Nyheter om ,

Säkerhetshotstämplade Znar vill att Säpo utreder hans ärende igen

I augusti ska Znar Carlssons tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängas. Men en ny hemställan från Migrationsverket gör att terroristklassificerade utlänningar kan komma att fråntas sina rättigheter.

Blankspot rapporterade i höstas om att den utvisningshotade kurden Znar Bozkurt, som numera heter Mattias Znar Carlsson, efter 55 dagar släppts ur förvaret i Märsta utanför Stockholm. Det var i mitten på augusti som han greps i sitt hem för att utvisas till Turkiet.

I Blankspots specialpodd berättar Znar att han bytt till sitt kristna dopsnamn Mattias och att han tagit sin makes namn Carlsson.

– Bozkurt betyder grå varg på turkiska, och det är rasistiskt, säger Znar Carlsson i podden.

Han kom till Sverige 2014 som arbetskraftsinvandrare. Två år senare sökte han i stället asyl efter att dels kommit ut som homosexuell inför sin familj, dels för att han haft kopplingar till det kurdiska socialdemokratiska partiet HDP. En av hans barndomsvänner hade fängslats för sitt politiska engagemang och Znar Carlsson upplevde att han skulle råka ut för samma öde.

En fem år lång asylrättsprövning senare beslutade Migrationsverket i december 2021 slutligen att Znar Carlsson skulle utvisas till Turkiet. Man ansåg att han inte har skyddsskäl för att stanna, och i hans beslut hade dessutom svenska säkerhetspolisen (Säpo) gjort en säkerhetsbedömning där man anser att han är ett hot.

Det framgår inte i Migrationsverkets beslut, men enligt Znar Carlsson beror bedömningen på att han varit politiskt aktiv i Turkiet och Säpo har i ett förhör frågat ut honom om hans kopplingar till PKK.

Znar Carlsson har aldrig givits möjligheten att rättsligt bemöta bevisen från Säpo.

När han i augusti arresterades och svenska medier, däribland Blankspot, rapporterade om fallet uppmärksammades det brett i turkiska medier. I ett trettiotal tidningar, däribland flera stora statliga, stod det att Znar Carlsson har misstänkt samröre med PKK.

I augusti löper hans tidsbegränsade uppehållstillstånd ut. Hans juridiska biträde Miran Kakaee från Fridh Advokater, som precis skickat in förlängningsansökan, säger till Blankspot att uppehållstillståndet sannolikt kommer förlängas.

– Som det ser ut kommer tillståndet förlängas, men vi vet samtidigt att Migrationsverket begärt om en lagändring för så kallade säkerhetshot, säger Miran Kakaee.

Strax innan Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets förra generaldirektör, avslutade sitt förordnande i maj i år lade Migrationsverket fram en hemställan till regeringen. Det innebär att myndigheten begär att regeringen ska pröva en lagändring för personer som anses av Säpo vara potentiella säkerhetshot.

I ett pressmeddelande från Migrationsverket säger Mikael Ribbenvik att den som misstänks av Säpo inte bör omfattas av samma rättigheter som skyddsbehövande.

– Det är enligt vår mening orimligt att individer som vi beslutat ska utvisas eftersom de bedöms utgöra säkerhetshot, eller för att de misstänks för synnerligen allvarlig brottslighet, ska tillåtas etablera sig i landet och ha samma rättigheter och förmåner som skyddsbehövande, sade generaldirektör Mikael Ribbenvik till Migrationsverket i april.

Miran Kakaee förklarar att det innebär att personer som är i samma situation som Znar Carlsson föreslås inte längre ges möjlighet att få uppehållstillstånd.

– Man har bland annat begärt att personer som Znar inte ska kunna få förlängda uppehållstillstånd. I stället ska deras utvisningsbeslut inhiberas – pausas – i väntan på att de inom en oklar framtid ska kunna verkställas. Vi vet inte när eller hur en sådan lagändring kan vara på plats, men det skulle drabba Znar väldigt hårt som i så fall inte skulle kunna arbeta, folkbokföra sig eller ta del av samhället. Staten skulle försätta Znar i limbo och i rättslöshet, säger Miran Kakaee.

I Blankspots specialpodd med Znar Carlsson säger han att det i praktiken skulle innebär att hans make Tage Carlsson skulle behöva finansiera livet för dem båda.

– Tages lön är så låg att det inte är säkert att han skulle ha råd att vara tillsammans med mig, säger Znar Carlsson i specialpodden.

Tidigare har vi försökt att få ta del av Säpos bedömning, men har nekats med hänvisning till att de är säkerhetsklassificerade. Denna gång har vi ställt en fråga till Säpo om de kommer åter kommer öppna utredningen av Znar Carlsson om Migrationsverket skickar ärendet på remiss till dem igen.

I svaret skriver Säpos presstjänst att de inte kan kommentera enskilda ärenden och att de inte kan spekulera i något som inte har inträffat än.

Migrationsverkets presstjänst skriver å sin sida till till Blankspot att samverkan mellan myndigheterna är löpande och att det finns möjlighet för Säpo att yttra sig oavsett var i processen ett ärende befinner sig.

“Utifrån förordning (2019:502) är samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen styrt och vi är skyldiga att bistå. Samarbetet myndigheterna emellan upphör inte bara för att ena parten har fått yttra sig initialt i ärenden. Säpo har således möjlig att uttala sig i varje ansökan om uppehållstillstånd, oavsett var i processen ett ärende befinner sig.”

På en uppföljande fråga om det är Migrationsverket eller Säpo som initierar kontakten mellan myndigheterna svarar presstjänsten att det avgörs i varje enskilt ärende.

I Blankspots intervju med Znar Carlsson säger han att han vill att det ska ske en ny utredning.

– Om Säpo kan göra en ny utredning så vill jag det, säger Znar Carlsson.

Lyssna på Blankspots specialpodd med Znar Carlsson här eller där poddar finns.

Toppbild: Arkivbild från när Znars make Tage Carlsson besökte honom i häktet i hösten 2022. Foto Rasmus Canbäck