsens volontärer och skribenter är verksamma över hela världen, men delar alla samma mål: Att ge allmänheten tillgång till kunskap. 

Wikimedia Sverige är inte ensamma.

Kina i synnerhet, men även andra auktoritära regimer, stänger i allt högre grad ute ideella föreningar och civilsamhället från det internationella samfundet. Man belägger ideella föreningar, med viktiga erfarenheter och viktig kunskap, med munkavle. Eftersom beslut om vilka som får närvara av tradition tas genom konsensus kan västvärldens demokratier, de enda som hittills har protesterat mot Kinas obstruktioner, inte göra mycket. FN politiseras, och det är inte i demokratisk riktning med mer yttrandefrihet och stärkt föreningsfrihet som mål. Snarare tvärtom. 

Det finns dock ingenting i WIPO:s arbetsordning som kräver att beslut ska tas med konsensus. Västvärlden kan markera, och tvinga fram en omröstning. Demokratiska regeringar kan också göra sin röst hörd, och kräva att den här avdemokratiseringen av det internationella samfundet upphör. 

Sverige, Schweiz, USA, Frankrike, Tyskland och några länder till gav Wikimedia Sverige och de andra Wikimediaföreningarna sitt stöd under SCCR, och protesterade mot Kina.

Men än så länge är det bara ord.

Situationen kommer inte förändras förrän ord övergår till handling. 

Text: Eric Luth, Projektledare engagemang och påverkan | Project Manager, Involvement and Advocacy, Wikimedia Sverige.

Toppbild: Montage, porträttfoto av Aida Kadrispahic /Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0.