Nyheter om

Kommer alla länder att ha råd med covidvaccinet?

Ett fåtal höginkomstländer har köpt merparten av vaccindoserna mot covid-19. Det betyder att stora delar av världens befolkning riskerar att bli utan vaccin.

Det pågår en kapplöpning mellan rika länder – såsom USA, Storbritannien, Sverige om att få tillgång till så stora mängder av vaccin mot covid-19 som möjligt. En massvaccinering har redan påbörjats i Storbritannien och Ryssland men hur ser det ut i fattigare länder?

I Läkare utan gränsers podcast “Uppdrag: Rädda liv” förklarar vaccinexperten Kate Elder hur man på ett rättvist sätt skulle kunna dela upp vaccinet och prioritera folkhälsan istället för att de rikaste länderna ska få köpa upp så mycket de kan.

– I dagsläget har 13 procent av länderna köpt upp och förbeställt 50 procent av tillgängligt vaccin, berättar Kate Elder.

Hon menar också att den ordning som råder idag med att de som betalar mest är de som får vaccinet först är orimlig.

– Vaccinet borde istället gå igenom humanitära hjälporganisationer som tittar på det faktiska behovet och prioriterar därefter, säger Kate Elder.

Men det finns trots allt hopp om att jämna ut fördelningen något. Kate Elder berättar i intervjun om hur det nu sker globala påtryckningar mot de välbärgade länderna – som lyckats köpa stora kvantiteter av vaccinet – att överlåta delar av det till länder i större behov.

– Rika länders vilja att framstå i god dager kan även det resultera i att vaccin i viss utsträckning skänks till fattigare länder. De borde även kunna se och förstå fördelarna med att dela med sig av vaccinet, menar Kate Elder.

Samtidigt har Storbritannien påbörjat vaccinering, innan övriga EU-länder har kunnat göra det. Det beror på att Storbritannien efter att ha lämnat EU inte behöver vänta på att vaccinet ska godkännas av unionen.

– Det är ett humanitärt misslyckande om en frisk individ i ett land som Sverige eller USA vaccineras före en hälso-och sjukvårdsarbetare i ett låginkomstland, säger Kate Elder.

I Sverige räknar man med att påbörja vaccineringen i början av 2021 och myndigheterna räknar med att alla över 18 år ska ha erbjudits vaccinering innan sommaren. De som först erbjuds vaccinering är de som tillhör riskgrupperna.

Indien och Sydafrika har lämnat in ett förslag till världshandelsorganisationen WTO om att frångå patent på alla medicinska produkter mot covid-19 för att fler ska kunna tillverka och distribuera dem och på så vis säkra större och billigare tillgång globalt. Många höginkomstländer – inklusive Sverige – har inte ställt sig bakom förslaget.

– Vi behöver en mer jämlik maktbalans mellan allmänheten och de stora läkemedelsföretagen. För detta krävs extra åtgärder för att garantera att folkhälsan sätts framför vinster, säger Kate Elder i Läkare Utan Gränsers podcast.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.