Nyheter om

Kritik mot Säpo efter dubbla budskap om terrorklassificering

Kritik har väckts mot Säpo efter att delar av ett förundersökningsprotokoll mot en PKK-anklagad offentliggjorts. Den svenska-kurdiska föreningen NCDK pekades felaktigt ut som terroriststämplad.

Den åtalade mannen anklagas för terrorfinansiering av organisationen PKK. Han saknar uppehållstillstånd i Sverige och riskerar utvisning till Turkiet.

Förundersökningsprotokollet i veckan väckte flera nya frågor. På sidan 380 redogörs för en konversation mellan förhörsledaren (Fhl) och den åtalade om den svensk-kurdiska föreningen NCDK.

”Fhl: Du sade tidigare att du var med på demonstrationer bland annat. Var det tillsammans med NCDK?

– Ja det stämmer.

Fhl: Du var då delaktig i demonstrationerna med NCDK?

– Ja det stämmer

Fhl: Säkerhetspolisen har gjort bedömningen att NCDK är en terroristorganisation.

– Är jag inte medveten om.”

NCDK är den största kurdiska kulturföreningen i Sverige med lokalföreningar över hela landet. Under flera platser i protokollet refereras det till den åtalades relation till NCDK.

När Blankspot skriver till Säpos presstjänst för att verifiera statusen för NCDK svarar de att Säpo inte har terrorklassificerat föreningen:

”Säkerhetspolisen gör inga egna klassificeringar av huruvida en organisation är att betrakta som terroristorganisation, utan vi förhåller oss till vilka organisationer eller verksamheter som terrorklassats av Sverige eller internationella organ såsom EU och FN. Organisationen NCDK är inte klassificerad som en terrororganisation i något sådant sammanhang.

Huruvida det finns kopplingar mellan terrorklassade organisationer och andra organisationer, verksamheter eller individer är en fråga för kommande rättsprocess.

För ytterligare frågor kopplade till uppgifter i nämnt förundersökningsprotokoll får jag som sagt hänvisa till förundersökningsledaren, åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål.”

Under dagen försökte vi nå åklagaren vid riksenheten för säkerhetsmål, men svaret uteblev. Däremot fick Aftonbladet en kommentar där åklagaren Hans Ihrman bekräftar att frågan togs upp under förhören.

– Det är en enskild förhörsledare och det är en helt annan sak. Den gruppen [NCDK] är inte terrorklassificerad och det är en fråga som är ställd i ett förhör, det är det som uttrycks. Det är inte en officiell hållning, den gruppen är inte terrorklassad, säger Hans Ihrman till Aftonbladet.

Under söndagskvällen reagerade företrädare för NCDK på förvirringen om huruvida de är terrorklassificerade eller inte.

I ett pressutskick skriver de att de är Sveriges största kulturförening för kurder och har haft verksamhet i Sverige i decennier. De tillägger också att det inte är första gången som NCDK nämns i liknande sammanhang eller används mot utvisningshotade personer i migrationsrättsliga mål.

”NCDK är Sveriges största kulturförening för kurder och en demokratisk organisation som har verkat i landet under flera decennier. […] Trots klarläggandet har vi anledning att tro att Säpo i förundersökningsprotokollet sa den tysta delen högt.

Vi grundar detta på att frågor om NCDK upptar en stor del av förhören i den publicerade förundersökningen. Men också på det faktum att uppgifter i media och direkt från kurder som förhörts av Säpo under det senaste halvåret i migrationsärenden säger samma sak. Ett stort fokus läggs på frågor om oss, NCDK!”

Vidare kräver de att det görs en oberoende utredning av Säpo för att undersöka om felaktiga stämplingar av NCDK använts för att utvisa kurder till länder som Turkiet.

Även asylrättsjuristen Miran Kakaee vid Fridh advokatbyrå i Göteborg är kritisk. Han har de senaste åren företrätt flera klienter som hotas av utvisning i och med de är klassificerade som ett säkerhetshot för Sverige.

– Uttalandet om att Säpo har klassificerat NCDK som en terroristorganisation bekräftar tyvärr mina misstankar. Det finns nämligen en gemensam nämnare i de migrationsärenden där Säpo har rekommenderat utvisning av mina klienter, vilket är någon form av engagemang inom NCDK, säger Miran Kakaee.

Han tolkar det också som att Säpo försöker understryka att det finns en koppling mellan NCDK och PKK.

– I de förhör som Säpo hållit med mina klienter är det tydligt att NCDK är av stort intresse för myndigheten och att de driver en linje om att det finns en koppling mellan PKK och NCDK, säger Miran Kakaee

Huruvida det går att bekräfta Miran Kakaees farhågor är svårt att göra. Underlagen som Migrationsverket baserar sina bedömningar på är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga handlingar.

Toppbild: Kollage där människor som demonstrerar med PKK-flaggor är inklippta framför Säkerhetspolisens lokaler.