Analys om

Kinesiska mobilnät splittrar väst

Vissa regeringar drar sig för att släppa in ett företag med nära band till Kina i sin infrastruktur. Andra öppnar sina marknader för Huawei.

Det kinesiska företaget Huawei är ett av världens största telekommunikations och IT-bolag. Marknadsandelen beräknas till nästan 30 procent av den globala telekomindustrin. Men företag har anklagats för att installera så kallade bakdörrar i sina produkter. Bakdörrar som sedan kan användas av den kinesiska regimen för att spionera på användarna, bland annat som ett sätt att stjäla intellektuell egendom från utländska tech-bolag.

Mest omstritt är företagets 5G teknik, den infrastruktur som kommer ligga till grund för nästa generations mobilnätverk. Företagets storlek återspeglar också förmågan att bjuda under konkurrenters lösningar vilket gör att de ofta erbjuder marknadens billigaste alternativ.

Frågetecknen kring företagets affärsmetoder är många.

Förutom spioneri anklagas företaget för att ha brutit mot USA:s sanktioner mot Iran, bankbedrägeri och korruption. I USA är företagets 5G teknik i stort sett bannlyst och ses som en nationell säkerhetsrisk.

Att Huawei spikat ihop ett ”icke-spionageavtal” som de bland annat erbjudit Storbritannien och Indien ökar i mångas ögon bara osäkerheten.

Hur kontrollerat är egentligen Huawei av Beijing?

Privata företag i Kina ansvarar fortfarande för grundläggande affärsbeslut. Men pressen från partikommittéerna att få en plats vid bordet när stora investeringar eller liknande beslut ska fattas innebär att linjerna mellan stat och privata företag ofta blir suddiga.

Sedan Xi Jinping tog över som generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti 2012 har den kinesiska staten stärkt makten över privata företag.

Bland annat infördes en ny lag 2017 som slog fast att organisationer ska bidra och samarbeta med staten i underrättelsearbete.

Ren Zhengfei, företagets grundare, har bestämt förnekat anklagelserna om spionage.

– Vi deltar aldrig i spionage och vi tillåter inte någon av våra anställda att göra det. Vi installerar absolut aldrig några bakdörrar. Även om vi vore tvungna av kinesisk lag så skulle vi aldrig göra det, sa han tidigare i år till amerikansk TV.

Zhengfei har dock starka kopplingar till regimen i Kina. Under kulturrevolutionen arbetade han som ingenjör inom Folkets befrielsearmé och han gick senare med i kommunistpartiet.

Oron i Washington är att Kina med Huawei som proxy kommer använda tekniken som ett vapen. Ett vapen varigenom kommunistregimen smidigt kan spionera på eller rent av stänga ner utländska nätverk.

Företaget har även anklagats för att ha hjälpt auktoritära regimer i Uganda och Zambia att spionera på oppositionspolitiker. Anklagelser som företaget och regimerna förnekat.

Världen över ökar den amerikanska pressen på enskilda länder att stänga ute eller begränsa Huaweis teknik.

För många länder är detta inte ett enkelt val. Inte ens för USA:s närmsta allierade.

Underrättelsealliansen ”Five Eyes” som består av Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada och Storbritannien skapades för att bevaka Sovjetunionen och Warszawapaktens informationsväxling. Nu svajar alliansen.

USA och Australien har portat Huawei. Nya Zeeland har hittills stängt ute företagets 5G teknik från ett av sina nätverk och undersöker om landet ska dra detta längre.

Kanada har inte fattat ett beslut men har varnats av USA för att delningen av underrättelseinformation kan komma begränsas om landet inte väljer att stänga ute Huawei från sina nätverk.

Samma budskap har framförts till Storbritannien men här har man stött på patrull. I slutet av oktober meddelade Boris Johnson att han vill tillåta företagets 5G teknik i landet – något som hans företrädare Theresa May också ville göra. Det formella beslutet kommer fattas efter valet 12 december.

Varför denna oenighet? Tekniken är ny och vad som är möjligt att göra med den är inte fullt ut kartlagt. I London verkar man vara villiga att ta risken.

Det verkar dock troligt att tilliten och trovärdigheten i alliansen länderna emellan kommer skadas om standarden inom cybersäkerhet inte är lika på alla sidor.

Utbyggnaden av 5G-tjänster i Europa har bromsats av USA:s sanktioner mot Huawei vilket gett euroepiska regeringar mer tid att granska effekterna av att använda den kinesiska utrustningen.

Tyskland velar fram och tillbaka i sitt beslut. Landet har fått samma besked av amerikanerna som Kanada och Storbritannien men Angela Merkels regering har trots detta velat tillåta Huaweis teknik. Inom hennes egna parti CDU finns det dock en hel del kritiska röster.

Norbert Röttgen från CDU och ordförande i tyska parlamentets utrikesutskott var av en tydlig åsikt förra veckan när han talade med Reuters:

– Det måste stå klart: vi kan inte anförtro Tysklands 5G nätverk till den kinesiska staten och det kommunistiska ledarskapet. Detta är en fråga om nationell säkerhet och den europeiska ambitionen.

En som stödjer Merkels linje är finansminister Peter Altmaier från CDU. I en TV sänd debatt frågade sig ministern varför man skulle särbehandla kinesiska bolag från amerikanska.

– USA kräver också från sina företag att de ska lämna över information som behövs för att bekämpa terrorism.

Han påminde även publiken om att Tyskland fortfarande tillåter amerikanska tech-företag trots NSA-skandalen 2013 när det uppdagades att den amerikanska myndigheten avlyssnat Angela Merkels mobiltelefon.

I slutändan ser det ut som att Tyskland går mot en kompromiss där Huaweis 5G teknik kommer få användas av tyska operatörer först efter långtgående säkerhetsanalyser och klartecken från parlamentet.

I flera andra NATO-länder ser det ut som att Huawei kommer begränsas på liknande sätt. Bland annat i Frankrike, Polen, Norge och Tjeckien. De stora vinnarna på detta, förutom USA, är telekom-företagen Ericsson och Nokia som också bygger 5G teknik.

I mellanöstern utövar USA också påtryckningar på landets allierade.

Kinas ekonomiska närvaro i regionen har dock fått Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait att tveka. Flera av länderna har redan ingått avtal med företaget och ser inte ut att vilja ge upp Huaweis teknik.

Länge österut sitter Sydkorea också fast i en liknande rävsax. Å ena sidan USA, landets viktigaste allierade. Å andra sidan Kina, landets största handelspartner.

Sydkorea var bland de första länderna att lansera 5G och har lämnat beslutet om vilken teknik som ska användas upp till de individuella operatörerna.

I dagsläget använder landets två största operatörer inte Huawei. Däremot gör landets tredje största operatör det. I Seoul talar man om att tekniken är isolerad från landets försvars- och säkerhetsnätverk men frågan är om amerikanerna kommer känna sig trygga i detta.

Backa spåret västerut och styr lite söderut så är vi i Indien.

Landet har världens näst största telekommunikationsmarknad. Trots detta har Huawei hittills haft en relativt liten närvaro här.

Detta kan vara på väg att ändras. New Delhi vill troligtvis inte reta upp den kinesiska regimen genom att införa ett totalförbud mot Huawei eftersom man är väldigt importberoende av kinesiska varor.

Samtidigt erbjuder företaget relativt billig 5G teknik. Om marknaden får bestämma självmant som i Sydkorea lär det nog bli Huawei i stort sett hela vägen bland Indiens operatörer framöver.

Både USA och Australien har dock varnat Indien för riskerna med detta. Och om Modiri verkligen vill att Indien ska fungera som en regional motvikt till Kina är 5G teknik från Huawei inte den rätta vägen.

Huawei utmanar USA:s dominans och det är nog mycket stolthet och fördom som driver amerikanerna.

Samtidigt tyder en hel del på kopplingar mellan Huawei och det kinesiska kommunistpartiet. Och respekt för de mänskliga rättigheterna är inte precis den kinesiska regimens paradgren.